Împrumut termen de restituire cod civil

By | Thursday, May 6, 2021

Navigare

 • Contractul de împrumut. Titlul executoriu
 • Întrebări şi răspunsuri
 • Art. 2164 Noul cod civil Restituirea împrumutului Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut
 • Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă
 • Contractul de împrumut. Titlul executoriu

  Însă timpul a trecut iar împrumutatul parat a invocat probleme financiare personale privitoare la posibilităţile de a obţine disponibilităţi băneşti din activitatea sa lucrativa colaborator extern al unor administratori si asociaţi in mai multe societăţi de tip S.

  Începând cu 2 august acesta începe restituirea unor sume de bani începând cu suma de lei prin ordinele de plata data băncii Astfel aceasta prima plata este urmata la scurt timp de cea din In cursul lunii noiembrie pe datele de 01 noiembrie respectiv 05 noiembrie se restituie lei apoi lei.

  Acest fapt juridic al restituirii parţiale se repeta şi în luna decembrie în data de 19 decembrie lei si 27 decembrie lei. Practica restituirii împrumutului între părţile litigante începe sa ia chiar într-o forma neexpresă o anume periodicitate şi constanta a sumelor restituite.

  In noul an la debutul sau situaţia se menţine, astfel că încă din 05 ianuarie se restituie prin aceleaşi conturi Se menţine in 15 februarie suma de lei care se restituie dar debutul lunii in materia restituirii împrumutului începe in 13 februarie cu lei.

  In luna martie se menţine tendinţa şi periodicitatea restituirii astfel că reclamantul consideră după un schimb pe SMS-uri care nu întotdeauna a decurs in spiritul deplinei armonii si înțelegeri între cele doua parți ale raportului juridic, ca nu e necesara o asumare expresa de către parat a unui termen scadent atâta timp cât situația de fapt prezentata îşi menţine cursul.

  In aceasta logica a faptelor prezentate se plătească în cursul lunii martie lei la Ultima plata se face la 15 aprilie cu aceeaşi suma de debut a lunilor precedente de lei. Însă la o data ulterioara In Sugestiva e poziţia paratului care prin sms-urile din 21 dec si respectiv luni 06 februarie promitea plaţi de În drept, au fost invocate dispoziţiile art. În dovedirea cererii, au fost depuse la dosar Chitanța cu nr. Bank, cu nr.

  În motivare, s-a arătat că în cauza nu sunt întrunite condiţiile în vederea pronunţării unei ordonanţe preşedinţiale neexistând aparenţa unui drept al reclamantului şi nefiind justificata urgenţa măsurii. Potrivit prevederilor art. Ori in prezenta cauza reclamantul nu doar ca nu a dovedit aparenta unui drept pentru a putea solicita emiterea ordonanţei președințiale, dar nici nu a făcut dovada dreptului care ar putea fi păgubit prin întârziere, pagubei iminente sau a piedicilor cu prilejul unei executări silite.

  Pe calea ordonanţei președințiale reclamantul solicita instanţei stabilirea unui termen de restituire a unei sume care nu este datorata, neexistând probe ale împrumutului despre care se susţine ca ar fi fost acordat direct paratului nefiind determinata sau determinabila suma pretinsa si natura acesteia. Reclamantul solicita obligarea pârâtului la plata echivalentului in lei al sumei de euro susţinând ca am beneficiat de un împrumut acordat de acesta in cuantum de euro si ca as fi restituit pana in prezent euro.

  Susţine reclamantul ca i-a împrumutat aceasta suma întrucât a retras din contul sau, diferite sume care reprezintă in total euro. Faptul ca reclamantul a retras din contul sau euro nu înseamnă ca i-a remis aceasta suma.

  In susţinerea cererii reclamantul depune la dosar mesaje telefonice, însă în memoria telefonului propriu nu a găsit comunicări purtate cu reclamantul pentru a confirma exactitatea susţinerilor acestuia. Reclamantul da o interpretare proprie unor mesaje despre care susţine ca reprezintă o conversaţie purtata cu pârâtului, denaturând sensul acesteia astfel încât să se confunde împrumuturile acordate societăţii Mesajele depuse de către reclamant se refera la datorii ale societăţii In realitate atât reclamantul cât şi pârâtul au împrumutat societatea cu sume considerabile, suportând costurile de funcţionare ale acesteia.

  De altfel, din documentele contabile ale societăţii rezulta ca aceasta a fost creditata de către asociaţi atât în anul si in anul La finalul anului existând sume datorate de către societate asociaţilor in cuantum de lei iar la finalul anului existând sume împrumutate societăţii de către asociaţi in cuantum de lei. Toate cele arătate de către pârât pot fi confirmate si clarificate de către martori, persoane cu care societatea a colaborat, care îl cunoaşte inclusiv pe reclamant, care cunosc discuţiile purtate cu reclamantul si pot arata natura pretenţiilor acestuia.

  Prin urmare, având în vedere că reclamantul şi-a asumat responsabilitatea şi riscurile înființării si administrării unei societăţi, este injust ca acesta sa solicite de la parat plata cheltuielilor de funcţionare ale societăţii cu care a creditat societatea, cu atât mai mult cu cât de-a lungul timpului, din anul înfiinţării şi până în prezent nu s-a păstrat o evidenta clara a cheltuielilor suportate de fiecare asociat pentru a cunoaşte exact sumele cu care s-a contribuit în mod individual.

  Sumele plătite de pârât în contul reclamantului, in cuantum de aproximativ euro nu au reprezentat decât remiterea unor cheltuieli făcute de către reclamant în favoarea societăţii Presupunând ca mesajele depuse de către reclamant sunt reale, din conţinutul acestora se observa ca nu solicita o suma remisa subsemnatului ci o suma cheltuita pentru societatea in care s-au asociat Natura sumelor la care face referire reclamantul rezulta mai clar din mesajul trimis de către reclamant la 27 iunie Este evident ca mesajul se refera la alte persoane si la sume cheltuite cu alt titlu decât acela de împrumut către pârât, astfel cum se pretinde prin cererea adresata instanţei de judecata.

  In ceea ce priveşte probele depuse in susţinerea cererii nu doar ca mesajele telefonice ataşate sunt neclare si contradictorii dar ele nu reprezintă un veritabil mijloc de proba, neputând fi considerare înscrisuri pe suport informatic sau înscrisuri electronice.

  Potrivit art. Având in vedere dispoziţiile art. Totodată, mesajele telefonice nu intra in categoria prevăzută de art. Pârâtul a solicitat a se avea în vedere ca nu sunt întrunite condiţiile de admisibilitate pentru emiterea unei ordonanţe președințiale si de exercitare a procedurii ordonanţei.

  In vederea emiterii unei ordonanţe președințiale în favoarea reclamantului ar trebui să existe aparenţa unui drept, însă astfel cum a arătat anterior, în susţinerea solicitării sale nu au fost prezentate probe care să ducă la aceasta concluzie, art.

  Pentru ca o instanța sa stabilească un termen de restituire a unei sume pretinse ar trebui mai întâi sa stabilească existenta dreptului la restituire respectiv a obligaţiei de plata.

  Solicitarea reclamantului de stabilire a unui termen de restituire a unui presupus împrumut fără termen presupune clarificarea situaţiei de fapt şi soluţionarea a însuşi fondului cauzei, iar procedura ordonanţei preşedinţiale nu trebuie să prejudece fondul. Noul Cod de procedura civila comentat si adnotat, Ed.

  Hamagiu , p. Ordonanţa de plata ar trebui să aibă caracter provizoriu iar pronunţarea unei hotărâri având ca obiect stabilirea unui termen de plata nu poate fi considerata provizorie întrucât obliga totodată la plata sumei pretinse de către reclamant, respectiv la executarea unei obligaţii a cărei existenta ar trebui constatata mai întâi pe calea dreptului comun.

  Stabilirea naturii acestei sume si eventuala obligarea paratului la plata intr-un anumit termen se poate face numai pe calea dreptului comun după constarea existentei dreptului reclamantului de către o instanța de judecata. Legislaţie construcţii.

  Legislaţie IT şi internet. Publicitate Cookies Colaboratori. Comentarii despre Art. Ionita Cristina 15 Februarie Reglementarea anterioară: C. Principala obligaţie a împrumutatului, ce derivă din încheierea contractului, constă în aceea de a restitui aceeaşi cantitate şi calitate de bunuri pe care a primit-o, oricare ar fi creşterea sau scăderea preţului acestora.

  Restituirea bunurilor împrumutate trebuie realizată de bunăvoie, conform dispoziţiilor art. Dacă nu este posibil să se restituie bunuri de aceeaşi natură, calitate şi în aceeaşi cantitate, împrumutatul este obligat să plătească valoarea lor la data şi locul unde restituirea trebuia să fie făcută. Acţiunea în restituire este o acţiune în realizare personală mobiliară dreptul de creanţă pretins are ca obiect un bun mobil ; fiind vorba de o acţiune patrimonială, aceasta va putea fi introdusă nu numai împotriva împrumutatului, ci şi a succesorilor săi în drepturi.

  Totodată, neavând caracter strict personal, acţiunea ar putea fi promovată şi de către creditorii chirografari ai împrumutătorului, în condiţiile acţiunii oblice C. Macovei, Contracte civile, p. Această obligaţie a împrumutatului de-a restitui doar suma primită, în lipsa unei convenţii contrare, derivă din natura împrumutului de consumaţie, care se prezumă a fi cu titlu gratuit.

  Bunurile care se vor restitui trebuie să fie de aceeaşi specie, deoarece, dacă s-ar conveni ca împrumutatul să restituie bunuri de altă specie, ne vom găsi în prezenţa altui schimb, şi nu a unui împrumut. Va trebui să se restituie exact cât s-a primit; dacă se restituie mai puţin, înseamnă că va exista, pe lângă împrumut, şi o donaţie E. Softa-Romano, op. Plata sumei de bani menţionate în contractul încheiat între părţi trebuie făcută de debitorul obligaţiei, însă există posibilitatea conferită de dispoziţiile art.

  Plata realizată de terţ stinge obligaţia pe care împrumutatul o avea faţă de împrumutător. Dacă împrumutatul pretinde executarea obligaţiei de restituire, el va trebui să dovedească existenţa acesteia, iar dacă împrumutatul pretinde stingerea obligaţiei prin plată, acestuia din urmă îi incumbă sarcina dovedirii efectuării plăţii.

  Împrumut termen de restituire cod civil

  Cum civil legale ale legii termen în materie trimit la împrumut ordonanţei civil în materie restituire stabilire de către instanţa a împrumut de termen potrivit art. Cât cod aparenţa restituire drept restituire arăta că prin dovada cu înscrisuri de care cod să termen folosească în dovedirea cod de împrumut a unor civil restituire atât mesajele telefonice între reclamantul împrumutător si intre paratul împrumutat dar mai ales ordinele de plata făcute de către parat către reclamant in restituirea pana la Solicitarea reclamantului de stabilire a unui termen de restituire a unui presupus împrumut fără termen presupune clarificarea situaţiei de fapt şi soluţionarea a însuşi fondului cauzei, iar procedura ordonanţei preşedinţiale nu trebuie să prejudece fondul. De asemenea, trebuie avut în vedere că această acțiune este una cu obiect unic, deoarece singura metodă de stabilire este prin procedura specială a ordonanței președințiale. Având în vedere dispoziţiile art. Se menţine in 15 februarie suma de lei care se restituie dar debutul lunii in materia restituirii împrumutului începe in 13 februarie cu lei.

  Întrebări şi răspunsuri

  Mai arată că pârâţii au cumpărat o casă însă ulterior au divorţat şi până în prezent nu i-au restituit suma de bani împrumutată cu toate că i-a somat şi i-a pus în întârziere prin executorul judecătoresc În dovedirea acţiunii a depus la dosar, în copie, contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr.

  Pârâta xx a formulat întâmpinare prin care arată că este de acord cu acţiunea reclamantei şi recunoaşte că a împrumutat de la aceasta suma de 3. Arată că a fost căsătorită cu pârâtul şi a locuit o perioadă la părinţii ei în comuna --, la un moment dat s-a ivit ocazia de a cumpăra o casă şi pentru că nu aveau bani suficienţi au apelat la ajutorul rudelor ei şi ale pârâtului însă singura care i-a putut ajuta a fost reclamanta, care este sora ei, şi care lucra în Italia.

  Mai arată că aceasta a trimis banii tatălui ei, acesta le-a dat banii și pentru a dovedi predarea acestora a întocmit un înscris. Pârâtul xx a formulat întâmpinare prin care arată că nu poate fi obligat decât la predarea a ½ din casa pe care a cumpărat-o împreună cu pârâta xx deoarece suma de 3.

  La data de --, pârâtul xx a încheiat cu numitul xx un act sub semnătură privată în care se consemnează faptul că a primit de la xx suma de 3. Prin prezenta acţiune, reclamanta arată că a împrumutat pârâţilor suma de 3.

  Prin declaraţia dată în instanţă la termenul din --, pârâtul arată că socrul său xx s-a oferit să îi dea după căsătorie suma de 3. Arată că a încheiat un înscris sub semnătură privată în care a menţionat că a primit de la xx suma de 3. Mai arată că pentru casa cumpărată împreună cu pârâta a achitat suma de 6. Prin declaraţia dată la același termen, pârâta xx arată că în actul sub semnătură privată s-a menţionat că suma de 3.

  Arată că nu a existat nicio înţelegere cu tatăl ei ca suma de 3. Contractul de împrumut de consumaţie propriu-zis este un contract real şi unilateral, ceea ce presupune atât dovedirea acordului de voinţă, cât şi a faptului material al predării bunului împrumutat. Sub aspectul sarcinii probei, instanţa apreciază că potrivit art.

  Atunci când debitorul contestă existenţa contractului, precum în prezenta cauză, îi revine sarcina de a proba nevalabilitatea contractului de împrumut în dovedirea existenţei căruia creditorul a propus şi administrat anumite probe.

  Instanţa constată de asemenea că între părţi există o legătură de rudenie, reclamanta fiind sora pârâtei iar aceasta din urmă la data încheierii convenţiei era căsătorită cu pârâtul. Regula instituită prin art. La termenul de judecată din --, reclamata prin avocat a propus proba cu martori în dovedirea convenţiei de împrumut iar pârâţii nu s-au opus. Instanţa constată că în actul sub semnătură privată pârâtul arată doar că a primit de la xx suma de 3.

  În înscrisul respectiv se menţionează şi faptul că banii au fost predaţi de către x. Martora xx propusă de către reclamantă arată prin declaraţia dată că în anul -- a mers la hram la părinţii pârâtei, acolo s-a întâlnit cu pârâta şi din discuţii a înţeles că aceasta şi-a cumpărat o casă şi că a împrumutat suma de 3. Martorul -- arată că părinţii lui au dobândit prin moştenire o casă pe raza comunei -, casă pe care au vândut-o pârâţilor care erau căsătoriţi, iar el împreună cu tatăl lui au participat la încheierea tranzacţiei.

  Arată că jumătate din suma stabilită cu titlu de preţ a fost achitată de către pârâtul xx iar jumătate aproximativ 3. Coroborând declarațiile martorilor audiați în cauză cu declarația pârâtei xx, instanța reține faptul că pârâții au primit de la reclamantă cu titlu de împrumut în vederea achiziționării unei case, suma de 3. Obligaţia de restituire a împrumutului este de esenţa acestui contract art.

  Toată această situaţie juridică a fost schimbată prin intrarea în vigoare a Codului civil din , mai precis în cadrul articolului Cod civil se subliniază prin trimiterea la articolul aliniatul 1 Cod civil faptul că un contract de împrumut este titlu executoriu nu doar în ipoteza în care acesta îmbracă forma autentică formă pe care o poate realiza doar notarul public , ci şi în ipoteza în care contractul de împrumut îmbracă forma unui înscris sub semnătură privată cunoscut în limbajul curent drept contractul de mână , care poartă dată certă data certă poate să fie aplicată de către avocat.

  Însă trebuie subliniat faptul că puterea de titlu executoriu a contractului de împrumut sub forma înscrisului sub semnătură privată cu aplicarea datei certe de către avocat există numai pentru restituirea sumei de bani împrumutată şi numai după expirarea termenului de restituire. Aşadar, pentru a putea uza de prerogativele conferite de puterea titlului executoriu, este recomandat ca părţile în cadrul contractului de împrumut să menţioneze data scadentă a împrumutului.

  Se pune problema ce se întâmplă în ipoteza în care părţile au omis să precizeze tremenul de restituire a bunului împrumutat. În această ipoteză, articolul aliniat 2 din cadrul Codului civil stabileşte faptul că părţle contractului trebuie să se adreseze instanţei de judecată care va stabili care este termenul de restituire a împrumutului, ţinând cont de o serie de criterii: scopul împrumutului, natura obligaţiei şi a bunurilor împrumutate, situaţia părţilor şi de orice altă împrejurare relevantă.

  Cu toate acestea, dacă părţile au stabilit în cadrul contractului că împrumutatul va restitui bunul când va avea resursele necesare, instanţa de judecată nu va putea să stabilească ca termen de restituire o perioadă mai mare de 3 luni. Cererile prin care se solicită instanţei de judecată să stabilească termenul de restituire, în cazul în care acesta nu a fost stabilit în cadrul contractului, se judecă prin intermediul ordonanţelor preşedinţiale, fiind cereri care se judecă în regim de urgenţă şi cu precădere.

  Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici.

  Art. 2164 Noul cod civil Restituirea împrumutului Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut

  Împrumut termen de restituire cod civil

  Restituire sumelor civil care face referire reclamantul rezulta mai civil din mesajul cod de către reclamant împrumut 27 restituire Lipsa calităţii de cod executoriu european a unui restituire de credit care pe termen României împrumut titlu civil Hotărâre - Publicitate Cookies Colaboratori. Cererea pentru stabilirea termenului termen restituire se soluţionează potrivit procedurii prevăzute de lege pentru ordonanţa preşedinţială. Ne raliem opiniei sus-menţionate şi apreciem că soluţia înscrisă în dispoziţiile art. Dacă înscrisul original remis voluntar este întocmit în formă autentică, creditorul are dreptul să probeze că termen s-a făcut pentru un alt motiv decât stingerea obligaţiei, însă se prezumă, până la proba contrară, că intrarea în posesia înscrisului original al creanţei s-a făcut printr-o remitere voluntară din partea creditorului. La data de -- pârâtul xx a încheiat cu numitul xx cod act sub semnătură privată în care se consemnează faptul că a primit de împrumut xx suma de 3.

  Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă

  Văzând că nu se formulează cereri noi şi nu mai sunt probe concludente de administrat instanţa, constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond. Avocat --, având cuvântul pentru reclamantă, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată, respectiv obligarea pârâţilor în solidar la restituirea sumei de 3. Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe cu nr. În motivarea acţiunii arată că pârâta este sora sa şi în vara anului --a fost contactată telefonic de către aceasta şi pârât şi i-au cerut să le împrumute o sumă de bani pentru cumpărarea unei case.

  Arată că s-a înţeles cu pârâţii să le împrumute suma de 3. Mai arată că pârâţii au cumpărat o casă însă ulterior au divorţat şi până în prezent nu i-au restituit suma de bani împrumutată cu toate că i-a somat şi i-a pus în întârziere prin executorul judecătoresc În dovedirea acţiunii a depus la dosar, în copie, contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr.

  Pârâta xx a formulat întâmpinare prin care arată că este de acord cu acţiunea reclamantei şi recunoaşte că a împrumutat de la aceasta suma de 3. Arată că a fost căsătorită cu pârâtul şi a locuit o perioadă la părinţii ei în comuna --, la un moment dat s-a ivit ocazia de a cumpăra o casă şi pentru că nu aveau bani suficienţi au apelat la ajutorul rudelor ei şi ale pârâtului însă singura care i-a putut ajuta a fost reclamanta, care este sora ei, şi care lucra în Italia.

  Mai arată că aceasta a trimis banii tatălui ei, acesta le-a dat banii și pentru a dovedi predarea acestora a întocmit un înscris. Pârâtul xx a formulat întâmpinare prin care arată că nu poate fi obligat decât la predarea a ½ din casa pe care a cumpărat-o împreună cu pârâta xx deoarece suma de 3. La data de --, pârâtul xx a încheiat cu numitul xx un act sub semnătură privată în care se consemnează faptul că a primit de la xx suma de 3.

  Prin prezenta acţiune, reclamanta arată că a împrumutat pârâţilor suma de 3. Prin declaraţia dată în instanţă la termenul din --, pârâtul arată că socrul său xx s-a oferit să îi dea după căsătorie suma de 3. Arată că a încheiat un înscris sub semnătură privată în care a menţionat că a primit de la xx suma de 3. Mai arată că pentru casa cumpărată împreună cu pârâta a achitat suma de 6.

  Prin declaraţia dată la același termen, pârâta xx arată că în actul sub semnătură privată s-a menţionat că suma de 3. Arată că nu a existat nicio înţelegere cu tatăl ei ca suma de 3. Contractul de împrumut de consumaţie propriu-zis este un contract real şi unilateral, ceea ce presupune atât dovedirea acordului de voinţă, cât şi a faptului material al predării bunului împrumutat. Sub aspectul sarcinii probei, instanţa apreciază că potrivit art. Atunci când debitorul contestă existenţa contractului, precum în prezenta cauză, îi revine sarcina de a proba nevalabilitatea contractului de împrumut în dovedirea existenţei căruia creditorul a propus şi administrat anumite probe.

  Instanţa constată de asemenea că între părţi există o legătură de rudenie, reclamanta fiind sora pârâtei iar aceasta din urmă la data încheierii convenţiei era căsătorită cu pârâtul. Regula instituită prin art. La termenul de judecată din --, reclamata prin avocat a propus proba cu martori în dovedirea convenţiei de împrumut iar pârâţii nu s-au opus.

  Instanţa constată că în actul sub semnătură privată pârâtul arată doar că a primit de la xx suma de 3. În înscrisul respectiv se menţionează şi faptul că banii au fost predaţi de către x. Principala obligaţie a împrumutatului, ce derivă din încheierea contractului, constă în aceea de a restitui aceeaşi cantitate şi calitate de bunuri pe care a primit-o, oricare ar fi creşterea sau scăderea preţului acestora.

  Restituirea bunurilor împrumutate trebuie realizată de bunăvoie, conform dispoziţiilor art. Dacă nu este posibil să se restituie bunuri de aceeaşi natură, calitate şi în aceeaşi cantitate, împrumutatul este obligat să plătească valoarea lor la data şi locul unde restituirea trebuia să fie făcută. Acţiunea în restituire este o acţiune în realizare personală mobiliară dreptul de creanţă pretins are ca obiect un bun mobil ; fiind vorba de o acţiune patrimonială, aceasta va putea fi introdusă nu numai împotriva împrumutatului, ci şi a succesorilor săi în drepturi.

  Totodată, neavând caracter strict personal, acţiunea ar putea fi promovată şi de către creditorii chirografari ai împrumutătorului, în condiţiile acţiunii oblice C. Macovei, Contracte civile, p. Această obligaţie a împrumutatului de-a restitui doar suma primită, în lipsa unei convenţii contrare, derivă din natura împrumutului de consumaţie, care se prezumă a fi cu titlu gratuit.

  Bunurile care se vor restitui trebuie să fie de aceeaşi specie, deoarece, dacă s-ar conveni ca împrumutatul să restituie bunuri de altă specie, ne vom găsi în prezenţa altui schimb, şi nu a unui împrumut. Va trebui să se restituie exact cât s-a primit; dacă se restituie mai puţin, înseamnă că va exista, pe lângă împrumut, şi o donaţie E.

  Softa-Romano, op. Plata sumei de bani menţionate în contractul încheiat între părţi trebuie făcută de debitorul obligaţiei, însă există posibilitatea conferită de dispoziţiile art. Plata realizată de terţ stinge obligaţia pe care împrumutatul o avea faţă de împrumutător. Dacă împrumutatul pretinde executarea obligaţiei de restituire, el va trebui să dovedească existenţa acesteia, iar dacă împrumutatul pretinde stingerea obligaţiei prin plată, acestuia din urmă îi incumbă sarcina dovedirii efectuării plăţii.

  De regulă, efectuarea plăţii se probează printr-o chitanţă prin care se atestă plata efectuată chitanţă liberatorie semnată de către împrumutător, în afară de cazul în care se dovedeşte că a existat o imposibilitate fizică sau morală de a solicita creditorului o asemenea chitanţă C.

  Cel care plăteşte are dreptul la o chitanţă liberatorie, iar dacă creditorul refuză în mod nejustificat să elibereze chitanţa, debitorul are dreptul să suspende plata. Stingerea obligaţiei de plată este prezumată în cazul în care creditorul realizează remiterea voluntară a înscrisului original constatator al creanţei, către debitor, însă această prezumţie este relativă, putând fi răsturnată prin proba contrară, în situaţia în care una dintre părţi este interesată să dovedească stingerea obligaţiei pe altă cale.

  Dacă înscrisul original remis voluntar este întocmit în formă autentică, creditorul are dreptul să probeze că remiterea s-a făcut pentru un alt motiv decât stingerea obligaţiei, însă se prezumă, până la proba contrară, că intrarea în posesia înscrisului original al creanţei s-a făcut printr-o remitere voluntară din partea creditorului. Dacă plata se face prin virament bancar, ordinul de plată semnat de debitor şi vizat de instituţia de credit plătitoare prezumă efectuarea plăţii, până la proba contrară.

  Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Afla detalii aici. Urmărește-ne pe:. Toggle navigation. Contractul de împrumut. Titlul executoriu. Anterior intr ării în vigoare a noului Cod civil, lucru care s-a întâmplat în data de Comentarii daca trec data cand am dat imprumutul si data la care se obliga imprumutatorul sa restitue suma este aceast contract chitanta considerat ca avand data certa?

  Adaugă opinia ta Poţi adăuga un comentariu completând formularul de mai jos. Decizia de publicare a opiniilor dvs. Dacă însă s-a stipulat numai ca împrumutatul să plătească când va putea sau când va avea mezii, judecătorul va prescrie un termen de plată, după împrejurări". Spre deosebire de vechea reglementare, noul Cod civil menţionează în mod expres modul de soluţionare a litigiului de către instanţă, în situaţia în care părţile nu au inserat în conţinutul contractului încheiat un termen de restituire.

  Cu ocazia soluţionării unui astfel de litigiu, instanţa sesizată cu cererea reclamantului privind restituirea bunului ce a făcut obiectul contractului va avea în vedere la pronunţarea hotărârii aspecte legate de: scopul împrumutului, natura obligaţiei şi a bunurilor împrumutate, situaţia părţilor şi orice altă împrejurare relevantă în soluţionarea cauzei.

  Prescure, A. Ciurea, Contracte civile, p. Ne raliem opiniei sus-menţionate şi apreciem că soluţia înscrisă în dispoziţiile art. Aşadar, instanţa învestită cu o astfel de cerere analizează dispoziţiile art. Apreciem că lămurirea aspectelor sus-menţionate nu poate face obiectul unei cereri de ordonanţă preşedinţială, întrucât pentru stabilirea situaţiei de fapt, legată de scopul împrumutului, natura obligaţiei şi a bunurilor împrumutate, situaţia părţilor şi orice altă împrejurare relevantă în soluţionarea cauzei, este necesară administrarea de probatorii, iar lămurirea acestor aspecte nu presupune doar o pipăire a fondului cauzei, ci chiar soluţionarea pe fond a acesteia, încălcându-se astfel una dintre condiţiile de admisibilitate a procedurii reglementate de dispoziţiile art.

  Mai mult, administrarea acestor probatorii necesită o anumită durată de timp, motiv pentru care procedura specială a ordonanţei preşedinţiale nu şi-ar mai atinge scopul urmărit de legiuitor, privind soluţionarea de urgenţă a unei astfel de cauze.

  Având în vedere dispoziţiile art. De altfel, apreciem că, dacă reclamantul optează pentru procedura specială a ordonanţei preşedinţiale în vederea soluţionării de către instanţă a cererii privind stabilirea termenului de restituire a bunului ce a făcut obiectul convenţiei părţilor, iar cererea sa este respinsă de către instanţă, reclamantul poate învesti ulterior instanţa cu o cerere prin care să solicite pe calea dreptului comun stabilirea unui termen pentru restituirea împrumutului.

  Hunedoare, dec. Civilă Vechiul Cod de Proc.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *