Subscrierea unui împrumut sau a unei datorii

By | Tuesday, May 4, 2021

Navigare

 • Cautare In Site
 • Vrei să scapi de datorii? Ia un împrumut online
 • Revista Universul Juridic
 • Preluarea de datorie – modalitate de stingere a unei creante
 • Cautare In Site

  De pildă, în cazul preluării datoriei prin contract încheiat între creditor și un nou debitor, obligația se transformă, așa cum vedea, ca urmare a unei novații subiective. În ce ne privește, considerăm mai oportună folosirea noțiunii generice de transmisiune a datoriei.

  Deși Codul civil folosește termenul de preluare a datoriei, vom folosi conceptul mai larg de transmisiune, urmând a delimita două situații posibile, din care numai pe una dintre acestea o vom denumi cu titulatura de preluare. Nu este greșită terminologia legii în fapt, finalitatea fiind aceeași, de preluare a unei datorii de către o terță persoană , însă, pentru a înțelege mai bine variantele legale posibile în această materie, preferăm să folosim conceptul mai larg de transmisiune a obligației, cu două ipoteze distincte, respectiv, cesiune și preluare.

  Prima variantă — cesiunea de datorie — presupune, ca orice cesiune, un contract încheiat între debitorul inițial și noul debitor. Prin acest contract se face o cesiune propriu-zisă, un transfer efectiv al datoriei de la o persoană care are calitatea de debitor, către o altă persoană care dobândește astfel calitatea de debitor al aceleiași obligații.

  De aceea, o mai putem numi, în mod corect, cesiune de obligație, aceasta fiind cesiunea propriu-zisă. Și în acest caz, cerința esențială, pentru validitatea cesiunii, este acordul creditorului cedat; consimțământul creditorului va putea fi dat sub orice formă, important fiind să reiasă inechivoc faptul că acesta își însușește transmisiunea. În concret, oricare dintre contractanți poate comunica creditorului contractul de cesiune, cerându-i să își dea acordul creditorului nu i se poate cere acordul cât timp nu a primit comunicarea , iar până la primirea acordului, contractanții pot modifica sau pot denunța contractul de cesiune.

  Contractantul care comunică preluarea datoriei către creditor îi poate stabili un termen rezonabil pentru răspuns, iar dacă ambii contractanți au comunicat creditorului preluarea datoriei, stabilind termene diferite, răspunsul urmează să fie dat în termenul care se împlinește cel din urmă.

  Preluarea datoriei este considerată refuzată prin refuzul expres al creditorului dar și în cazul în care creditorul nu a răspuns în termen. Este însă foarte important de reținut că, în acest caz al refuzului , cesiunea nu va produce efecte față de creditor, însă va fi perfect valabilă și obligatorie între contractanți semnatarii cesiunii.

  Astfel, cel care a preluat datoria este obligat să îl libereze pe debitor, executând la timp obligația față de creditor; în schimb, refuzând cesiunea, creditorul nu dobândește, ca regulă, un drept propriu împotriva celui obligat să îl libereze pe debitor dobânditorului datoriei. Cea de-a doua variantă — preluarea de datorie — presupune un contract încheiat între creditor și noul debitor, prin care acesta din urmă își asumă obligația.

  Prin urmare, într-un astfel de contract, consimțământul creditorului este logic și evident, din moment ce el însuși semnează un act care are ca finalitate preluarea datoriei de către un terț. Mai mult însă, în acest contract, este absolut necesar consimțământul noului debitor de a se obliga, consimțământ dat prin însăși convenția de preluare a datoriei. Un astfel de contract îl putem denumi, corect, sub titulatura de convenție sau contract de preluare a datoriei, întrucât, prin contract încheiat cu creditorul și nu cu debitorul , noul debitor preia datoria pe care o persoană o avea față de creditor; de asemenea, observăm că nici nu mai operează, practic, un transfer propriu-zis al datoriei de la debitorul inițial către noul debitor.

  În fine, într-un astfel de contract, nu se cere și consimțământul debitorului inițial. Constatăm, așadar, că, în fapt, această variantă de transmisiune a datoriei poate fi o subrogație consimțită de creditor sau chiar o novație subiectivă prin schimbare de debitor despre care vom vorbi mai jos , întrucât efectul real este cel al transformării obligației; vechea obligație se stinge și, în schimb, se naște o nouă obligație.

  Prin încheierea contractului de transmisiune a datoriei cesiune sau preluare a datoriei , noul debitor îl înlocuiește pe cel vechi, primul efect fiind așadar, faptul că, pentru aceeași datorie, creditorul îl va avea ca debitor pe cel care a preluat datoria.

  Urmare a acestei înlocuiri, vechiul debitor este liberat definitiv și în totalitate de obligație, ceea ce înseamnă că el nu va mai putea fi urmărit sub nicio formă de creditor desigur, avem în vedere cazul în care cesiunea a fost acceptată de către creditor.

  Prin excepție , vechiul debitor va rămâne, totuși, obligat față de creditor, dacă se dovedește că noul debitor era insolvabil la data când a preluat datoria, iar creditorul a consimțit la preluare fără a cunoaște această împrejurare. Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii.

  Portal Universul Juridic. Remiterea expresă de datorie trebuie să reiasă dintr-o manifestare inechivocă de voință, din care să rezulte renunțarea de către creditor la creanța pe care o are împotriva debitorului său.

  Remiterea expresă de datorie nu se confundă însă cu o declarație scrisă în acest sens; esența constă în atitudinea indubitabilă a creditorului, care, practic, trebuie să declare expres că renunță la datorie, fie că o face în scris, fie că nu emite un astfel de înscris. Desigur, remiterea expresă este, de cele mai multe ori, consemnată într-o declarație scrisă uneori, autentică , fiind cel mai ușor de dovedit caracterul expres și inechivoc al renunțării de către creditor la datoria sa.

  Dar legea recunoaște și posibilitatea ca renunțarea la datorie să se poată face și într-un mod implicit, neexplicit, aspect foarte important, în opinia noastră, având în vedere situațiile practice frecvente în care creditorul fie nu renunță expres la creanța sa, fie, deși o face, nu emite un înscris, o declarație scrisă în acest sens.

  Remiterea tacită de datorie se face, potrivit legii, prin orice modalitate care creează prezumția că, în fapt, creditorul a renunțat la valorificarea creanței sale, chiar dacă nu există o declarație expresă a creditorului în acest sens. Totuși, remiterea tacită de datorie are anumite limite, astfel că sunt cazuri în care o atitudine pasivă a creditorului sau renunțarea de către creditor la anumite drepturi nu duce, în mod automat, la concluzia că acesta ar fi renunțat la creanța sa.

  Dimpotrivă chiar, în anumite situații, prezumția legală este contrară, așa cum se întâmplă în cazul privilegiului sau a ipotecii; astfel, potrivit legii, dacă un creditor renunță la un privilegiu sau la o ipotecă constituită în favoarea sa, nu se prezumă remiterea de datorie și în ceea ce privește creanța garantată. Remiterea de datorie totală și remiterea de datorie parțială.

  Remiterea de datorie poate fi totală, adică pentru toată creanța, sau parțială, adică numai pentru o parte din creanță.

  De pildă, creditorul care deține o creanță de Declarația de remitere de datorie va trebui să prevadă tipul acesteia. În cazul în care însă actul prin care debitorul este liberat prin remiterea de datorie nu prevede natura acesteia, se prezumă că remiterea de datorie a fost totală.

  Prin urmare, față de aceste precizări, pentru ca, într-un anumit caz concret, creditorul să poată afirma că, în fapt, remiterea a fost doar pentru o parte din datorie, el trebuie să facă această dovadă; creditorul, care are interesul să susțină că nu a renunțat la întreaga creanță, va putea să probeze acest lucru doar prin înscris.

  Remiterea de datorie cu titlu oneros și cu titlu gratuit. Remiterea de datorie mai poate fi cu titlu oneros sau, dimpotrivă, cu titlu gratuit. Caracterul oneros sau gratuit se determină în funcție de natura actului prin care se realizează remiterea de datorie. Avem în vedere fie natura actului juridic bilateral prin care debitorul este liberat de către creditor desigur, după aprecierile personale făcute mai sus, dacă un astfel de act bilateral există și îmbracă o formă scrisă , fie natura declarației unilaterale de renunțare emise de către creditor.

  Remiterea de datorie cu titlu oneros este cea prin care creditorul pretinde ceva pentru actul remiterii de datorie. Cu alte cuvinte, în schimbul renunțării la pretențiile sale, creditorul îi va putea cere debitorului să efectueze o anumită prestație. De pildă, dacă, în concret, creditorul va cere debitorului să achite o anumită o sumă de bani pentru a renunța la datorie, avem de-a face cu o remitere de datorie cu titlu oneros.

  Această renunțare produce, practic, în acest caz, aceleași efecte ca și o remitere de datorie parțială așa cum exemplificam mai sus, dacă datoria debitorului este de Remiterea de datorie este cu titlu gratuit atunci când creditorul renunță pur și simplu la dreptul său de creanță, fără a pretinde altceva în schimb.

  Actul renunțării la datorie se va face fără nicio pretenție, de nicio natură, din partea creditorului. Doctrina anterioară actualului Cod civil susținea constant că, de fapt, caracterul gratuit al remiterii de datorie este de esența acestui mod de stingere a obligațiilor; dacă renunțarea nu ar fi gratuită, nu am mai avea de-a face cu o remitere de datorie, ci cu o novație sau dare în plată.

  Ne raliem și noi acestei opinii, fiind cât se poate de riguroasă, însă, dată fiind reglementarea de lege lata a celor două categorii de remitere de datorie, preferăm să reținem că remiterea de datorie poate fi de două feluri, potrivit noului nostru Cod civil, și anume gratuită veritabila remitere de datorie , respectiv cu titlu oneros aceasta fiind, de fapt, în cele mai multe cazuri, așa cum arătam, o remitere de datorie parțială.

  O altă discuție importantă și interesantă trebuie făcută aici cu privire la calificarea naturii juridice a unei remiteri de datorie gratuite. Probabilitatea de a câștiga la Loto este foarte mică. Așa că mai bine te orientezi spre un împrumut online, pentru a ieși din cercul vicios.

  Împrumutul online este cea mai flexibilă formă de creditare de pe piață. Creditele online sunt oferite de Instituțiile Financiare Nebancare. Prin urmare, chiar și persoanele cu un istoric negativ de creditare pot lua un credit.

  De asemenea, dacă vrei să împrumuți o sumă de bani mai mică de Creditul online poate fi solicitat exclusiv prin intermediul site-ului IFN-ului ales de tine. Nu este o glumă. Acum poți să iei credite chiar și online. Cel mai mare pas este să alegi instituția de unde vei lua banii. Pe site-ul acesteia vei găsi un formular pentru solicitarea împrumutului. Trebuie să parcurgi cu grijă pașii ceruți în formular. Ai grijă să completezi adresa și CNP-ul corect. Cel mai probabil va trebui să atașezi și o copie după buletin.

  Dacă nu ai un scanner acasă, poți să faci o poză clară actului de identitate. Procedura este atât de simplă încât poate fi parcursă chiar și de pe telefonul mobil smartphone. În unele cazuri trebuie să prezinți și dovada unui venit. Dacă vrei să eviți acest pas, caută un credit online fără adeverință de venit. IFN-urile nu au numai procedura de acordare a creditului simplificată, ci și documentația cerută este minimală. În categoria împrumuturilor online intră și creditele doar cu buletinul și cele rapide.

  Prin urmare, pentru a lua un credit online trebuie să ai peste 18 ani și să fi cetățean român, cu buletin. Și în privința adeverinței de venit lucrurile sunt la fel de relaxate. Dacă ești pensionar. Atunci poți să prezinți oricând cuponul de pensie. Dar dacă ești angajat, lucrurile se complică, teoretic. În realitate, dacă îți este cerută o dovadă a venitului, poți să trimiți un extras de cont unde sunt evidențiate intrările.

  Astfel, eviți să te duci la locul de muncă pentru a completa adeverința de venit. Împrumuturile online sunt o metodă foarte simplă de a face rost de bani, în special atunci când ai datorii. Iată care sunt avantajele acestora:.

  Odată ce vezi care sunt avantajele unui împrumut online, te gândești de ce băncile nu oferă și ele un astfel de credit. Ei bine, băncile au un regulament foarte riguros de acordare a creditelor deoarece oferă sume mari de bani. Nu poți împrumuta câteva miliarde și să te aștepți nu își fie cerut niciun act.

  IFN-urile, pe de altă parte, oferă în special credite mici care sunt mult mai ușor de recuperat. O altă diferență între cele două credite constă în procentul dobânzii. De cele mai multe ori IFN-urile oferă credite cu dobânzi concurențiale cu cele ale băncilor.

  Însă, există situații în care acestea sunt mai mari. Este important să te informezi înainte de a lua orice fel de credit.

  Subscrierea unui împrumut sau a unei datorii

  John decide să cumpere o mașină. Dealerul îi dă un preț și îi spune că poate plăti la timp atâta timp cât face 36 de rate și este de acord să plătească dobânzi de șase procente. Faptele sunt:. Pentru a simplifica problema, știm următoarele:. Dobânda totală se calculează examinând o serie de sume variabile la o rată a dobânzii fixă. Aruncați o privire la acest grafic care reflectă scenariul nostru de împrumut.

  În exemplul nostru Totalizând suma dobânzii și calculând media, puteți ajunge la o estimare simplă a plății necesare pentru amortizarea acestei datorii. Media va diferi de cea exactă, deoarece plătiți mai puțin decât valoarea reală calculată a dobânzii pentru plățile anticipate, ceea ce ar modifica valoarea soldului restant și, prin urmare, valoarea dobânzii calculate pentru perioada următoare.

  Înțelegerea efectului simplu al dobânzii asupra unei sume în termeni de perioadă de timp dată și realizarea faptului că amortizarea nu este altceva decât un rezumat progresiv al unei serii de calcule lunare simple ale datoriilor ar trebui să ofere unei persoane o mai bună înțelegere a împrumuturilor și a ipotecilor.

  Matematica este atât simplă, cât și complexă; calcularea dobânzii periodice este simplă, dar găsirea plății periodice exacte pentru amortizarea datoriei este complexă. Acasă Știință, Tehnologie, Math Math. Math Cum se folosește amortizarea simplă a datoriilor pentru a calcula plățile la împrumut 14 Apr, Număr de plată Principiul remarcabil Interes 0 ,00 90,00 1 ,00 90,45 2 ,50 87,94 3 ,00 85,43 4 ,50 82,91 5 ,00 80,40 6 ,50 77,89 7 ,00 75,38 8 ,50 72,86 9 ,00 70,35 10 ,50 67,84 11 ,00 65,33 12 ,50 62,81 13 ,00 60,30 14 ,50 57,79 15 ,00 55,28 16 Related Posts.

  Practicați aplicarea unor formule de interes compuse cu aceste probleme de cuvinte 16 Sep, Modul în care Actul valutar din a scăpat flăcările revoluției 02 Oct, Exersați calculul dobânzii simple cu foi de lucru gratuite 11 Aug, Ar trebui să vă consolidați datoria? Cum să navigați împrumuturi federale ca student online 03 Jul, Cum se calculează dobânda compusă 27 Jan, In cazul in care, la expirarea termenului prin care s-a solicitat consimtamantul creditorului acesta nu este dat, cel care a preluat datoria este obligat sa il elibereze pe debitor, executand la timp obligatia.

  Cu toate ca acest aspect pare a fi, la prima citire, fara logica, mentionam faptul ca un contract se considera incheiat la data darii consimtamantului de catre ambele parti contractante. In acest caz, consimtamantul creditorului nu afecteaza valabilitatea contractului, fiind cerut pentru opozabilitatea preluarii de datoriei. In cel de al doilea caz, principalul efect al preluarii de datorie consta in inlocuirea debitorului initial cu noul debitor in limitele art.

  In cazul unui preluari de datorii valabile, creditorul va avea dreptul de a se indrepta impotriva noului debitor pentru a-si fructifica toate drepturile pe care le are in legatura cu datoria preluata. Legiuitorul face referire si la efectele preluarii de datorie asupra existentei garantiilor, stipuland faptul ca preluarea datoriei nu va avea niciun efect asupra existentei garantiilor creantei, in afara de cazul in care acestea nu pot fi despartite de persoana debitorului.

  In cazul tertului care a constituit o garantie pentru realizarea creantei cazul in care cineva gireaza indeplinirea obligatiei cu bunurile proprii , cat si in cazul fideiusorului, lipsa acordului acestora la preluarea datoriei va duce la stingerea garantiilor. Preluarea de datorie este un procedeu juridic des folosit in mediul de afaceri de catre companiile inregistrate pe teritoriul Romaniei cu asociati din afara tarii, care acumuleaza datorii pe care nu le pot onora.

  Acestea se pot baza pe sprijinul asociatiilor in onorarea creantelor. De asemenea, preluarea de datorie este folosita in relatiile cu institutiile bancare de catre grupurile de firme care se pot mentine pe piata prin preluarea datoriei de catre una dintre companiile din grup, pentru a evita insolventa acesteia din urma.

  Concluzionand, preluarea de datorie reprezinta o modalitate de transmitere si transformare a unei obligatii, fiind o solutie viabila, o institutie prin care se realizeaza, in mod direct, pe cale conventionala, transferul unei datorii dintr-un patrimoniu intr-altul, dar care este supus controlului creditorului.

  Accace Romania a fost infiintata in , in Bucuresti. Intelegand nevoia clientilor nostri de a avea toate procesele interne gestionate sub o singura umbrela, ne-am dezvoltat intr-un furnizor complet si inovator de consultanta si externalizare. In prezent, oferim servicii de contabilitate, raportare, salarizare, administrare de personal, precum si consultanta fiscala, corporate si juridica, prin intermediul unui cabinet de avocatura afiliat.

  La nivel de grup, dispunem de experienta a peste de specialisti in gestionarea proiectelor de BPO multi-country la scara mica si mare, avand un portofoliu cu peste 2. Accace opereaza, pe plan international, ca Accace Circle, o comunitate de business formata din consultanti si furnizori de servicii BPO, care asigura clientilor sai o experienta unificata, personalizata si de inalta calitate.

  Acoperind aproape 40 de locatii prin intermediul celor peste 2. Locatii globale Accace Circle. Contabilitate si raportare Salarizare si administrare de personal Consultanta fiscala Consultanta juridica Consultanta corporate Consultanta tranzactii. Notice: JavaScript is required for this content.

  Vrei să scapi de datorii? Ia un împrumut online

  Compensația și subscrierea de datorie unei moduri de împrumut a obligației unui last modified: iunie 6th, datorii Gabriel Tița-Nicolescu. Conventie contrara comunitatii matrimoniale. Partajul bunurilor comune nu se impoziteaza. Sau de datorie este o instituție juridică de noutate în dreptul nostru, dat fiind faptul că vechiul Cod civil excludea această operațiune juridică. Caz in care ipoteca se inscrie fara consimtamantul sotului nedebitor.

  Revista Universul Juridic

  Subscrierea unui împrumut sau a unei datorii

  Tot ce trebuie să datorii Despre credite unui urgente unui ai auzit și ai strâmbat din nas. Este foarte ușor să împrumut în sau vicios unei datoriilor. Durata Maxima: 35 Ziua. De asemenea, preluarea de datorie este folosita in împrumut cu institutiile bancare de catre grupurile de firme care subscrierea pot mentine sau piata prin preluarea datoriei de catre una dintre companiile din grup, pentru a evita insolventa acesteia unei urma. Procedura este atât de simplă încât poate datorii parcursă chiar și de pe subscrierea mobil smartphone.

  Preluarea de datorie – modalitate de stingere a unei creante

  Post-Sucursala H şi l-a obligat pe pârât să plătească reclamantei Împotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamanta. Prin decizia civilă nr. Pentru a se pronunţa astfel instanţele au avut în vedere actele de la dosar şi prevederile legale aplicabile în cauză.

  Împotriva acestei decizii a declarat recurs, în termen legal reclamanta D. În motivarea cererii s-a arătat că potrivit contractului de credit nr. Potrivit adresei de la fila nr. Acest debit personal a fost achitat din câştigul realizat în timpul căsătoriei în rate lunare, după cum rezultă din chitanţele aflate la filele dosar fond, iar o parte din suma reprezentând împrumutul comun ce a fost acordat de BRD M C la data de Aşadar, acest credit a fost contractat anterior căsătoriei şi a fost folosit de intimatul U.

  Reclamanta nu a beneficiat de această sumă de bani şi se apreciază că nu există nicio prevedere legală ori morală care să impună obligarea acesteia de a fi suportată din veniturile realizate prin contribuţie comună.

  Instanţa de apel în mod nelegal a respins cererea privind diminuarea sultei cu suma menţionată, motiv pentru care este incident motivul de modificare prevăzut de art. Această susţinere nu poate fi primită deoarece achitarea unei datorii personale din suma obţinută ca împrumut comun nu poate determina schimbarea caracterului de datorie personală în datorie comună, o astfel de schimbare nu este prevăzută de lege şi nu este stabilită nici de practica judiciară.

  Totodată trebuie avut în vedere că prin refinanţare a fost achitată doar o parte din suma totală de 6. O mare parte din creditul contractat de intimat a fost folosit pentru reparaţii şi îmbunătăţiri aduse autoturismului E. Reclamanta manifestând o bună credinţă a recunoscut dreptul pârâtului la suma obţinută ca urmare a vânzării autoturismului respectiv, iar instanţa a dispus diminuarea lotului cu suma respectivă. Dat fiind faptul că valoarea avută de autoturism la vânzare a fost determinată de reparaţiile efectuate cu sume din creditul obţinut de la BRD O S, prin faptul că suma creditului nu a fost dedusă din lotul intimatului, iar cea a autoturismului a fost luată în calcul pentru majorarea lotului, rezultă că lotul pârâtului a fost majorat artificial în detrimentul reclamantei.

  Suma de lei achitată din câştigul comun, cuprinzând taxa pentru cursurile facultăţii urmate după desfacerea căsătoriei, reprezintă o cheltuială efectuată exclusiv în interesul intimatului pentru o perioadă ulterioară căsătoriei şi nu există niciun motiv care să indice obligaţia reclamantei de a suporta o astfel de cheltuială.

  În privinţa cheltuielilor de judecată s-a apreciat că nu s-a analizat situaţia cheltuielilor efectuate de reclamantă atât la instanţa de fond cât şi în apel, respectiv nu s-a calculat cuantumul taxelor judiciare de timbru şi onorariul pentru expert pe care le-a achitat, astfel că în mod greşit reclamanta a fost obligată la cheltuieli în favoarea intimatului, motiv pentru care se impune înlăturarea acestor obligaţii.

  Împotriva aceleiaşi sentinţe a declarat recurs în termen legal şi pârâtul U. S-a arătat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. Astfel, instanţa de apel, prin soluţia pronunţată a admis atât apelul pârâtului cât şi apelul reclamantei, dar prin aceasta instanţa de apel a încălcat dispoziţiile prevăzute de art.

  Este greşit reţinută de către instanţa de apel valoarea apartamentului, în condiţiile în care lucrarea de specialitate întocmită de către comisia de experţi precizează că imobilul valorează Dispoziţiile art. S-a precizat că ambele părţi au de plătit rate în proporţii similare dar bunul cu care pârâtul a rămas se devalorizează zilnic, pe când valoarea imobilului păstrează o anumită constanţă în timp.

  De asemenea, suma de De asemenea, este criticabil şi modul în care apelanta D. La dosar s-au depus şi concluzii scrise care au fost luate în considerare la soluţionarea cauzei.

  Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor de recurs invocate, instanţa constată că recursurile declarate sunt fondate, în sensul celor ce urmează :. Reclamanta şi pârâtul s-au căsătorit la 27 august certificat de căsătorie fila 4 dosar fond , divorţul fiind pronunţat prin sentinţa civilă nr. Prin contractul de credit nr. Conform adresei de la fila dosar fond, emisă de BRD la În legătură cu caracterul acestei datorii trebuie arătat că după cum soţii au două categorii de bunuri, tot aşa ei au două feluri de datorii: personale şi comune.

  Datoriile comune sunt determinate limitativ de lege în art. Toate celelalte datorii sunt personale fiecăruia dintre soţi. Legea prezumă că datoriile soţilor sunt personale câtă vreme nu se dovedeşte că fac parte din categoria celor comune.

  Obligaţia nu a fost asumată de soţi împreună, în comun, astfel încât prin refinanţarea acceptată de reclamantă ulterior încheierii căsătoriei şi prin care s-a rambursat acest credit pentru nevoi personale, nu s-a transformat într-o datorie comună.

  De asemenea, nu s-a dovedit potrivit art. Văzând însă că rambursarea sumei s-a făcut din veniturile comune obţinute în timpul căsătoriei, deci şi pârâtul a avut o contribuţie egală la achitarea acestui debit urmează ca sulta datorată de reclamantă pârâtului să fie diminuată cu suma de 3.

  În ceea ce priveşte suma de lei utilizată de pârât pentru achitarea cursurilor facultăţii urmate, trebuie arătat că acesta a realizat venituri din muncă şi deşi veniturile din muncă sunt bunuri comune, o parte din acestea se pot folosi pentru satisfacerea unor interese personale cum este plata taxei de şcolarizare, fără ca această parte să se considere că se include, juridic, în bunurile comune, iar apoi să diminueze, prin imputare, ceea ce se atribuie soţului respectiv din bunurile comune supuse împărţirii.

  Pârâtului nu i s-a creat o situaţie mai grea în propria cale de atac, contra dispoziţiilor art. Referitor la valoarea apartamentului cu două camere şi dependinţe situat în M C, str.

  Valoarea indicată prin concluziile scrise, de Prin raportul de expertiză tehnică judiciară efectuată de experţii L. Instanţa a luat în considerare valoarea medie de În ceea ce priveşte donaţia, prin actul de la fila dosar fond s-a prevăzut în mod explicit că suma de Ori potrivit art.

  Aşa cum rezultă din actul mai sus arătat liberalitatea s-a făcut în considerarea persoanei gratificate, respectiv a fiicei şi nu rezultă voinţa dispunătorului ca bunul să devină comun. Astfel suma de În privinţa cheltuielilor de judecată la instanţa de fond s-au achitat următoarele sume de către părţi: U. În această situaţie prima instanţă în mod întemeiat a compensat în parte cheltuielile de judecată şi a obligat-o pe reclamantă la achitarea diferenţei rămase potrivit art.

  În faţa instanţei de apel s-au achitat următoarele sume: U. Faţă de cele ce preced, în baza art. Se va constata că în timpul căsătoriei părţile au dobândit în comun un activ în valoare de Apartamentul înscris în CF nr. Lotul nr. Va obliga reclamanta să plătească pârâtului o sultă de În baza art. În recurs reclamanta D. Admite recursurile declarate de reclamanta D. Constată că în timpul căsătoriei părţile au dobândit în comun un activ în valoare de Apartamentul cu două camere şi dependinţe situat în M C str.

  Obligă pe reclamantă să plătească pârâtului o sultă de Obligă pe reclamanta D. Obligă pe pârâtul U. Partaj Bunuri - Soti Bunuri care nu sunt in tranzactie. Partaj suplimentar. Dreptul de retentie trebuie sa fie recunoscut de catre instanta.

  Vanzare cota ideala. Bunul proprietatea comuna a sotilor. Urmarire silita. Împărţeala în natură. Criterii la formarea şi atribuirea loturilor Vanzarea imobilului in procesul de partaj. Tranzactia sotilor in fata instantei.

  Imbunatatiri facute fara consimtamantul sotului. Imparteala nu trebuie sa defavorizeze nicio parte. Apartament cumparat inainte de casatorie cu plata in rate.

  Achitarea in avans a ratelor in timpul divortului sau partajului. Tranzactie intre soti. Cetatean strain. Nulitatea tranzactiei. Salariul este bun propriu si nu poate fi urmarit de creditori pentru o datorie comuna a sotilor. Ipoteca fara consimtamantul unuia dintre soti. Atribuirea imobilului uneia dintre parti pentru a nu scade valoarea economica a acestuia.

  Drept de abitatie asupra unui bun supus partajului. Capat de cerere privind imbunatatirile aduse apartamentului bun comun. Contributia la achizitionarea unui bun inainte de casatorie trebuie dovedita.

  Regimul juridic al partilor sociale si al dividendelor Partaj in timpul casatoriei. Motive temeinice Partaj la cererea creditorului. Atribuirea bunului sotului nedebitor Bunuri comune, aport la capitalul social Cota de contributie majorata numai cu privire la unul din bunurile comune. Datorii comune ale sotilor fata de alte persoane. Inadmisibilitate Criteriul afectatiunii.

  Aparenta de bun propriu. Obligatiile sotilor sunt personale si nu obligatii comune. Tranzactie partaj bunuri comune, in timpul casatoriei, in frauda creditorului unuia dintre soti Datorie personala.

  Urmarire bun comun. Partaj, analizarea pasivului. Bunuri comune. Evaluare bun imobil. Bun accesoriu imobilului Despre datorii comune si personale ale sotilor. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor Dreptul de abitatie in lumina noilor reglementari locative Evacuarea sotului scandalagiu. Munca in gospodarie a sotiei. Constatarea calitatii de bun propriu.

  Dar manual. Probe Prescriptia intre soti nu curge. Atribuirea in totalitate a bunurilor mobile. Partajul bunurilor comune nu se impoziteaza. Conventie contrara comunitatii matrimoniale. Bunurile dobandite de Asociatia Familiala reprezinta bunuri comune. Retrocedarea terenului expropriat. Bun comun. Admisibilitate actiune in evacuarea fostului sot, tolerat in locuinta. Sfrijan vs. Partaj dupa casatorie Stabilirea contributiei sotilor la dobandirea bunurilor numai pe baza marturisirii sotului urmarit de creditori Partaj la cererea creditorului.

  Achitarea datoriei. Cotele de contributie ale sotilor se analizeaza numai pentru perioada casatoriei. Caz in care ipoteca se inscrie fara consimtamantul sotului nedebitor. Donatie sub forma darului manual.

  Bun propriu. Cerere de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art pct. Drept de creanta. Rate achitate dupa desfacerea casatoriei. Preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului de catre reclamanta. Interdicţia de vânzare între soţi în materie comercială. Modalităţi de împărţeală. Cererea creditorului. Regula unanimităţii nu este aplicabilă la proprietatea comună a soţilor.

  Dupa solutionarea procesului de divort prevederile prevazute de art. Lipsa unui raport de expertiza. Inchiderea dosarului conform art. Promisiune de vanzare fara a exista si consimtamantul celuilalt sot.

  Patrimoniu de afectatiune. Contract de imprumut cu gaj general in care este inscrisa clauza - se imprumuta contravaloarea unor actiuni cesionate sotiei imprumutatului. Executare silita bun comun Regula unanimitatii. Actiune in revendicare. Lipsa consimtamantului sotiei. Apartament cumparat în timpul casatoriei. Provenienta pretului acestuia. Conventia sotilor privind regimul juridic al locuintei. Actiune revocatorie. Anulare hotarare de partaj. Antecontract de vânzare-cumpărare a unui imobil bun comun încheiat de unul dintre soţi fără consimţământul expres al celuilalt soţ.

  Nulitate relativă care afectează întregul act. Necesitatea stabilirii prealabile vanzarii bunului prin buna invoiala a cotelor de contribuţie ale părţilor la dobândirea bunurilor comune şi a creanţelor născute din starea de coproprietate. Atribuire în natură a imobilului teren aferent casei de locuit soţului cetăţean străin cu ocazia soluţionării cererii de partaj bunuri comune.

  Recurs in interesul legii. Obligarea paratului la plata acestor rate. În fine, debitorul care acceptă pur și simplu cesiunea sau ipoteca asupra creanței consimțită de creditorul său unui terț nu mai poate opune acelui terț compensația pe care ar fi putut să o invoce împotriva creditorului inițial înainte de acceptare. Dar cesiunea sau ipoteca pe care debitorul nu a acceptat-o, dar care i-a devenit opozabilă, nu împiedică decât compensația datoriilor creditorului inițial, care sunt ulterioare momentului în care cesiunea sau ipoteca i-a devenit opozabilă.

  Spre deosebire de Codul nostru civil, Codul civil Quebec reglementează două modalități distincte de stingere a obligației prin remitere de datorie, respectiv:. Atât remitere cât și descărcarea debitorului sunt indicate ca atare, în mod aparte, la articolul care enumeră modurile de stingere a obligațiilor art. În fapt, descărcarea debitorului este o modalitate de stingere a obligațiilor care interesează, în opinia noastră, mai mult dreptul procesual și, mai exact, materia executării silite.

  Prin urmare, nu o vom reține ca atare în abordarea noastră, cu atât mai mult cu cât aceasta nu există în Codul nostru civil. Prin remiterea de datorie, creditorul îl liberează pe debitor de obligația sa; cu alte cuvinte, creditorul renunță pur și simplu la a mai pretinde executarea obligației de la debitorul său. Remiterea de datorie poate apărea într-un act bilateral încheiat de creditor cu debitorul prin convenție , poate lua forma unui act unilateral emis de către creditor prin declarație a creditorului sau poate rezulta din fapte juridice, adică din manifestări de voință ale creditorului din care se trage concluzia că a renunțat la creanța sa.

  Spre deosebire de alți autori, credem că, pentru a putea vorbi despre o remitere de datorie valabilă, nu este necesar consimțământul sau acceptul debitorului și nu este întotdeauna obligatorie, așa cum arătam, existența unei convenții între creditor și debitor chiar și jurisprudența a reținut, uneori neîntemeiat, în opinia noastră, această cerință [9]. Esențial este, credem noi, să reiasă faptul renunțării din partea creditorului, efectul stingerii obligației plecând tocmai de la această premisă.

  Desigur că, pentru a ști și debitorul despre renunțare, va trebui ca aceasta să-i fie adusă la cunoștință de către creditor, însă această atitudine nu transformă actul unilateral al renunțării într-o convenție bilaterală. În fine, credem că renunțarea la datorie poate fi retractată oricând de către creditor, atât timp cât această manifestare nu a ajuns la cunoștința debitorului. În principiu, orice obligație poate fi stinsă prin remitere de datorie, legea recunoscând creditorului, în mod liber, dreptul de a renunța oricând și în orice condiții la creanța sa.

  Legea prevede însă un singur caz în care remiterea de datorie nu este recunoscută ca mod de stingere a obligației, și anume în cazul datoriilor născute din joc și prinsoare, unde, de altfel, legea nu recunoaște ca valabil niciun act juridic și nu recunoaște, în general, niciun drept de acțiune pentru valorificarea acestor datorii, cu excepția celor născute din competițiile sportive [10].

  Felurile remiterii de datorie. Considerații introductive. Pentru o mai bună înțelegere a noțiunii, găsim oportună clasificarea remiterii de datorie în funcție de câteva criterii relevante. Unele dintre aceste criterii sunt reținute de lege, în timp ce alte clasificări pot fi deduse din interpretarea altor dispoziții legale.

  Reținem, așadar, că remiterea de datorie poate fi expresă sau tacită, poate fi totală sau, dimpotrivă, poate fi parțială. În același timp, mai spunem că remiterea de datorie poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit și poate fi făcută prin acte între vii ori pentru cauză de moarte.

  Remiterea de datorie expresă și remiterea de datorie tacită. Remiterea expresă de datorie trebuie să reiasă dintr-o manifestare inechivocă de voință, din care să rezulte renunțarea de către creditor la creanța pe care o are împotriva debitorului său. Remiterea expresă de datorie nu se confundă însă cu o declarație scrisă în acest sens; esența constă în atitudinea indubitabilă a creditorului, care, practic, trebuie să declare expres că renunță la datorie, fie că o face în scris, fie că nu emite un astfel de înscris.

  Desigur, remiterea expresă este, de cele mai multe ori, consemnată într-o declarație scrisă uneori, autentică , fiind cel mai ușor de dovedit caracterul expres și inechivoc al renunțării de către creditor la datoria sa.

  Dar legea recunoaște și posibilitatea ca renunțarea la datorie să se poată face și într-un mod implicit, neexplicit, aspect foarte important, în opinia noastră, având în vedere situațiile practice frecvente în care creditorul fie nu renunță expres la creanța sa, fie, deși o face, nu emite un înscris, o declarație scrisă în acest sens.

  Remiterea tacită de datorie se face, potrivit legii, prin orice modalitate care creează prezumția că, în fapt, creditorul a renunțat la valorificarea creanței sale, chiar dacă nu există o declarație expresă a creditorului în acest sens. Totuși, remiterea tacită de datorie are anumite limite, astfel că sunt cazuri în care o atitudine pasivă a creditorului sau renunțarea de către creditor la anumite drepturi nu duce, în mod automat, la concluzia că acesta ar fi renunțat la creanța sa.

  Dimpotrivă chiar, în anumite situații, prezumția legală este contrară, așa cum se întâmplă în cazul privilegiului sau a ipotecii; astfel, potrivit legii, dacă un creditor renunță la un privilegiu sau la o ipotecă constituită în favoarea sa, nu se prezumă remiterea de datorie și în ceea ce privește creanța garantată. Remiterea de datorie totală și remiterea de datorie parțială. Remiterea de datorie poate fi totală, adică pentru toată creanța, sau parțială, adică numai pentru o parte din creanță.

  De pildă, creditorul care deține o creanță de Declarația de remitere de datorie va trebui să prevadă tipul acesteia. În cazul în care însă actul prin care debitorul este liberat prin remiterea de datorie nu prevede natura acesteia, se prezumă că remiterea de datorie a fost totală. Prin urmare, față de aceste precizări, pentru ca, într-un anumit caz concret, creditorul să poată afirma că, în fapt, remiterea a fost doar pentru o parte din datorie, el trebuie să facă această dovadă; creditorul, care are interesul să susțină că nu a renunțat la întreaga creanță, va putea să probeze acest lucru doar prin înscris.

  Remiterea de datorie cu titlu oneros și cu titlu gratuit. Remiterea de datorie mai poate fi cu titlu oneros sau, dimpotrivă, cu titlu gratuit. Caracterul oneros sau gratuit se determină în funcție de natura actului prin care se realizează remiterea de datorie. Avem în vedere fie natura actului juridic bilateral prin care debitorul este liberat de către creditor desigur, după aprecierile personale făcute mai sus, dacă un astfel de act bilateral există și îmbracă o formă scrisă , fie natura declarației unilaterale de renunțare emise de către creditor.

  Remiterea de datorie cu titlu oneros este cea prin care creditorul pretinde ceva pentru actul remiterii de datorie.

  De pildă, în cazul preluării datoriei prin contract încheiat între creditor și un nou debitor, obligația se transformă, așa cum vedea, ca urmare a unei novații subiective. În ce ne privește, considerăm mai oportună folosirea noțiunii generice de transmisiune a datoriei. Deși Codul civil folosește termenul de preluare a datoriei, vom folosi conceptul mai larg de transmisiune, urmând a delimita două situații posibile, din care numai pe una dintre acestea o vom denumi cu titulatura de preluare.

  Nu este greșită terminologia legii în fapt, finalitatea fiind aceeași, de preluare a unei datorii de către o terță persoană , însă, pentru a înțelege mai bine variantele legale posibile în această materie, preferăm să folosim conceptul mai larg de transmisiune a obligației, cu două ipoteze distincte, respectiv, cesiune și preluare. Prima variantă — cesiunea de datorie — presupune, ca orice cesiune, un contract încheiat între debitorul inițial și noul debitor. Prin acest contract se face o cesiune propriu-zisă, un transfer efectiv al datoriei de la o persoană care are calitatea de debitor, către o altă persoană care dobândește astfel calitatea de debitor al aceleiași obligații.

  De aceea, o mai putem numi, în mod corect, cesiune de obligație, aceasta fiind cesiunea propriu-zisă. Și în acest caz, cerința esențială, pentru validitatea cesiunii, este acordul creditorului cedat; consimțământul creditorului va putea fi dat sub orice formă, important fiind să reiasă inechivoc faptul că acesta își însușește transmisiunea.

  În concret, oricare dintre contractanți poate comunica creditorului contractul de cesiune, cerându-i să își dea acordul creditorului nu i se poate cere acordul cât timp nu a primit comunicarea , iar până la primirea acordului, contractanții pot modifica sau pot denunța contractul de cesiune. Contractantul care comunică preluarea datoriei către creditor îi poate stabili un termen rezonabil pentru răspuns, iar dacă ambii contractanți au comunicat creditorului preluarea datoriei, stabilind termene diferite, răspunsul urmează să fie dat în termenul care se împlinește cel din urmă.

  Preluarea datoriei este considerată refuzată prin refuzul expres al creditorului dar și în cazul în care creditorul nu a răspuns în termen.

  Este însă foarte important de reținut că, în acest caz al refuzului , cesiunea nu va produce efecte față de creditor, însă va fi perfect valabilă și obligatorie între contractanți semnatarii cesiunii. Astfel, cel care a preluat datoria este obligat să îl libereze pe debitor, executând la timp obligația față de creditor; în schimb, refuzând cesiunea, creditorul nu dobândește, ca regulă, un drept propriu împotriva celui obligat să îl libereze pe debitor dobânditorului datoriei.

  Cea de-a doua variantă — preluarea de datorie — presupune un contract încheiat între creditor și noul debitor, prin care acesta din urmă își asumă obligația.

  Prin urmare, într-un astfel de contract, consimțământul creditorului este logic și evident, din moment ce el însuși semnează un act care are ca finalitate preluarea datoriei de către un terț. Mai mult însă, în acest contract, este absolut necesar consimțământul noului debitor de a se obliga, consimțământ dat prin însăși convenția de preluare a datoriei. Un astfel de contract îl putem denumi, corect, sub titulatura de convenție sau contract de preluare a datoriei, întrucât, prin contract încheiat cu creditorul și nu cu debitorul , noul debitor preia datoria pe care o persoană o avea față de creditor; de asemenea, observăm că nici nu mai operează, practic, un transfer propriu-zis al datoriei de la debitorul inițial către noul debitor.

  În fine, într-un astfel de contract, nu se cere și consimțământul debitorului inițial. Constatăm, așadar, că, în fapt, această variantă de transmisiune a datoriei poate fi o subrogație consimțită de creditor sau chiar o novație subiectivă prin schimbare de debitor despre care vom vorbi mai jos , întrucât efectul real este cel al transformării obligației; vechea obligație se stinge și, în schimb, se naște o nouă obligație. Prin încheierea contractului de transmisiune a datoriei cesiune sau preluare a datoriei , noul debitor îl înlocuiește pe cel vechi, primul efect fiind așadar, faptul că, pentru aceeași datorie, creditorul îl va avea ca debitor pe cel care a preluat datoria.

  Urmare a acestei înlocuiri, vechiul debitor este liberat definitiv și în totalitate de obligație, ceea ce înseamnă că el nu va mai putea fi urmărit sub nicio formă de creditor desigur, avem în vedere cazul în care cesiunea a fost acceptată de către creditor.

  Prin excepție , vechiul debitor va rămâne, totuși, obligat față de creditor, dacă se dovedește că noul debitor era insolvabil la data când a preluat datoria, iar creditorul a consimțit la preluare fără a cunoaște această împrejurare. Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii. Portal Universul Juridic. Exersați calculul dobânzii simple cu foi de lucru gratuite 11 Aug, Ar trebui să vă consolidați datoria?

  Cum să navigați împrumuturi federale ca student online 03 Jul, Cum se calculează dobânda compusă 27 Jan, Ce este interesul compus? Formula, definiție și exemple 17 Jul, Cum puteți efectua o plată parțială la un împrumut de dobândă 18 May, Totul despre economia de interes 03 Apr, Ce tipuri de rate ale dobânzii există?

  Cum se folosește formula de interes simplu 30 Jun, Lăcomia este bună Chiar și în perioadele dificile, există 6 moduri de a plăti pentru școala privată 03 Jul, Două moduri în care guvernul vă poate ajuta să cumpărați un Fixer Upper Home 17 Jan, Ce costă să frecventezi școala medicală?

  Achitarea unei datorii personale din suma obţinută ca împrumut comun nu poate determina schimbarea caracterului de datorie personală în datorie comună Stabilirea valorii locuintei la data impartelii in situatia in care au fost achitate doar o parte din rate.

  Solicitarea creditorului privind atribuirea bunului in cadrul contestatiei la executare se poate face numai la instanta de fond nu si in caile de atac Apel admis. Reatribuire imobil, cote egale, incredintare minor - lipsa efecte. Recurs - cale de atac extraordinara, consecinte. Credit contractat de soti. Datorie comuna. Recurs - critici numai cu privire la probleme de drept. Imobil dobandit anterior casatoriei in baza Dl. Rate platite de ambii soti atat inainte de casatorie cat si dupa.

  Autoturisme folosite exclusiv de unul dintre soti. Relatii de concubinaj anterioare casatoriei. Dovada intentiei de a dobandi impreuna un bun imobil. Datorii comune. Atribuirea beneficiului contractului de închiriere, având ca obiect locuinţa ce a constituit domiciliul comun al foştilor soţi. Competenta Imobil achizitionat inainte de casatorie la care a contribuit si paratul atat prin achitarea unor rate cat si prin aducerea unor imbunatatiri. Expertiza contabila - valoarea actualizata a sumelor platite.

  Credit datorie comuna - pasiv succesoral. Cheltuielile de judecata se acorda proportional cu ceea ce s-a incuviintat. Cota fiecărui soţ se determină în funcţie de aportul pe care l-a avut fiecare în tot timpul căsătoriei la dobândirea bunurilor comune, cuprinzându-se şi munca în gospodărie Capitalul social necesar pentru constituirea societăţii comerciale provine dintr-un credit bancar ce a fost făcut în timpul căsătoriei.

  Neincludere in masa partajabila. Consecinte Notare somatie in cartea funciara a unor imobile ce figureaza ca bunuri comune ale sotilor. Partaj conventional ce rezulta din continutul unei procuri. Creditor care solicita partajarea bunurilor sotului debitor. Nu exista nicio justificare ca sotul caruia nu i s-a atribuit in lot bunuri la care s-au facut imbunatatiri de catre intervenient, sa fie obligat a le suporta.

  Izvorul dividendelor părţile sociale este reprezentat de un bun comun al foştilor soţi, atunci şi dividendele obţinute vor avea acelaşi caracter Existenţa dreptului de proprietate asupra imobilului atrage după sine şi un drept de folosinţă asupra terenului pe care acesta a fost edificat Tranzactie incheiata de soti in frauda creditorului.

  Inopozabilitate Apartament cumparat in timpul casatoriei, in temeiul Decretului - Lege nr. Aplicarea dispozitillor art. Sunt interzise acele convenţii ale soţilor în timpul căsătoriei cu privire la întinderea drepturilor soţilor asupra bunurilor comune Drept de creanta al unuia dintre soti.

  Incindenta dispozitiilor art. Suma primita de la parinti pentru copilul partilor. Existenta unui pasiv Bunul cumparat de PFA nu intra in comunitatea de bunuri a sotilor Obligatie asumata de unul dintre soti in timpul casatoriei.

  Caracterul personal al acesteia Contract de vanzare-cumparare actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei. Contravaloarea unor rate achitate in timpul casatoriei. Nu se poate cere o cota procentuala din valoarea imobilului.

  Drept de retentie- nu poate fi recunoscut in lipsa posesiei imobilului In afara contravalorii partilor sociale si a dividendelor, orice alte pretentii legate de patrimoniu sunt nelegale.

  Dividendele reprezinta un drept de creanta. Patrimoniul societatii nu poate face obiectul partajului. Cota majoritara pentru sotul care a obtinut venituri din dividende. Cerere de partaj bunuri comune- creditor. Executare perimata-prescrisa. Regimul separatiei de bunuri.

  Regimul separatiei de bunuri - Achizitii - Lichidare. Despre urmarirea bunurilor destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti. Impartirea datoriilor printr-o tranzactie. Inopozabilitatea actului fata de banca. Obligatii care nu sunt scadente. Plata sultei ramane in sarcina reclamantei chiar daca exista un credit bancar neachitat.

  Datorii comune ale soţilor. Rate achitate exclusiv de unul dintre soti, in timpul si dupa casatorie. Actiune oblica. Dovedirea contribuţiei majore la dobândirea unui bun în timpul căsătoriei se poate face cu orice mijloc de probă.

  Vanzarea bunului prin buna invoiala ori de catre executorul judecatoresc se dispune prin incheiere, nu prin decizie. Odata ceruta atribuirea in natura a imobilului, partea nu mai poate solicita vanzarea acestuia in temeiul art. Executare silita perimata. Implinirea termenului de prescriptie. Vanzarea bunului partajabil prin intermediul executorului judecatoresc Creditor. Revocare tranzactie facuta pentru fraudarea creditorului.

  Partaj introdus de creditor. Convenție de rezoluțiune a unui contract de vânzare-cumpărare încheiată în temeiul prevederilor art. Atribuirea partilor sociale sotului asociat. Bunuri achizitionate de avocat. Bun imobil cumparat pentru activitate medicala. Ambii soti fiind medici. Lichidare regim matrimonial. Credit facut in timpul casatoriei. Detalierea unor contributii. Probele duc la stabilirea cotelor. Cum poate scapa un sot de datorie. Dupa divort incepe sa curga termenul de prescriptie.

  Dreptul de creanţă al unui soţ rezultat din contractul de împrumut încheiat cu societatea comercială a celuilalt soţ. Natura actului juridic. Ajutor de la parinti.

  Antecontract de vanzare-cumparare. Rate achitate de defunct si de sotia supravietuitoare. Datorii comune rezultate dintr-un contract de credit pentru achizitionarea unui autoturism. Datorie personala a unuia dintre soti.

  Lipsa dovezilor care sa arate ca datoria este comuna. Partaj între soţi. Împrumut făcut pentru achiziţionarea unui imobil bun comun. Ajutor dat de parinti unuia dintre soti, evident in beneficiul copilului lor. Cota majoritara. Imprumut dat de parintii unuia dintre soti. Obligatia comuna de a restitui imprumutul. Pret subventionat. Achitarea creditului inainte de termen. Urmarile crizei. Constatarea unei datorii comune a sotilor, provenita dintr-un credit bancar.

  Acţiune oblică. Sulta si contravaloarea imbunatatirilor. Evacuarea coproprietarului până la soluţionarea acţiunii de partajare a bunurilor comune. Netemeinicie Sume trimise din strainatate.

  Donatie ascunsa. Cota majoritara pentru sot. Creanta rezultata din plata ratelor. Suma datorata din vanzarea autoturismului.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *