Se poate retrage pe baza de contract de împrumut

By | Tuesday, May 4, 2021

Navigare

 • Ce este un contract de împrumut?
 • Acte necesare contract de credit cu ipotecă imobiliară:
 • Contract de împrumut
 • Ce este un contract de împrumut?

  Instanţa constată astfel că între reclamant şi pârât a fost încheiată o convenţie nenumită, verbală, prin care reclamantul s-a obligat să achite pârâtului suma de euro, sumă pe care a şi plătit-o efectiv pârâtului, iar pârâtul în schimb s-a obligat să garanteze împrumutul acordat SC SRL prin contractul de credit bancar menţionat anterior.

  Cu privire la motivul pentru care se solicită restituirea sumei de euro, respectiv cauza ilicită, instanţa apreciază că este nefondat, câtă vreme nici reclamantul nu a invocat în concret încălcarea unei norme imperative la încheierea convenţiei nenumite pentru ca pârâtul să îşi asume obligaţia de garantare, şi nici instanţa nu a putut identifica din oficiu vreun astfel de motiv pentru a-l pune în discuţia părţilor şi a-l reţine ca fondat. Mai mult decât atât, conform art.

  Raportat la speţa de faţă, se poate observa, având în vedere reţinerea de către instanţă a convenţiei nenumite verbale încheiate între părţi, că singurul temei al restituirii sumei de 3. Or, în speţa de faţă, pe lângă faptul că nu s-a reţinut ca fondat motivul ilicit invocat de către reclamant, acesta nici nu a cerut desfiinţarea convenţiei ci direct restituirea sumei de 3.

  În aceste condiţii, capătul de cerere având acest obiect urmează a fi respins ca nefondat, neputându-se obţine restituirea unei prestaţii efectuate în baza unui act juridic câtă vreme acesta nu a fost desfiinţat. Pentru motivele de fapt şi de drept menţionate anterior, instanţa va admite în parte cererea formulată de reclamantul Recurs admis pentru nerespectarea dispoziţiilor deciziei de casare. Acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei cumpărate în temeiul legii nr.

  Angajarea răspunderii civile delictuale a funcţionarului public. Anulare decizie de imputare. Dosare-Procese Spete jurisprudenta. Domenii speta Acţiuni în : anulare, posesorie, regres, pauliană etc. Spete similare Sentinţă civilă - Decizie - Drepturile şi obligaţiile Părţilor 2. Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului data recepţionării banilor.

  Restituirea sumei împrumutului 3. Alte condiţii 4. Toate modificările şi completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate în judecătoria economică. Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor. Recipisă Despre recepţionarea sumei împrumutate.

  Suma dată mă oblig s-o restitui în termenele prevăzute în contract. Autentificare Înregistrare.

  Se poate retrage pe baza de contract de împrumut

  În excepția baza timbrări a contract nu contract mai retrage la primul termen de judecată poate în baza publică, împrumut excepția prescripției dreptului material la poate a fost respinsă retrage termenul din împrumut. Ți-ai uitat parola? Ultima actualizare a articolului:. Parola trebuie să aibă cel puțin 8 caractere. Data pretinsei încheieri a acestui contract figurează ca fiind În caz de neplată a creditului la scadenţă, creditorul ipotecar va avea dreptul de a executa silit imobilul ipotecat și de a-l scoate la vânzare prin licitație pentru a-și recupera suma împrumutată din preţul astfel realizat. Astfel, reclamantul a respectat prevederile art.

  Acte necesare contract de credit cu ipotecă imobiliară:

  Toate modificările şi completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate în judecătoria economică.

  Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor. Recipisă Despre recepţionarea sumei împrumutate. Suma dată mă oblig s-o restitui în termenele prevăzute în contract. Autentificare Înregistrare. Home » Informaţii utile » Modele de contracte » Contract de împrumut. În plus, deși pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoștință a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat.

  S-a mai luat în considerare și faptul că, pentru primul termen de judecată fixat în cauză, cel din 2. Roman, iar apărătorul său a fost prezent în instanță și nici nu a invocat vreun viciu de procedură, așa cum l-ar fi obligat dispozițiile art. Potrivit acestora, "; 1 Dacă partea prezentă în instanță, personal sau prin reprezentant, nu a primit citația sau a primit-o într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la art.

  Mai mult decât atât, domiciliul din Roman este cel pe care și l-a indicat pârâtul, împrejurarea că acesta nu mai locuiește acolo neavând vreo relevanță din punct de vedere procedural, față de prevederile art. În cazul în care partea nu face această încunoștințare, procedura de citare pentru aceeași instanță este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare. În consecință, Tribunalul va face în cauză aplicarea dispozițiilor art. În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât și alte probe, inclusiv prezumțiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului.

  Faptul că în înscrisul aflat în copie la fila 7 prenumele pârâtului este trecut a fi Da, în loc de D. Adresa de domiciliu menționată în înscrisul încheiat și seria și numărul cărții de identitate ale pârâtului, deși nu corespundeau celor din actul de identitate deținut de pârât la momentul Aceste aspecte sunt atestate de fișa de evidență a pârâtului, extrasă de instanță din baza de date a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazei de Date și atașată la fila 48 dosar.

  Avocatul H. Datele inserate în contractul căruia i s-a dat dată certă sunt cele care i-au fost comunicate de către pârât în urma convorbirii telefonice avute.

  Totodată, a arătat martorul că, cel puțin cu ocazia dării de dată certă unui alt contract de împrumut încheiat între aceleași părți și în aceleași calități în anul , a vizualizat actul de identitate al pârâtului, avocatul în cauză cunoscându-l atât pe reclamant, cât și pe pârât.

  Faptul că în partea inițială a contractului se menționează data de Din acest motiv, instanța reține că este posibil ca înțelegerea dintre părți, în sensul de negotium juris, să fi intervenit la data de S-a mai apărat pârâtul în sensul că nu a împrumutat niciodată, de la nimeni, o sumă atât de mare de bani, însă la fila 32, reclamantul a depus copia unui alt înscris încheiat între părți și intitulat ";contract de împrumut";, din care rezultă că la data de 1.

  Prin urmare, pârâtul a mai împrumutat de la reclamant sume considerabile de bani, apărările pârâtului fiind nereale. Cât despre întrebarea retorică pe care și-o pune pârâtul în întâmpinare, legată de persoana care ar împrumuta o sumă atât de mare fără a avea o garanție imobiliară pentru cazul nerestituirii sumei la termenul stabilit, este evident că numai între persoane legate de o puternică legătură de încredere poate surveni o astfel de convenție neînsoțită de garanții. Avocatul în cauză și-a îndeplinit obligația legală de a ține evidența actelor întocmite, în ordinea întocmirii lor, contrar celor invocate de pârât.

  Astfel, la fila 33 dosar, a fost depus în copie un extras din registrul de dată certă din anul , ținut de avocatul H. Același martor a mai arătat că, în mod cert, ambele părți au semnat contractul în discuție în fața lui, astfel că, din lipsa pârâtului la interogatoriu, coroborată cu declarația martorului audiat în cauză, instanța concluzionează asupra faptului că semnătura de la rubrica ,,împrumutat"; de pe contractul de împrumut purtând încheierea de dată certă nr.

  Prin înscrisul prezentat, în cauză au fost respectate prevederile art. Cod civil, referitoare la modul de dovedire a unor convenții având un obiect cu o valoare mai mare de lei, atât cu privire la dovada contractului de împrumut, ca acord de voință, dar și cu privire la dovada remiterii efective a sumei de bani, în înscris pârâtul menționând că a primit suma de Potrivit convenției dintre părți, reclamantul a împrumutat pârâtului suma de Ambele scadențe au expirat.

  În condițiile în care reclamantul a făcut dovada existenței contractului de împrumut dintre părți, a cuantumului sumei împrumutate și a datei scadenței, în sarcina pârâtului incumba obligația de restituire a sumei primite cu titlul de împrumut.

  Pârâtul nu a făcut dovada executării acestei obligații de restituire, în sensul că nu a putut înfățișa o chitanță liberatorie semnată de reclamantul împrumutător, astfel că instanța va admite capătul principal de cerere al reclamantului, astfel cum a fost formulat și va obliga pârâtul, în considerarea art. În consecință, tribunalul a dispus ca pârâtul să plătească reclamantului cuantumul sumei datorate, actualizat în funcție de rata inflației de la momentul plății efective.

  Reclamantul a solicitat obligarea pârâtului și la plata de dobânzi legale penalizatoare pentru întârzierea la plată, începând de la data de În cauză, reclamantul nu a făcut dovada că l-ar fi pus pe pârât în întârziere așa cum cere art. Potrivit acestuia, ";dacă obligația consistă în a da sau în a face, debitorul se va pune în întârziere prin o notificare ce i se va face prin tribunalul domiciliului său.

  Din conținutul ordonanței nr. Așadar, este vorba de un obiect diferit de cel al prezentei judecăți. De altfel, la momentul pronunțării ordonanței din dosarul nr. Având în vedere și dispozițiile art. Cadru legal Ipoteca este reglementată de art.

  Clasificare juridică Ipoteca este un drept real, accesoriu, imobiliar, indivizibil şi specializat. Obiectul contractului Doar imobilele care se află în circuitul juridic civil pot fi ipotecate, inclusiv accesoriile lor, care sunt imobile prin destinaţie şi uzufructul. Obligaţiile debitorului Debitorul poate face acte de dispoziţie în ceea ce priveştea imobilul ipotecat. Asigurare Asigurarea se încheie cu o societate de asigurări şi intră în vigoare cel târziu la data când a fost semnat contractul de ipotecă.

  Publicitatea imobiliară Ca drept real, ipoteca se supune cerinţelor de publicitate imobiliară. Alte articole: Antecontract vânzare-cumpărare precontract. Model Contract de comodat auto. Întrebări şi răspunsuri Publicarea întrebărilor noi este dezactivată. Contactați-ne prin e-mail sau telefonic pentru informații despre acte încheiate sau pe care urmează să le încheiați la biroul nostru notarial. Daniel - Buna ziua, Sper ca ma puteti ajuta cu informatii despre ce posibile capcane m-ar putea astepta in cazul unui imobil actualmente cu sarcini.

  Datele problemei sunt: — Sotii divortati ce au contractat un credit ipotecar pentru achizitia imobilului inainte de divort. Numele ambilor apar pe contract de creditare, si ambii sunt proprietarii imobilului.

  Conform procedurilor banca va trimite acesti banii in contul vanzatorilor. Imi asum cumva riscuri de a ramane fara banii? Care sunt procedurile legale prin care eu as putea sa-i dau acesti bani, totodata sa-i pot recupera legal dupa ce tatal meu intra in posesia apartamentului prin vanzare-cumparare cu credit imobiliar?

  Nu stiu daca cei doi fosti soti sunt ambii de acord cu vanzarea apartamentului, eu discutând doar cu unul dintre acestia. Multumesc mult. Notariat - Acest tip de tranzactii prin care este cumparat un imobil ipotecat sunt frecvente si notarul public va lua toate masurile necesare pentru a asigura securitatea contractului pentru ambele parti. Rozalia Nicolaie - Buna ziua , va rog sa ma ajutati cu un raspuns, Am incheiat un contract de imprumut cu garantie imobiliara cu o persoana fizica, la Notariat, neavand la acea data nici intabulare nici certificat fiscal,.

  As dori sa stiu daca creditorul ar fi avut dreptul sa le faca in locul meu si daca acel contract are valabilitate in acest caz. Notariat - Orice act încheiat la notariat beneficiază de prezumție de legalitate.

  Doar o instanță de judecată poate constata contrariul, în măsura în care probele administrate răstoarnă această prezumție. Notariat - Prescripţia dreptului la acţiune privind creanţa principală nu atrage şi stingerea dreptului la acţiunea ipotecară.

  În acest din urmă caz, creditorul ipotecar va putea urmări, în condiţiile legii, doar bunurile mobile sau imobile ipotecate, însă numai în limita valorii acestor bunuri Art. Ultima actualizare a articolului:.

  Contract de împrumut

  Se poate retrage pe baza de contract de împrumut

  Astfel, reclamantul a respectat prevederile art. Cu privire la afirmația poate actul contract identitate i-a fost baza pârâtului la retrage de Data împrumut încheieri a acestui contract figurează ca fiind Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9. Contractul de împrumut este, potrivit art. În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare. Hotărâre -

  Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Instanța a dispus amânarea judecății, considerând întemeiată cererea pârâtului. Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9. Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoștința instanței împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu mențiunea de a se prezenta la interogatoriu.

  A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, și-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A. Iași, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuiește la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9.

  S-a avut în vedere că, deși pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun. Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, își alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun. Iași, înscrisul depus de acesta la fila 60, în cuprinsul căruia se face referire la termenul din 9.

  În plus, deși pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoștință a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat. S-a mai luat în considerare și faptul că, pentru primul termen de judecată fixat în cauză, cel din 2. Roman, iar apărătorul său a fost prezent în instanță și nici nu a invocat vreun viciu de procedură, așa cum l-ar fi obligat dispozițiile art.

  Potrivit acestora, "; 1 Dacă partea prezentă în instanță, personal sau prin reprezentant, nu a primit citația sau a primit-o într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la art. Mai mult decât atât, domiciliul din Roman este cel pe care și l-a indicat pârâtul, împrejurarea că acesta nu mai locuiește acolo neavând vreo relevanță din punct de vedere procedural, față de prevederile art.

  În cazul în care partea nu face această încunoștințare, procedura de citare pentru aceeași instanță este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare. În consecință, Tribunalul va face în cauză aplicarea dispozițiilor art.

  În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât și alte probe, inclusiv prezumțiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului. Faptul că în înscrisul aflat în copie la fila 7 prenumele pârâtului este trecut a fi Da, în loc de D. Adresa de domiciliu menționată în înscrisul încheiat și seria și numărul cărții de identitate ale pârâtului, deși nu corespundeau celor din actul de identitate deținut de pârât la momentul Aceste aspecte sunt atestate de fișa de evidență a pârâtului, extrasă de instanță din baza de date a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazei de Date și atașată la fila 48 dosar.

  Avocatul H. Datele inserate în contractul căruia i s-a dat dată certă sunt cele care i-au fost comunicate de către pârât în urma convorbirii telefonice avute.

  Totodată, a arătat martorul că, cel puțin cu ocazia dării de dată certă unui alt contract de împrumut încheiat între aceleași părți și în aceleași calități în anul , a vizualizat actul de identitate al pârâtului, avocatul în cauză cunoscându-l atât pe reclamant, cât și pe pârât.

  Faptul că în partea inițială a contractului se menționează data de Din acest motiv, instanța reține că este posibil ca înțelegerea dintre părți, în sensul de negotium juris, să fi intervenit la data de S-a mai apărat pârâtul în sensul că nu a împrumutat niciodată, de la nimeni, o sumă atât de mare de bani, însă la fila 32, reclamantul a depus copia unui alt înscris încheiat între părți și intitulat ";contract de împrumut";, din care rezultă că la data de 1.

  Prin urmare, pârâtul a mai împrumutat de la reclamant sume considerabile de bani, apărările pârâtului fiind nereale. Cât despre întrebarea retorică pe care și-o pune pârâtul în întâmpinare, legată de persoana care ar împrumuta o sumă atât de mare fără a avea o garanție imobiliară pentru cazul nerestituirii sumei la termenul stabilit, este evident că numai între persoane legate de o puternică legătură de încredere poate surveni o astfel de convenție neînsoțită de garanții.

  Avocatul în cauză și-a îndeplinit obligația legală de a ține evidența actelor întocmite, în ordinea întocmirii lor, contrar celor invocate de pârât. Astfel, la fila 33 dosar, a fost depus în copie un extras din registrul de dată certă din anul , ținut de avocatul H. Același martor a mai arătat că, în mod cert, ambele părți au semnat contractul în discuție în fața lui, astfel că, din lipsa pârâtului la interogatoriu, coroborată cu declarația martorului audiat în cauză, instanța concluzionează asupra faptului că semnătura de la rubrica ,,împrumutat"; de pe contractul de împrumut purtând încheierea de dată certă nr.

  Prin înscrisul prezentat, în cauză au fost respectate prevederile art. Cod civil, referitoare la modul de dovedire a unor convenții având un obiect cu o valoare mai mare de lei, atât cu privire la dovada contractului de împrumut, ca acord de voință, dar și cu privire la dovada remiterii efective a sumei de bani, în înscris pârâtul menționând că a primit suma de Potrivit convenției dintre părți, reclamantul a împrumutat pârâtului suma de Ambele scadențe au expirat.

  În condițiile în care reclamantul a făcut dovada existenței contractului de împrumut dintre părți, a cuantumului sumei împrumutate și a datei scadenței, în sarcina pârâtului incumba obligația de restituire a sumei primite cu titlul de împrumut.

  Pârâtul nu a făcut dovada executării acestei obligații de restituire, în sensul că nu a putut înfățișa o chitanță liberatorie semnată de reclamantul împrumutător, astfel că instanța va admite capătul principal de cerere al reclamantului, astfel cum a fost formulat și va obliga pârâtul, în considerarea art.

  În consecință, tribunalul a dispus ca pârâtul să plătească reclamantului cuantumul sumei datorate, actualizat în funcție de rata inflației de la momentul plății efective.

  Reclamantul a solicitat obligarea pârâtului și la plata de dobânzi legale penalizatoare pentru întârzierea la plată, începând de la data de În cauză, reclamantul nu a făcut dovada că l-ar fi pus pe pârât în întârziere așa cum cere art. Potrivit acestuia, ";dacă obligația consistă în a da sau în a face, debitorul se va pune în întârziere prin o notificare ce i se va face prin tribunalul domiciliului său.

  Din conținutul ordonanței nr. Așadar, este vorba de un obiect diferit de cel al prezentei judecăți. De altfel, la momentul pronunțării ordonanței din dosarul nr. Având în vedere și dispozițiile art. Astfel a fost obligat pârâtul să plătească reclamantului dobânda legală penalizatoare reglementată de O.

  Față de dispozițiile art. Făcând în cauză și aplicarea dispozițiilor art. Vezi şi alte speţe de drept penal: Autorităţile judiciare române de executare recunosc o hotărâre fără alte formalităţi şi iau imediat toate măsurile necesare pentru executarea acesteia, Drept civil.

  Pretenţii - contractul de împrumut —legea aplicabilă, condiţii şi acordare dobânzi penalizatoare. Comentarii despre Drept civil. Nume Email. Legislaţie rutieră. A motivat că, la data de Deşi obligaţia de plată a sumei de Dobânda legală penalizatoare calculată până la data de 28 august pentru suma de Întrucât creanţa ce face obiectul prezentei cereri este constatată printr-un contract asumat de pârâtul - debitor, iar obligaţia de plată a ajuns la scadenţă, în temeiul art.

  Cod civil de la a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de În dovedire, reclamantul a depus o anexă detaliind modul de calcul al sumei solicitate cu titlul de dobânzi legale penalizatoare, iar în copie a depus ordonanţa nr.

  Pârâtul a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia insuficientei timbrări a acţiunii şi a prescripţiei dreptului material la acţiune. În excepţia insuficientei timbrări a acţiunii nu s-a mai insistat la primul termen de judecată fixat în şedinţă publică, iar excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune a fost respinsă la termenul din 2. Pe fond, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. În privinţa contractului de împrumut încheiat la data A precizat pârâtul că nu a încheiat niciodată un astfel de contract cu reclamantul, pe care îl cunoaşte din anumite cercuri de cunoştinţe comune, iar nu din vreun raport contractual pe care să-l fi stabilit cu acesta.

  Datele de identificare ale împrumutatului nu sunt ale sale, întrucât numele său complet este B. Data pretinsei încheieri a acestui contract figurează ca fiind La acea dată, poseda cartea de identitate emisă la La începutul contractului se precizează că a fost încheiat la data de Chiar pe aceeaşi pagină apar date diferite ale încheierii contractului, respectiv Mai grav este faptul că avocatul a atestat cu dată certă şi identitatea părţilor, în condiţiile în care, arată pârâtul că nu ar fi fost niciodată în faţa acestui avocat, cu vreun înscris pe care să şi-l fi asumat.

  Potrivit dispoziţiilor art. Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. În procedura de atestare a identităţii părţilor, a consimţământului şi a conţinutului actului, avocatul este obligat să identifice părţile care au solicitat serviciile cabinetului de avocat. Or, dânsul nu s-a prezentat niciodată, cu niciun fel de contract încheiat cu reclamantul, în faţa acestui avocat şi nu i-a solicitat serviciile de atestare cu dată certă.

  Datele consemnate în cadrul contractului dovedesc că atestarea de dată certă s-a făcut în lipsa dânsului, în mod fraudulos, în complicitate cu reclamantul, pe baza unor date de identificare eronate, a căror sursă îi este necunoscută.

  Întrucât nu se poate vorbi despre un contract asumat de pârât, care să ateste drepturi şi obligaţii, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca nefondată, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. În răspuns la întâmpinare, reclamantul a făcut apărări faţă de cele două excepţii invocate de pârât, iar pe fondul cauzei, a arătat că pârâtul a încheiat mai multe contracte de împrumut cu dânsul, la care şi-a îndeplinit obligaţia de restituire a sumei împrumutate, printre care şi cel din data de Pentru a demonstra contrariul afirmaţiei că pârâtul nu ar fi încheiat niciodată un contract de împrumut cu reclamantul, a arătat că depune copia unui contract de împrumut încheiat cu pârâtul la data de Cu privire la afirmaţia că actul de identitate i-a fost emis pârâtului la data de Deşi susţine că numele complet este B.

  Faptul că în contract apare data de De asemenea, din Registrul de dată certă al Cabinetului de avocat "H. Chiar şi în aceste condiţii, nu au relevanţă aspectele invocate prin întâmpinare pentru raportul juridic născut la data de În concluzie, a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârât şi admiterea cererii de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată.

  Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine acţiunea reclamantei a fi întemeiată, pentru următoarele considerente:. Sub aspectul legii aplicabile rationae temporis, acţiunea formulată trebuie analizată din perspectiva reglementărilor Codului civil de la , dat fiind că, potrivit art. În cauză, actul juridic încheiat între părţi a intervenit la data de Prin acţiunea promovată, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâtul un contract de împrumut, din care tranşa de Contractul de împrumut este, potrivit art.

  Pentru ca reclamantul să solicite restituirea unei sume de bani în temeiul unui contract de împrumut, el trebuie să facă dovada existenţei acelui contract. Astfel, în dovedirea pretenţiilor sale, reclamantul a depus copia contractului de împrumut încheiat la data de Întrucât înscrisul prezentat de reclamant a fost încheiat sub imperiul Codului civil din , instanţa, în virtutea art.

  În considerarea art. Potrivit art. Pârâtul a susţinut că nu a împrumutat niciodată vreo sumă de bani de la reclamant, că nu s-a prezentat niciodată în faţa avocatului H. Pârâtul a contestat veridicitatea înscrisului depus în copie la fila 7 şi faptul că semnătura i-ar aparţine. La termenul din 2. Astfel, reclamantul a respectat prevederile art.

  Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Instanţa a dispus amânarea judecăţii, considerând întemeiată cererea pârâtului. Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9. Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu. A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A.

  Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9.

  În cauză, actul juridic încheiat între părţi a intervenit la data de Prin acţiunea promovată, reclamantul a arătat că a încheiat cu pârâtul un contract de împrumut, din care tranşa de Contractul de împrumut este, potrivit art.

  Pentru ca reclamantul să solicite restituirea unei sume de bani în temeiul unui contract de împrumut, el trebuie să facă dovada existenţei acelui contract. Astfel, în dovedirea pretenţiilor sale, reclamantul a depus copia contractului de împrumut încheiat la data de Întrucât înscrisul prezentat de reclamant a fost încheiat sub imperiul Codului civil din , instanţa, în virtutea art. În considerarea art. Potrivit art. Pârâtul a susţinut că nu a împrumutat niciodată vreo sumă de bani de la reclamant, că nu s-a prezentat niciodată în faţa avocatului H.

  Pârâtul a contestat veridicitatea înscrisului depus în copie la fila 7 şi faptul că semnătura i-ar aparţine. La termenul din 2. Astfel, reclamantul a respectat prevederile art. Pentru termenul fixat în acest sens, cel din Instanţa a dispus amânarea judecăţii, considerând întemeiată cererea pârâtului.

  Pentru următorul termen de judecată fixat în cauză, cel din 9. Pentru acest termen, pârâtul, prin apărătorul ales, a adus la cunoştinţa instanţei împrejurarea că nu a fost citat la domiciliul procedural ales, cu menţiunea de a se prezenta la interogatoriu. A detaliat că, prin întâmpinarea depusă în cauză, şi-a indicat domiciliul procedural ales la Cabinetul de Avocat A.

  Iaşi, unde ar fi trebuit să ajungă toate comunicările, întrucât nu mai locuieşte la adresa din mun. Tribunalul a apreciat că pentru termenul de judecată din 9. S-a avut în vedere că, deşi pârâtul a fost citat la domiciliul indicat în mun.

  Roman, iar prin întâmpinare acesta, într-adevăr, îşi alesese domiciliul procedural la cabinetul avocatului său, în mun. Iaşi, înscrisul depus de acesta la fila 60, în cuprinsul căruia se face referire la termenul din 9. În plus, deşi pârâtul reclamă faptul că nu a fost citat la domiciliul ales, reprezentat de cabinetul avocatului, aducerea la cunoştinţă a acestei împrejurări a fost făcută tocmai prin avocat.

  S-a mai luat în considerare şi faptul că, pentru primul termen de judecată fixat în cauză, cel din 2. Roman, iar apărătorul său a fost prezent în instanţă şi nici nu a invocat vreun viciu de procedură, aşa cum l-ar fi obligat dispoziţiile art. Mai mult decât atât, domiciliul din Roman este cel pe care şi l-a indicat pârâtul, împrejurarea că acesta nu mai locuieşte acolo neavând vreo relevanţă din punct de vedere procedural, faţă de prevederile art.

  În cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare. Pentru toate aceste considerente, s-a apreciat că procedura a fost legal îndeplinită, iar pârâtul nu a intenţionat decât să obţină o tergiversare a judecăţii.

  În consecinţă, Tribunalul va face în cauză aplicarea dispoziţiilor art. În acest din urmă caz, atât dovada cu martori, cât şi alte probe, inclusiv prezumţiile, pot fi admise pentru completarea probatoriului. De altfel, criticile aduse de pârât înscrisului pe care reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile nu au niciun fundament.

  Faptul că în înscrisul aflat în copie la fila 7 prenumele pârâtului este trecut a fi Da, în loc de D. Adresa de domiciliu menţionată în înscrisul încheiat şi seria şi numărul cărţii de identitate ale pârâtului, deşi nu corespundeau celor din actul de identitate deţinut de pârât la momentul Aceste aspecte sunt atestate de fişa de evidenţă a pârâtului, extrasă de instanţă din baza de date a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazei de Date şi ataşată la fila 48 dosar.

  Avocatul H. Datele inserate în contractul căruia i s-a dat dată certă sunt cele care i-au fost comunicate de către pârât în urma convorbirii telefonice avute. Totodată, a arătat martorul că, cel puţin cu ocazia dării de dată certă unui alt contract de împrumut încheiat între aceleaşi părţi şi în aceleaşi calităţi în anul , a vizualizat actul de identitate al pârâtului, avocatul în cauză cunoscându-l atât pe reclamant, cât şi pe pârât.

  Faptul că în partea iniţială a contractului se menţionează data de Din acest motiv, instanţa reţine că este posibil ca înţelegerea dintre părţi, în sensul de negotium juris, să fi intervenit la data de Prin urmare, pârâtul a mai împrumutat de la reclamant sume considerabile de bani, apărările pârâtului fiind nereale.

  Cât despre întrebarea retorică pe care şi-o pune pârâtul în întâmpinare, legată de persoana care ar împrumuta o sumă atât de mare fără a avea o garanţie imobiliară pentru cazul nerestituirii sumei la termenul stabilit, este evident că numai între persoane legate de o puternică legătură de încredere poate surveni o astfel de convenţie neînsoţită de garanţii. Avocatul în cauză şi-a îndeplinit obligaţia legală de a ţine evidenţa actelor întocmite, în ordinea întocmirii lor, contrar celor invocate de pârât.

  Astfel, la fila 33 dosar, a fost depus în copie un extras din registrul de dată certă din anul , ţinut de avocatul H. Prin înscrisul prezentat, în cauză au fost respectate prevederile art. Cod civil, referitoare la modul de dovedire a unor convenţii având un obiect cu o valoare mai mare de lei, atât cu privire la dovada contractului de împrumut, ca acord de voinţă, dar şi cu privire la dovada remiterii efective a sumei de bani, în înscris pârâtul menţionând că a primit suma de Potrivit convenţiei dintre părţi, reclamantul a împrumutat pârâtului suma de Ambele scadenţe au expirat.

  În condiţiile în care reclamantul a făcut dovada existenţei contractului de împrumut dintre părţi, a cuantumului sumei împrumutate şi a datei scadenţei, în sarcina pârâtului incumba obligaţia de restituire a sumei primite cu titlul de împrumut.

  Pârâtul nu a făcut dovada executării acestei obligaţii de restituire, în sensul că nu a putut înfăţişa o chitanţă liberatorie semnată de reclamantul împrumutător, astfel că instanţa va admite capătul principal de cerere al reclamantului, astfel cum a fost formulat şi va obliga pârâtul, în considerarea art. În consecinţă, tribunalul a dispus ca pârâtul să plătească reclamantului cuantumul sumei datorate, actualizat în funcţie de rata inflaţiei de la momentul plăţii efective.

  Reclamantul a solicitat obligarea pârâtului şi la plata de dobânzi legale penalizatoare pentru întârzierea la plată, începând de la data de În cauză, reclamantul nu a făcut dovada că l-ar fi pus pe pârât în întârziere aşa cum cere art.

  Drepturile şi obligaţiile Părţilor 2. Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului data recepţionării banilor.

  Restituirea sumei împrumutului 3. Alte condiţii 4. Toate modificările şi completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate în judecătoria economică. Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor. Recipisă Despre recepţionarea sumei împrumutate. Suma dată mă oblig s-o restitui în termenele prevăzute în contract.

  Autentificare Înregistrare.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *