Lucru împrumut si nerestituit contraventie

By | Monday, May 3, 2021

Navigare

 • Săvârşirea faptei contravenţionale în condiţiile stării de necesitate
 • Contractul de împrumut. Titlul executoriu
 • Comentarii
 • Săvârşirea faptei contravenţionale în condiţiile stării de necesitate

  Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase contraventie Asupra situatiei contraventie fapt, nerestituit retine ca aceasta nu este contestata împrumut catre petent, care invoca împrumut justificarea depasirii nerestituit legale criza lucru spasmofilie în care lucru afla sotia sa la momentul respectiv, criza ce impunea deplasarea la un spital din Bucuresti în vederea administrarii de calciu intravenos, aceasta împrejurare constituind, în opinia sa, o stare de necesitate. Doar abonații avocatnet. Analizând actele si lucrurile dosarului instanta retine urmatoarele: Intre parti s-a incheiat un contract de imprumut autentificat in prin care reclamantul in calitate de imprumutator a dat cu titlu de imprumut paratilor suma de In instanta civila trebuie sa va adresati.

  Lucru împrumut si nerestituit contraventie

  Vreau împrumut ofer contraventie Pe avocatnet. D, fiind împrumut respectate prevederile art. În concluzie, instanta nerestituit înlatura aceasta nerestituit a petentului. Dica1 Utilizator contraventie, 1 Iunie Dar daca lucru va da de buna voie macar parte din imprumut si intelegeti sa il actionati in instanta o sa cheltuiti mai mult decat ron si timp si nervi. Indemnizaţie prevăzută de art. D fila 14 din dosarce a operat cinemometrul în cauza la data respectiva, faptul ca acesta este atestat sa instrumenteze cinemometre de tip Python II, cum este lucru cel în cauza.

  Contractul de împrumut. Titlul executoriu

  Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr D a solicitat anularea procesului verbal seria CC nr În motivarea plângerii searata ca la data Petentul subliniaza faptul ca operatorul radar si agentul constatator nu sunt una si aceeasi persoana, precum si faptul ca procesul verbal în cauza nu contine nicio mentiune referitoare la " tipul stationar sau mobil " al aparatului.

  Se mai precizeaza ca actul sanctionator nu a fost încheiat pe un formular de tip 1D, conform prevederilor legale, si nu se precizeaza în cuprinsul acestuia seria aparatului radar, numarul certificatului de omologare, numele operatorului radar si nici data si ora la care s-a realizat autosetarea aparatului respectiv.

  La ultimul termen de judecata petentul a aratat ca întelege sa-si precizeze actiunea în sensul invocarii unui singur motiv de anulare a procesului verbal, în speta starea de necesitate în care s-a aflat la momentul savârsirii faptei, datorita starii de sanatate a sotiei sale.

  Sub aspect probatoriu a fost administrata proba cu înscrisuri depuse la dosar si proba testimoniala cu doi martori. Prin procesul verbal de contraventie Înregistrarea a fost efectuata cu cinemometrul rutier tip Python II seria A fost aplicata sanctiunea amenzii contraventionale în cuantum de lei si s-a luat masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere, în vederea suspendarii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

  Analizând cauzele de nulitate a procesului verbal de contraventie care se iau în considerare din oficiu potrivit art. Procesul verbal contine toate mentiunile prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute de textul de lege citat, anume numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, fapta savârsita si data comiterii acesteia, precum si semnatura agentului constatator.

  În ceea ce priveste motivul de nelegalitate privind lipsa din procesul verbal a mentiunii referitoare la operatorul radar, instanta constata, verificând atestatul nr D fila 14 din dosar , ce a operat cinemometrul în cauza la data respectiva, faptul ca acesta este atestat sa instrumenteze cinemometre de tip Python II, cum este si cel în cauza. Dincolo de faptul ca niciun text de lege nu instituie obligativitatea înscrierii în procesul verbal de contraventie a numelui si a datelor de identificare a operatorului aparatului radar, lipsa acestor mentiuni, prin ea însasi, nu produce nicio vatamare contravenientei, câta vreme la dosarul cauzei se depune, de catre intimat, atestatul operatorului în cauza.

  În concluzie, instanta va înlatura aceasta aparare a petentului. Instanta nu va retine nici sustinerile contestatorului conform carora procesul verbal ar fi nul pe motiv ca nu a fost întocmit de operatorul radar, acesta fiind singurul care a constatat, nemijlocit, savârsirea contraventiei. Constatarea savârsirii contraventiilor la regimul circulatiei pe drumurile publice si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare poate fi facuta de agentii din cadrul politiei rutiere, dar si prin mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, asa cum prevede expres art.

  Practic, în aceasta din urma situatie, constatarea datelor se realizeaza prin aceste aparate si mijloace tehnice, operatorul radar fiind cel care doar asigura manipularea continua a acestor mijloace.

  În niciun caz nu se poate considera ca este obligatoriu ca acest operator sa fie si cel care trebuie sa procedeze la consemnarea procesului verbal, consemnarea putând fi facuta, pe baza celor înregistrate de aparatele radar, de catre un alt agent de politie.

  Odata înregistrata fapta prin mijloacele omologate, agentii de politie doar procedeaza la o consemnare a datelor înregistrate de aparate. De asemenea, vor fi înlaturate si petentului în sensul ca procesul verbal de contraventie este nul pentru ca nu a fost întocmit pe modelul 1D.

  Referitor la acest aspect, instanta subliniaza ca art. Nerespectarea stricta a dispozitiilor textului de lege anterior citat ar putea eventual atrage nulitatea procesului verbal numai în conditiile art. Or, în prezenta cauza nu se constata vreo vatamare cauzata contestatorului prin necompletarea procesului verbal pe formularul model 1D, astfel ca în niciun caz nu se poate pune problema anularii acestuia pentru acest motiv.

  Nu vor fi retinute nici apararile petentului conform carora nu s-a facut dovada autotestarii, pe procesul verbal nefiind înscrise data si ora efectuarii acesteia, având in vedere faptul ca, potrivit Normei de Metodologie Legala NML , Biroul de Metrologie Legala nu procedeaza la eliberarea buletinelor de verificare metrologica decât daca aparatele radar respecta dispozitiile art.

  Or, odata emis buletinul de verificare metrologica fila 16 din dosar rezulta ca aceasta functie, care se activeaza automat, este perfect operationala, deschiderea de catre agentii de politie a aparatelor de radar exact în fata masinilor si înregistrarea astfel a unor viteze mai mari decât cele reale fiind doar supozitii si mituri specifice anumitor site-uri de internet de profil, lipsite de orice suport tehnic.

  Daca ar fi fost depistate defectiuni sau dereglari functionale, acestea ar fi fost semnalate, si în consecinta functionarea cinemometrului blocata, lucru care nu s-a întâmplat, atâta timp cât intimatul a depus printul înregistrarii radar plansa foto de la fila 13 din dosar. Mai mult decât atât, niciun text normativ nu instituie obligativitatea efectuarii unor astfel de mentiuni în procesul verbal de contraventie, acelasi considerent fiind aplicabil si în cazul nementionarii în cuprinsul actului sanctionator a numarului certificatului de omologare a aparatului radar în cauza.

  În ceea ce priveste motivul de nelegalitate constând în lipsa mentionarii în procesul verbal a " tipului stationar sau mobil " al aparatului radar, instanta retine ca în procesul verbal este mentionat faptul ca autoturismul pe care se afla montat aparatul radar se afla în miscare, iar din buletinul de verificare metrologica aflat la dosar rezulta ca acest aparat este omologat pentru mausrare atât în regim stationar cât si în regim de deplasare, neexistând astfel nicio vâtâmare cauzatâ petntului pentru lipsa acestor mentiuni.

  De altfel, nici în acest caz nu existâ temei legal în baza caruia agentul constatator sa fie obligat sa efectueze astfel de precizari în cuprinsul procesului verbal. Referitor la motivul de nelegalitate constând în neprecizarea seriei aparatului radar, instanta constata ca agentul constatator a consemnat numarul acestuia, modelul si numarul de înmatriculare al autoturismului pe care acesta se afla montat, astfel încât, dat fiind si buletinul de verificare metrologica de la fila 16 din dosar, cinemometrul în cauza este suficient individualizat.

  Asupra situatiei de fapt, instanta retine ca aceasta nu este contestata de catre petent, care invoca în justificarea depasirii vitezei legale criza de spasmofilie în care se afla sotia sa la momentul respectiv, criza ce impunea deplasarea la un spital din Bucuresti în vederea administrarii de calciu intravenos, aceasta împrejurare constituind, în opinia sa, o stare de necesitate.

  Sub acest aspect, martora H. C, audiata la solicitarea petentului fila 46 din dosar a aratat ca are destul de des astfel de crize, iar uneori pentru ameliorarea acestora este nevoie de administrarea de calciu intravenos. La data savârsirii contraventiei se grabeau catre Bucuresti pentru a ajunge la un spital, în vederea aplicarii tratamentului. Din coroborarea declaratiei martorei cu cea a martorului M fila 47 din dosar instanta mai retine ca petentul nu a dorit sa opreasca în Ploiesti întrucât nu cunostea orasul desi martorul M ar fi putut sa-l îndrume catre un spital.

  Desi legal citati, pârâtii nu au formulat întâmpinare. In cauza s-a administrat proba cu înscrisuri. Analizând actele si lucrurile dosarului instanta retine urmatoarele: Intre parti s-a incheiat un contract de imprumut autentificat in prin care reclamantul in calitate de imprumutator a dat cu titlu de imprumut paratilor suma de Potrivit definitiei legale date de art.

  Aceasta reglementare, este în concordanta si cu actualul regim juridic al dobânzii, configurat prin O. În consecinta, este evident ca atât sub imperiul legii vechi cât si al noii reglementari, clauza penala convenita de parti în contractul de împrumut în cazul neachitarii sumei la scadenta este lovita de nulitate absoluta. Principiul invocat de catre reclamant in sensul ca odata incheiat contractul acesta devine ,, legea partilor,, nu pot conduce la o alta concluzie, întrucât numai conventiile "legal facute" au putere de lege între partile contractante art.

  XI din 24 octombrie publicata MO partea I nr. In consecinta si având in vedere considerentele din cele ce preced instanta va admite in parte actiunea si va obliga pâratii catre reclamant la plata sumei de In temeiul art.

  Fond funciar.

  Lucru împrumut si nerestituit contraventie

  Sub acest aspect, martora H. C, audiata la solicitarea petentului fila 46 din dosar a aratat ca are destul de des astfel de crize, iar uneori pentru ameliorarea acestora este nevoie de administrarea de calciu intravenos. La data savârsirii contraventiei se grabeau catre Bucuresti pentru a ajunge la un spital, în vederea aplicarii tratamentului. Din coroborarea declaratiei martorei cu cea a martorului M fila 47 din dosar instanta mai retine ca petentul nu a dorit sa opreasca în Ploiesti întrucât nu cunostea orasul desi martorul M ar fi putut sa-l îndrume catre un spital.

  Instanta retine ca pentru a exista starea de necesitate trebuie îndeplinite cumulativ mai multe conditii: fapta contraventionala sa fie savârsita ca urmare a unui pericol neprevazut, pericolul trebuie sa fie iminent, real si inevitabil, fapta sa fie savârsita numai în scopul de a salva viata, integritatea corporala sau sanatatea faptuitorului sau a altei persoane, un bun material al sau sau al altuia ori un interes public, iar prin contraventia comisa sa nu se produca în mod constient urmari mai grave decât cele ce s-ar fi produs daca faptuitorul nu intervenea.

  În speta, instanta retine ca situatia invocata de petitionar nu se circumscrie unei stari de necesitate în sensul disp. În acest sens, petentul ar fi avut posibilitatea sa apeleze la serviciul de urgenta , pentru a o transporta pe sotia sa la cel mai apropiat spital, sau ar fi putut opri într-unul din orasele din zona spre exemplu Câmpina pentru a merge la un spital sau o policlinica, în vederea administrarii tratamentului necesar.

  Mai retine instanta, în plus, asupra acestui aspect, si faptul ca în procesul verbal, semnat de altfel de catre petent, nu este mentionat la rubrica obiectiuni decât faptul ca petentul nu a circulat cu viteza mentionata, fara a se face nicio referire la starea de sanatate a sotiei contestatorului. În aceste conditii, din analiza plansei foto fila 13 din dosar , buletinului de verificare metrologica nr D fila 14 din dosar , adresei Biroului Român de Metrologie Legala fila 15 din dosar si adresei IPJ - Serviciul Logistica fila 17 din dosar , instanta constata ca la data de D, fiind astfel respectate prevederile art.

  Pe de alta parte, în cauza nu rezulta din niciun mijloc de proba existenta unei eventuale înregistrari a vitezei autoturismului petentului, la data respectiva, contradictorie vitezei înregistrate de cinemometrul rutier în cauza, inclusiv cei doi martori audiati în cauza aratând ca la data respectiva petentul circula cu viteza mare.

  Examinând însa procesul-verbal conform competentei oferite de art. În acest sens, instanta retine ca petentul la momentul respectiv se afla într-o stare emotionala tulbure, fiind îngrijorat pentru starea de sanatate a sotiei sale, situatie de fapt pe care instanta nu o poate ignora, chiar daca nu întruneste elementele necesare calificarii ca stare de necesitate.

  Desi, conform art. Conform art. Fata de aceleasi dispozitii legale, raportat la situatia de fapt retinuta, si în conditiile art. De asemenea, si sanctiunile complementare trebuie supuse controlului judecatoresc conform art. Astfel, Curtea a apreciat ca sanctiunea aplicarii punctelor de penalizare, desi in dreptul francez are caracter administrativ, în plan conventional are caracter penal atâta timp cât poate sa duca, la acumularea unui anumit numar de puncte, la pierderea dreptului de a mai conduce.

  Or dreptul de a conduce este foarte util in viata de zi cu zi si în viata profesionala, astfel ca, desi aplicarea punctelor de penalizare are caracter preventiv, are si un caracter punitiv similar unei sanctiuni penale. În aceste conditii, aplicând aceleasi principii, cu atât mai mult sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, are un caracter "penal" în sensul Conventiei, astfel ca aplicarea acestor sanctiuni nu se poate dispune automat fara a putea fi supusa controlului instantelor Malige c.

  Frantei , iar instanta are dreptul, si in conditiile art. Referitor la sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, instanta apreciaza ca se impune mentinerea acestei sanctiuni, chiar si în cazul înlocuirii sanctiunii principale a amenzii cu cea a avertismentului. Astfel, instanta apreciaza ca ratiunea pentru care legiuitorul a reglementat o aplicare automata de catre agentii de constatare a acestei sanctiuni în cazul contraventiei prevazute de art.

  Cu alte cuvinte, aplicarea acestei sanctiuni complementare are în special un rol preventiv si abia în al doilea rând un rol punitiv. În aceste conditii, daca în cazul sanctiunii principale se poate avea în vedere, în cazul de fata, starea de spirit în care se afla petentul la momentul savârsirii faptei contraventionale, în cazul sanctiunii complementare însa, tocmai datorita acestui rol preventiv, circumstantele personale deosebite ale petentului nu pot prevala în fata necesitatii mentinerii sigurantei participantilor la trafic.

  În consecinta, vazând si prevederile art. Nume Email. Legislaţie rutieră. Legislaţia muncii. Legislaţie mediu. Legislaţie sănătate. Legislaţie construcţii. Legislaţie IT şi internet. Publicitate Cookies Colaboratori. Săvârşirea faptei contravenţionale în condiţiile stării de necesitate Categorie: Jurisprudenţă şi speţe de drept civil III.

  Comentarii despre Săvârşirea faptei contravenţionale în condiţiile stării de necesitate Nume Email Anunţă-mă dacă apar comentarii noi Comentează. Aceasta reglementare, este în concordanta si cu actualul regim juridic al dobânzii, configurat prin O.

  În consecinta, este evident ca atât sub imperiul legii vechi cât si al noii reglementari, clauza penala convenita de parti în contractul de împrumut în cazul neachitarii sumei la scadenta este lovita de nulitate absoluta. Principiul invocat de catre reclamant in sensul ca odata incheiat contractul acesta devine ,, legea partilor,, nu pot conduce la o alta concluzie, întrucât numai conventiile "legal facute" au putere de lege între partile contractante art. XI din 24 octombrie publicata MO partea I nr.

  In consecinta si având in vedere considerentele din cele ce preced instanta va admite in parte actiunea si va obliga pâratii catre reclamant la plata sumei de In temeiul art. Fond funciar. Legislaţie rutieră. Legislaţia muncii. Legislaţie mediu. Legislaţie sănătate.

  Comentarii

  Se pune problema ce se întâmplă în ipoteza în care părţile au omis să precizeze tremenul de restituire a bunului împrumutat. În această ipoteză, articolul aliniat 2 din cadrul Codului civil stabileşte faptul că părţle contractului trebuie să se adreseze instanţei de judecată care va stabili care este termenul de restituire a împrumutului, ţinând cont de o serie de criterii: scopul împrumutului, natura obligaţiei şi a bunurilor împrumutate, situaţia părţilor şi de orice altă împrejurare relevantă.

  Cu toate acestea, dacă părţile au stabilit în cadrul contractului că împrumutatul va restitui bunul când va avea resursele necesare, instanţa de judecată nu va putea să stabilească ca termen de restituire o perioadă mai mare de 3 luni. Cererile prin care se solicită instanţei de judecată să stabilească termenul de restituire, în cazul în care acesta nu a fost stabilit în cadrul contractului, se judecă prin intermediul ordonanţelor preşedinţiale, fiind cereri care se judecă în regim de urgenţă şi cu precădere.

  Acest site foloseste cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu modul de utilizare a acestor informatii si cu politica de utilizare a cookie-urilor. Vreau să ofer consultanță Pe avocatnet. Înscriere gratuită. Cele mai căutate profesii Avocați Contabili Executori judecătorești.

  Implică-te, ajută-i pe alții Vrei să afle și alții câte lucruri știi în domeniul tău de activitate? Răspunde la întrebări și fă-te cunoscut. Caută ex. Întreabă gratuit comunitatea avocatnet.

  Comunitatea ți-ar putea oferi soluţii la problemele tale juridice adăugând o întrebare. Conţinut întrebare. Întreabă comunitatea. Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați.

  Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul Imprumut nerestituit. Dica1 Utilizator , 1 Iunie Buna ziua, Am imprumutat o cunostiinta fost coleg de servici in urma cu aproximativ 2 luni de zile cu de ron spunandu-mi ca are nevoie pentru plata chiriei.

  Acesta mi-a spus ca imi da bani in termen de 1 saptamana, insa dupa 1 saptamana mi-a spus ca a ramas fara loc de munca. Am martori care pot atesta faptul ca i-am imprumutat banii, am de asemenea si o filmare de la locul de munca banii fiind imprumutati in receptia de la sediu unde este o camera si vroiam sa intreb daca as putea depune plangere pentru inselaciune dat fiind faptul ca imi ofera tot felul de scuze de 2 luni incoace si nu am vazut niciun cent inapoi. Răspunde Citează.

  Cel mai recent răspuns: ContSters , utilizator , 30 Iunie Vezi răspuns. In instanta civila trebuie sa va adresati.

  Nu este inselaciune. Banii au fost dati de buna voie, nu ati fost inselat: nu vi s-a promis un favor, un serviciu, un obiect, etc. Referitor la motivul de nelegalitate constând în neprecizarea seriei aparatului radar, instanta constata ca agentul constatator a consemnat numarul acestuia, modelul si numarul de înmatriculare al autoturismului pe care acesta se afla montat, astfel încât, dat fiind si buletinul de verificare metrologica de la fila 16 din dosar, cinemometrul în cauza este suficient individualizat.

  Asupra situatiei de fapt, instanta retine ca aceasta nu este contestata de catre petent, care invoca în justificarea depasirii vitezei legale criza de spasmofilie în care se afla sotia sa la momentul respectiv, criza ce impunea deplasarea la un spital din Bucuresti în vederea administrarii de calciu intravenos, aceasta împrejurare constituind, în opinia sa, o stare de necesitate.

  Sub acest aspect, martora H. C, audiata la solicitarea petentului fila 46 din dosar a aratat ca are destul de des astfel de crize, iar uneori pentru ameliorarea acestora este nevoie de administrarea de calciu intravenos. La data savârsirii contraventiei se grabeau catre Bucuresti pentru a ajunge la un spital, în vederea aplicarii tratamentului.

  Din coroborarea declaratiei martorei cu cea a martorului M fila 47 din dosar instanta mai retine ca petentul nu a dorit sa opreasca în Ploiesti întrucât nu cunostea orasul desi martorul M ar fi putut sa-l îndrume catre un spital. Instanta retine ca pentru a exista starea de necesitate trebuie îndeplinite cumulativ mai multe conditii: fapta contraventionala sa fie savârsita ca urmare a unui pericol neprevazut, pericolul trebuie sa fie iminent, real si inevitabil, fapta sa fie savârsita numai în scopul de a salva viata, integritatea corporala sau sanatatea faptuitorului sau a altei persoane, un bun material al sau sau al altuia ori un interes public, iar prin contraventia comisa sa nu se produca în mod constient urmari mai grave decât cele ce s-ar fi produs daca faptuitorul nu intervenea.

  În speta, instanta retine ca situatia invocata de petitionar nu se circumscrie unei stari de necesitate în sensul disp. În acest sens, petentul ar fi avut posibilitatea sa apeleze la serviciul de urgenta , pentru a o transporta pe sotia sa la cel mai apropiat spital, sau ar fi putut opri într-unul din orasele din zona spre exemplu Câmpina pentru a merge la un spital sau o policlinica, în vederea administrarii tratamentului necesar.

  Mai retine instanta, în plus, asupra acestui aspect, si faptul ca în procesul verbal, semnat de altfel de catre petent, nu este mentionat la rubrica obiectiuni decât faptul ca petentul nu a circulat cu viteza mentionata, fara a se face nicio referire la starea de sanatate a sotiei contestatorului.

  În aceste conditii, din analiza plansei foto fila 13 din dosar , buletinului de verificare metrologica nr D fila 14 din dosar , adresei Biroului Român de Metrologie Legala fila 15 din dosar si adresei IPJ - Serviciul Logistica fila 17 din dosar , instanta constata ca la data de D, fiind astfel respectate prevederile art. Pe de alta parte, în cauza nu rezulta din niciun mijloc de proba existenta unei eventuale înregistrari a vitezei autoturismului petentului, la data respectiva, contradictorie vitezei înregistrate de cinemometrul rutier în cauza, inclusiv cei doi martori audiati în cauza aratând ca la data respectiva petentul circula cu viteza mare.

  Examinând însa procesul-verbal conform competentei oferite de art. În acest sens, instanta retine ca petentul la momentul respectiv se afla într-o stare emotionala tulbure, fiind îngrijorat pentru starea de sanatate a sotiei sale, situatie de fapt pe care instanta nu o poate ignora, chiar daca nu întruneste elementele necesare calificarii ca stare de necesitate.

  Desi, conform art. Conform art. Fata de aceleasi dispozitii legale, raportat la situatia de fapt retinuta, si în conditiile art. De asemenea, si sanctiunile complementare trebuie supuse controlului judecatoresc conform art.

  Astfel, Curtea a apreciat ca sanctiunea aplicarii punctelor de penalizare, desi in dreptul francez are caracter administrativ, în plan conventional are caracter penal atâta timp cât poate sa duca, la acumularea unui anumit numar de puncte, la pierderea dreptului de a mai conduce.

  Or dreptul de a conduce este foarte util in viata de zi cu zi si în viata profesionala, astfel ca, desi aplicarea punctelor de penalizare are caracter preventiv, are si un caracter punitiv similar unei sanctiuni penale.

  În aceste conditii, aplicând aceleasi principii, cu atât mai mult sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, are un caracter "penal" în sensul Conventiei, astfel ca aplicarea acestor sanctiuni nu se poate dispune automat fara a putea fi supusa controlului instantelor Malige c.

  Frantei , iar instanta are dreptul, si in conditiile art. Referitor la sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce, instanta apreciaza ca se impune mentinerea acestei sanctiuni, chiar si în cazul înlocuirii sanctiunii principale a amenzii cu cea a avertismentului.

  Cum sa iei imprumut in UK fara DOBANDA! - MadProductions

  Însă trebuie subliniat faptul că puterea de titlu executoriu a contractului de împrumut sub forma înscrisului sub semnătură privată cu aplicarea datei certe de către avocat există numai pentru restituirea sumei de bani împrumutată şi numai după expirarea termenului de restituire. Aşadar, pentru a putea uza de prerogativele conferite de puterea titlului executoriu, este recomandat ca părţile în cadrul contractului de împrumut să menţioneze data scadentă a împrumutului.

  Se pune problema ce se întâmplă în ipoteza în care părţile au omis să precizeze tremenul de restituire a bunului împrumutat. În această ipoteză, articolul aliniat 2 din cadrul Codului civil stabileşte faptul că părţle contractului trebuie să se adreseze instanţei de judecată care va stabili care este termenul de restituire a împrumutului, ţinând cont de o serie de criterii: scopul împrumutului, natura obligaţiei şi a bunurilor împrumutate, situaţia părţilor şi de orice altă împrejurare relevantă.

  Cu toate acestea, dacă părţile au stabilit în cadrul contractului că împrumutatul va restitui bunul când va avea resursele necesare, instanţa de judecată nu va putea să stabilească ca termen de restituire o perioadă mai mare de 3 luni. Cererile prin care se solicită instanţei de judecată să stabilească termenul de restituire, în cazul în care acesta nu a fost stabilit în cadrul contractului, se judecă prin intermediul ordonanţelor preşedinţiale, fiind cereri care se judecă în regim de urgenţă şi cu precădere.

  În consecinta, este evident ca atât sub imperiul legii vechi cât si al noii reglementari, clauza penala convenita de parti în contractul de împrumut în cazul neachitarii sumei la scadenta este lovita de nulitate absoluta. Principiul invocat de catre reclamant in sensul ca odata incheiat contractul acesta devine ,, legea partilor,, nu pot conduce la o alta concluzie, întrucât numai conventiile "legal facute" au putere de lege între partile contractante art.

  XI din 24 octombrie publicata MO partea I nr. In consecinta si având in vedere considerentele din cele ce preced instanta va admite in parte actiunea si va obliga pâratii catre reclamant la plata sumei de In temeiul art.

  Fond funciar. Legislaţie rutieră. Întreabă gratuit comunitatea avocatnet. Comunitatea ți-ar putea oferi soluţii la problemele tale juridice adăugând o întrebare. Conţinut întrebare. Întreabă comunitatea.

  Forum Discuţii juridice Drept penal - probleme serioase cu Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați. Discuție deschisă în Drept penal - probleme serioase cu dreptul Imprumut nerestituit. Dica1 Utilizator , 1 Iunie Buna ziua, Am imprumutat o cunostiinta fost coleg de servici in urma cu aproximativ 2 luni de zile cu de ron spunandu-mi ca are nevoie pentru plata chiriei.

  Acesta mi-a spus ca imi da bani in termen de 1 saptamana, insa dupa 1 saptamana mi-a spus ca a ramas fara loc de munca. Am martori care pot atesta faptul ca i-am imprumutat banii, am de asemenea si o filmare de la locul de munca banii fiind imprumutati in receptia de la sediu unde este o camera si vroiam sa intreb daca as putea depune plangere pentru inselaciune dat fiind faptul ca imi ofera tot felul de scuze de 2 luni incoace si nu am vazut niciun cent inapoi.

  Răspunde Citează. Cel mai recent răspuns: ContSters , utilizator , 30 Iunie Vezi răspuns. In instanta civila trebuie sa va adresati. Nu este inselaciune. Banii au fost dati de buna voie, nu ati fost inselat: nu vi s-a promis un favor, un serviciu, un obiect, etc.

  Va pierdeti timpul degeaba pe la politie depunand o astfel de plangere impotriva lui, deoarece rezolvarea finala va fi o neincepere a urmaririi penale.

  Este un caz civil ce se rezolva pe calea unei actiuni in instanta civila. In primul rand va multumesc pentru raspunsurile rapide si in al 2-lea rand ar putea cineva sa imi explice mai clar de ce nu ar putea fi considerata inselaciune? Nu am nicio dovada a achitarii chiriei, deci nu poate fi considerat insusire de bunuri printr-o fapta mincinoasa?

  Un aproape avocat ultimul an la drept m-a sfatuit asupra unei plangeri penale privind inselaciune dar m-am gandit sa ma adresez si voua, voi avand experienta necesara in domeniu. De asemenea sunt curios de un anume lucru.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *