Termenul de prescripție în cazul unui împrumut

By | Tuesday, May 4, 2021

Navigare

 • Incarcă...
 • Din nou despre clauze abuzive în contractul de împrumut bancar
 • Prescripția dreptului de a cere executarea silită în materia dreptului real de ipotecă imobiliară
 • Contractul de împrumut. Prescripţia dreptului la acţiune. Recurs (CPC)
 • Incarcă...

  Parola repetat. Introduceţi textul de pe imagine. E-mail Dvs. Monitorul fiscal FISC. Marina Brihuneț. Obţineţi referinţa pentru schimbarea parolei. Produse recent adăugate. Poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Contabilitate Practică. Din cele arătate rezultă că obligația instanței naționale de a înlătura o clauză contractuală abuzivă care impune plata unor sume care se dovedesc a fi nedatorate determină, în principiu, un efect restitutoriu corespunzător în privința acelorași sume.

  În acest sens, instanța de trimitere precizează că, în dreptul român, efectul nulității absolute este restabilirea situației anterioare, în materia contractelor sinalagmatice, prin intermediul unei acțiuni în restituirea plății nedatorate. În temeiul dreptului român, în cazul introducerii unei asemenea acțiuni, termenul de prescripție începe să curgă la data constatării judiciare a cauzei acestor acțiuni.

  O asemenea diferență de tratament nu poate, astfel cum a arătat domnul avocatul general la punctul 84 din concluziile sale, să fie justificată de motive de securitate juridică. Rapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

  Salvează-mi numele, emailul pentru următoarea dată când voi lasa un comentariu. Sunt de acord cu Termeni și condiții. Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

  Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Password recovery. Ți-ai uitat parola?

  Cere ajutor. Acasă Juridic Din nou despre clauze abuzive în contractul de împrumut bancar. CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator. Decizie ÎCCJ: Gradație de merit şi majorarea salariului de bază de care beneficiază personalul didactic.

  Excepție de neconstituționalitate respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice.

  Termenul de prescripție în cazul unui împrumut

  Sunt de acord cu Termeni și condiții. Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Password recovery. Ți-ai uitat parola?

  Cere ajutor. Acasă Juridic Din nou despre clauze abuzive în contractul de împrumut bancar. CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator. Decizie ÎCCJ: Gradație de merit şi majorarea salariului de bază de care beneficiază personalul didactic. Excepție de neconstituționalitate respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept.

  Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează. CPC: art. Hotărârea instanței de apel a fost dată cu corecta aplicare a dispozițiilor legale privind prescripția dreptului la acțiune.

  Nu există niciun text de lege din care să rezulte o acțiune în constatare, declaratorie, prin care se tinde la constatarea judecătorească a existenței unei situații juridice ori a unui drept, ar fi imprescriptibilă. După încetarea cauzei de întrerupere curge un nou termen de prescripție, cea anterioară nemaifiind luată în considerație. Cauzele de întrerupere sunt:. De la Wikipedia, enciclopedia liberă.

  Categorii : Articole de curățat din Categorii ascunse: Articole care au nevoie de ajutor Articole de verificat. Spații de nume Articol Discuție. Vizualizări Lectură Modificare Modificare sursă Istoric. Pagina principală Schimbări recente Cafenea Articol aleatoriu Facebook. Ce trimite aici Modificări corelate Trimite fișier Pagini speciale Navigare în istoric Informații despre pagină Citează acest articol Element Wikidata.

  Din nou despre clauze abuzive în contractul de împrumut bancar

  Prescripția extinctivă stinge numai dreptul material la acțiune, nu însuși dreptul subiectiv civil. De aceea, executarea voluntară a obligației, chiar după îndeplinirea termenului de prescripție este valabilă. Termenul general de prescripție extinctivă este de 3 ani , pentru drepturile de creanță , respectiv 30 de ani pentru drepturile reale prescriptibile extinctiv cel mai important drept real, dreptul de proprietate , nu este însă prescriptibil extinctiv. El se aplică de fiecare dată când legea nu prevede un termen special, care poate fi mai mic, egal sau mai mare decât cel general.

  Pe durata suspendării, cursul prescripției este temporar oprit, pe durata existenței cauzei de suspendare. După încetarea acesteia, cursul prescripției se reia, perioada anterioară suspendării luându-se în continuare în considerare.

  Cursul prescripției se suspendă în următoarele cazuri:. În cazul întreruperii, prescripția cursă anterior se șterge. După încetarea cauzei de întrerupere curge un nou termen de prescripție, cea anterioară nemaifiind luată în considerație. Monitorul fiscal FISC. Marina Brihuneț. Obţineţi referinţa pentru schimbarea parolei.

  Produse recent adăugate. Poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Contabilitate Practică. Apreciem că tema prescripției dreptului de a cere executarea silită este o temă asupra căreia este util să ne aplecăm, având în vedere multitudinea situațiilor în care aceasta se invocă, prin raportare, inclusiv, la anumite momente temporale afectate de legea aplicabilă, fiind vorba în cazul de față despre Codul de procedură civilă de la sau Codul de procedură civilă, în vigoare.

  Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită este reglementat de dispozițiile art. În cazul titlurilor emise în materia acțiunilor reale imobiliare, termenul de prescripţie este de 10 ani. Reglementarea mai sus citată a fost preluată și în contextul legislativ actual prin art. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie este de 10 ani. Din analiza celor două texte, constatăm că, în materia prescripției dreptului de a cere executarea silită, reglementarea este una asemănătoare, însă legiuitorul a făcut o nuanță care, în opinia noastră, vine să clarifice anumite situații în care practicienii dreptului, dar și instanțele de judecată, au avut opinii contrare la aplicarea termenului de prescripție, în special în ipoteza analizării unei creanțe garantate cu ipotecă imobiliară.

  În continuare, vom pleca de la situația premisă a executării unui contract de ipotecă ce a garantat un contract de credit, după trecerea unui termen de 4 ani de la momentul la care s-a născut dreptul creditorului de recupera creanța garantată. Într-o primă opinie , se apreciază că este aplicabil termenul de prescripție de 3 ani, având în vedere natura creanței principale și întinderea aceluiași termen inclusiv asupra garanției imobiliare, având în vedere caracterul acesteia de accesoriu, ipoteză îmbrățișată de o parte din tre instanțele de judecată — de esența ipotecii, în regimul codului civil anterior este tocmai această accesorialitate a dreptului de ipotecă, care nu poate fi disociată de regimul dreptului personal de creanță căruia îi este atașat.

  Se mai reține astfel în jurisprudență că, în ceea ce privește contractul de ipotecă, se impune aplicarea prevederilor art. Astfel, la data stingerii prin prescripție a obligației născute prin contractul de împrumut, s-a stins și ipoteca pe cale accesorie [2].

  În cea de a doua opinie , se apreciază că este aplicabil termenul de prescripție de 10 ani, fiind pus în discuție un drept real, respectiv dreptul de ipotecă — În ceea ce privește titlul de creanță contractul de ipotecă autentificat de notarul public … sub nr. În același sens, se mai reține că, deși acțiunea principală referitoare la valorificarea creanței s-a stins prin efectul prescripției, aceasta nu are consecințe asupra prescripției garanției ipotecare, ce supraviețuiește stingerii prin prescrierea a acțiunii principale ceea ce înseamnă că bunurile ipotecate vor putea fi urmărite în continuare.

  Urmare a celor menționate anterior cu titlu de exemplu, constatăm că există o practică neunitară în ceea ce privește termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită a contractelor de ipotecă imobiliară, garanția unei creanțe personale. Opinia pe care noi o îmbrățișăm este cea potrivit căreia termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită aplicabil situației premise expuse anterior este de 10 ani, având ca fundament o interpretare sistematică dar și teleologică a dispozițiilor legale incidente.

  Așadar, în cazul creanțelor garantate cu ipotecă este aplicabil termenul de prescripție de 10 ani stabilit de legiuitor pentru executarea titlurilor ce consemnează drepturi reale, acesta fiind introdus prin art. Dreptul de ipotecă consemnat prin contractele de ipotecă este un drept real, supus prescripției de 10 ani, în conformitate cu dispozițiile art.

  Foarte important este faptul că, prin introducerea art. De vreme ce toate celelalte drepturi reale, altele decât ipoteca sunt imprescriptibile, putând fi pierdute numai prin uzucapiune, în mod evident că introducerea art.

  Regula accesorium sequitur principale reprezintă un principiu de drept general, înlăturat în acest caz de un alt principiu de drept, respectiv specialia generalibus derogant, potrivit căruia atunci când exista concurs între o normă generală și o normă specială, norma specială va prevala.

  Prescripția dreptului de a cere executarea silită în materia dreptului real de ipotecă imobiliară

  Termenul de prescripție în cazul unui împrumut

  De altfel, imprescriptibilitatea acestei acțiuni ar contraveni rolului prescripției, afectând securitatea și stabilitatea raporturilor juridice civile, mai ales că în materia drepturilor de creanță regula este prescriptibilitatea acțiunilor. Având în vedere cele de mai sus, în baza art. Sursa informației: www. Avem o clauză abuzivă: cum procedăm? II citește. Clarificarea noţiunii de titlu executoriu notarial citește.

  I citește. De Universul Juridic. Dreptul de ipotecă consemnat prin contractele de ipotecă este un drept real, supus prescripției de 10 ani, în conformitate cu dispozițiile art.

  Foarte important este faptul că, prin introducerea art. De vreme ce toate celelalte drepturi reale, altele decât ipoteca sunt imprescriptibile, putând fi pierdute numai prin uzucapiune, în mod evident că introducerea art. Regula accesorium sequitur principale reprezintă un principiu de drept general, înlăturat în acest caz de un alt principiu de drept, respectiv specialia generalibus derogant, potrivit căruia atunci când exista concurs între o normă generală și o normă specială, norma specială va prevala.

  Astfel, art. Prin legislația curentă, respectiv art. În sensul independenței contractului de ipotecă s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție [5] , reținând următoarele:. Astfel, noua reglementare conferă principiului accesorium sequitur principale un anumit caracter de relativitate, ce rezultă din faptul că ipoteca poate fi transferată independent de creanța principală, conform art.

  Prin urmare, legătura dintre ipoteca și creanță nu mai este una indestructibilă, ci, mai degrabă, una de circumstanță.. Din interpretarea art.

  Mai mult, descrierea bunurilor ipotecate servește și la proporționarea garanției cu creanța garantă, permițând creditorului să aleagă, în caz de neplată, ce bunuri vor putea fi executate ori debitorului să ridice anumite excepții, evitându-se astfel o urmărire inoportună a tuturor bunurilor ipotecate, în virtutea principiului indivizibilității ipotecii. În același sens, noua reglementare aduce mutații considerabile în ceea ce privește accesorialitatea ipotecii.

  Astfel, la nivelul dreptului real, ipoteca poate fi cesionată independent de creanța principală, conform art. În consecință, caracterul accesoriu al ipotecii imobiliare nu poate anula sau limita substanțial caracterul executoriu al contractului de ipoteca, în măsura în care nu exista nicio dispoziție legală sau justificare de ordin interpretativ.

  Cum precizam în partea introductivă a prezentului articol, în contextul legislativ actual, s-a făcut o nuanță în ceea ce privește aplicarea termenului de 10 ani.

  Astfel, dacă înainte acesta se aplica doar în cazul titlurilor emise în materia acțiunilor reale imobiliare , dând posibilitatea interpretului de a restricționa aplicarea termenului doar în cazul acțiunilor reale imobiliare, respectiv acele acțiuni prin care se urmărește valorificarea unui drept real sau apărarea posesiei unui bun — sunt incluse în categoria acțiunilor cererilor reale, cererea în revendicare prin care se află dreptul de proprietate , cererea confesorie prin care se apără un dezmembrământ al dreptului de proprietate cererea prin care se apără un drept real accesoriu [6] , în contextul legislativ actual, termenul de 10 ani este aplicabil în cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, aici putând a înțelege orice titlu prin care se valorifică un drept real, act translativ de proprietate, act de constituire garanție reală imobiliară, etc.

  Însă, o interpretare restrânsă, în sensul de a aplica termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de 10 ani, doar în cazul acțiunilor reale ce au ca scop valorificarea unui drept real, inclusiv dreptul de ipotecă, ar fi lipsită de suport și raționament judiciar, producându-se astfel o discriminare între cei care deja beneficiază de un titlu în materie reală-cazul creditorului garantat cu ipotecă imobiliare și cei care, pentru a-și valorifica dreptul real de garanție sunt nevoiți să introducă acțiuni reale, în cele din urmă, atât existența directă a titlului, dar și o eventuală admitere a unei acțiuni real e întemeiată pe dreptul de ipotecă, au aceeași finalitate pe care cu siguranță, legiuitorul a avut-o ca fundament în legiferarea normei prevăzute la art.

  Sigur că, pentru identitate de rațiune, nu trebuie să facem distincție între titluri în materie imobiliară și hotărârile pronunțate în cadrul acțiunilor reale imobiliare, de vreme ce scopul final al ambelor categorii menționate supra este similar, respectiv protecția drepturilor creditorului ipotecar și, evident, eficacitatea, în cazul situației noastre premise, a dreptului de ipotecă. În final, ne exprimăm opinia că, în situația punerii în executare a unui contract de ipotecă imobiliară care a garantat un împrumut, termenul de prescripție aplicabil este de 10 ani, astfel cum prevede ultima teză a dispozițiilor art.

  Teste grilă, ediția 3, Editura All Beck, pag. Stoian - Partners sunt în permanenţă conectaţi la evoluții legislative și instituționale. Având în vedere starea de urgență instaurată pe teritoriul țării noastre, în contextul pandemiei de COVID și a Decretului Președintelui României nr. În vederea atenuării efectelor acestei crize, Guvernul […].

  În contextul evenimentelor recente privind pandemia de COVID, atât companiile autohtone, cât și cele străine cu activitate în România, înțeleg să acorde o importanță sporită clauzei contractuale privind forța majoră și efectele declanșării acestei clauze. Despre această criză s-a tot scris în ultima perioadă, însă acest articol își propune să explice, succint, ce înseamnă forța […].

  Acest articol își propune a fi o succintă analiză comparată a reglementării instituției perimării executării silite din perspectiva Codului de procedură civilă de la și a Codului de procedură civilă actual. Astfel, dacă vechea reglementare prevedea, la art. Introducere Imaginea grafică a numelui, reprodusă în urma unei execuții personale a titularului, prin intermediul căreia este atestat autorul […].

  Din dispozițiile legale prevăzute de art.

  Contractul de împrumut. Prescripţia dreptului la acţiune. Recurs (CPC)

  Nu există niciun text de lege din care să rezulte o acțiune în constatare, declaratorie, prin care se tinde la constatarea judecătorească a existenței unei situații juridice ori a unui drept, ar fi imprescriptibilă.

  Așa după cum s-a stabilit în primul ciclu procesual, prin decizia Curții de Apel Cluj, acțiunea formulată de către reclamant este o acțiune în constatare, însă una în constatare specială, întemeiată pe dispozițiile art.

  Este adevărat că atunci când părțile nu prevăd, prin contract, un termen pentru restituirea împrumutului, prescripția dreptului în restituire începe să curgă de la data încetării acestuia ca urmare a formulării cererii de restituire de către împrumutător, numai că această cerere de restituire trebuie făcută în termenul de prescripție prevăzut de art. Ca atare, reclamantul-recurent avea la îndemână o acțiune prin care putea să solicite instanței să stabilească un termen de restituire, doar că această acțiune nu este imprescriptibilă, ci trebuia formulată în trei ani de la data încheierii contractului, după care ar fi avut o acțiune în restituire, prescriptibilă în trei ani de la data la care se fixase termenul de restituire.

  Textul art. De altfel, imprescriptibilitatea acestei acțiuni ar contraveni rolului prescripției, afectând securitatea și stabilitatea raporturilor juridice civile, mai ales că în materia drepturilor de creanță regula este prescriptibilitatea acțiunilor. Având în vedere cele de mai sus, în baza art. Sursa informației: www. Poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Contabilitate Practică. În activitatea oricărei entități din anumite motive fie întemeiate, fie mai puțin întemeiate pot apărea creanțe ale entităților, creanțe aferente bugetului, avansurilor acordate, ale personalului etc.

  Respectiv, conform actelor normative în vigoare, creanțele compromise urmează a fi casate. Casarea acestora atrage după sine o serie de ajustări în scopuri fiscale. În prezentul articol ne propunem să analizăm atât sub aspect contabil, cât și fiscal modul de casare a acestora, documentele confirmative care stau la baza derecunoașterii lor în contabilitate, momentul în care creanțele urmează a fi calificate ca compromise, modul de reflectare în Declarația VEN 12 și în Declarația privind TVA.

  Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul: Premium lei. Classic lei. Electronic lei.

  Prof. univ. dr. Sergiu Baiesu — Termenele în dreptul civil (MD)

  În temeiul dreptului român, în cazul introducerii unei asemenea acțiuni, termenul de prescripție începe să curgă la data constatării judiciare a cauzei acestor acțiuni. O asemenea diferență de tratament nu poate, astfel cum a arătat domnul avocatul general la punctul 84 din concluziile sale, să fie justificată de motive de securitate juridică.

  Rapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României. Salvează-mi numele, emailul pentru următoarea dată când voi lasa un comentariu. Sunt de acord cu Termeni și condiții.

  Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Password recovery. Ți-ai uitat parola?

  Cere ajutor. Acasă Juridic Din nou despre clauze abuzive în contractul de împrumut bancar. CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator.

  Decizie ÎCCJ: Gradație de merit şi majorarea salariului de bază de care beneficiază personalul didactic. Excepție de neconstituționalitate respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice.

  Please enter your comment! Please enter your name here. Parola repetat. Introduceţi textul de pe imagine. E-mail Dvs. Monitorul fiscal FISC. Marina Brihuneț. Obţineţi referinţa pentru schimbarea parolei. Produse recent adăugate. Poziția oficială a Serviciului Fiscal de Stat. Contabilitate Practică.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *