Forma de împrumut

By | Sunday, May 2, 2021

Navigare

 • Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut
 • Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă
 • Art. 2158 Noul cod civil Noţiune. Capacitate Împrumutul de consumaţie Contractul de împrumut

  Astfel, chestiunea supusă analizei în cadrul acestui articol este reprezentată de identificarea unor soluții pentru recuperarea pe cale judiciară a sumelor de bani împrumutate, în cele două situații atipice: 1 lipsa totală a încheierii unui contract si 2 lipsa menționării unui termen privind restituirea împrumutului.

  Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie, după o anumită perioadă de timp, aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate. Este foarte important să se puncteze încă de la început că esențial în cadrul unui contract de împrumut este esențial pentru a se putea solicita restituirea sumei acordate, să fie stabilit și un termen de restituire, aspect ce comportă, de asemenea, o serie de specificități, mai ales în situația în care nu a fost stabilit un termen de la bun început.

  Pentru prima situație tratată, respectiv aceea în care nu există un contract scris, încheiat între părți, trebuie avută în vedere pornirea a unui număr de până la trei acțiuni în fața instanțelor judecătorești, astfel încât să se asigure restituirea împrumutului. În primă fază, trebuie să fie stabilită de către instanță, calitatea de împrumut a actului care a avut loc între părți. Astfel, primul demers procesual este formularea unei acțiuni prin care să se ceară instanței să stabilească faptul că între părți, împrumutator și împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut.

  În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Dacă însă, din dovezi, rezultă, de exemplu, doar transferul unei sume de bani prin bancă, acțiunea de stabilire a naturii contractului este esențială.

  Astfel, atât atunci când există un contract, cât și în situația tratată în precedentele paragrafe dacă lipsește termenul în care împrumutatul trebuie sa restituie împrumutul, atunci este necesar să se ceară instanței să fixeze acest termen, întrucât, așa cum arătam la început, în lipsa unui termen, nu se poate cere împrumutatului să achite împrumutul. De asemenea, trebuie avut în vedere că această acțiune este una cu obiect unic, deoarece singura metodă de stabilire este prin procedura specială a ordonanței președințiale.

  Capacitate 1 Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

  Comentarii despre Art. Brinza ilie 30 August Daca cel amprumutat nici dupa ce instanta da cistig de cauza imprumutatorului nu are posibilitati de a restitui banii si nici nu are pe ce fi executat prin vreo poprire ce se antampla???

  Ionut 14 August Daca imprumutatul nu respecta data de restituire ce cai de atac exista pentru recuperarea datoriei? Ionita Cristina 15 Februarie Reglementarea anterioară: C. Această specie a contractului de împrumut cunoscută şi sub denumirea de mutuum , reprezintă contractul prin care o persoană, numită împrumutător, transmite unei alte persoane, numite împrumutat, o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, cu obligaţia, ce cade în sarcina împrumutatului, de a le restitui după o anumită perioadă de timp, în aceeaşi cantitate, calitate şi de aceeaşi natură.

  Astfel, el este un contract unilateral, la fel ca şi comodatul, deoarece generează obligaţii doar în sarcina împrumutatului. Deşi există posibilitatea ca pe parcursul executării contractului să se nască obligaţii şi în sarcina împrumutătorului, acestea nu au un fundament contractual, ci vor fi soluţionate pe tărâm delictual C. Macovei, Contracte civile, p. Chiar dacă este cu titlu oneros, împrumutul rămâne unilateral, întrucât şi obligaţia de plată a dobânzilor aparţine tot împrumutatului G.

  Boroi, L. Stânciulescu, Drept civil. Curs selectiv. Teste grila, ed. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut.

  Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £. Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C.

  Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6. Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C.

  Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului. Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc.

  Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D. Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr.

  Forma de împrumut

  Remiterea sumei împrumut reprezintă o condiţie de formă pentru încheierea valabilă forma contractului forma împrumut de consumaţiune, contract real împrumut ad împrumutaceasta nefiind împrumut modalitate forma executare a contractului, de îndeplinire a forma. Predarea împrumut poate face şi printr-un forma. Legislaţie Împrumut şi internet. Legislaţie mediu. Împrumut specie a împrumut de forma cunoscută şi sub denumirea de formareprezintă contractul prin care o persoană, forma împrumutător, transmite unei alte persoane, numite împrumutat, o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, cu obligaţia, ce cade în sarcina împrumutatului, de a le restitui după o anumită perioadă de timp, în aceeaşi cantitate, calitate şi de aceeaşi natură. În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă

  În primă fază, trebuie să fie stabilită de către instanță, calitatea de împrumut a actului care a avut loc între părți. Astfel, primul demers procesual este formularea unei acțiuni prin care să se ceară instanței să stabilească faptul că între părți, împrumutator și împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut. În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Dacă însă, din dovezi, rezultă, de exemplu, doar transferul unei sume de bani prin bancă, acțiunea de stabilire a naturii contractului este esențială. Astfel, atât atunci când există un contract, cât și în situația tratată în precedentele paragrafe dacă lipsește termenul în care împrumutatul trebuie sa restituie împrumutul, atunci este necesar să se ceară instanței să fixeze acest termen, întrucât, așa cum arătam la început, în lipsa unui termen, nu se poate cere împrumutatului să achite împrumutul.

  De asemenea, trebuie avut în vedere că această acțiune este una cu obiect unic, deoarece singura metodă de stabilire este prin procedura specială a ordonanței președințiale.

  Un alt aspect extrem de important este legat de termenul de prescripție al acțiunii privind fixarea termenului de plată, care este de 3 ani de la încheierea contractului , termen care însă nu comportă nicio întrerupere ori suspendare legată de acțiunea privind stabilirea naturii juridice a contractului. Astfel, pentru a evita prescripția, este recomandat ca acțiunea de calificare a contractului, dar și acțiunea de stabilire a termenului de plată să fie pornite la același moment evident, înăuntrul termenului de 3 ani de la încheierea contractului , urmând ca cea de-a doua acțiune să fie suspendată până la judecarea primei.

  În fine, abia după ce au fost stabilite, atât calitatea de împrumut a relației dintre părți, și doar în contextul în care rezultă că există un termen de plată, se va putea introduce cu succes acțiunea prin care se cere restituirea împrumutului. În concluzie, deși împrumutul pare o operațiune juridică simplă, în cazul în care părțile nu au încheiat un contract scris, este necesară o viziune de ansamblu cu privire la mijloacele procesuale de recuperare, precum și o coordonare foarte bună vis-a-vis de momentele de pornirea acțiunilor în justiție.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C.

  Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6. Stânciulescu, Instituţii, p.

  Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D.

  Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr. Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G.

  Stănciulescu, Instituţii, p. Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare. Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art.

  Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de O condiţie de formă în plus este cerută de dispoziţiile art. Din textele invocate, rezultă inadmisibilitatea altor mijloace de probă în afara înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte lei ROL I.

  Remiterea sumei împrumutate reprezintă o condiţie de formă pentru încheierea valabilă a contractului de împrumut de consumaţiune, contract real condiţie ad validitotem , aceasta nefiind o modalitate de executare a contractului, de îndeplinire a obligaţiei.

  Bucureşti, s. Părţile în litigiu au încheiat în realitate un contract de împrumut, iar nu unul de vânzare-cumpărare, operaţiunea juridică fiind determinată de manoperele dolosive exercitate de procuratorul reclamantului, care, în mod frecvent, încheiase asemenea acte cu diverse persoane aflate în dificultate financiară. Convenţia părţilor se bazează pe o cauză ilicită, dovedindu-se că vânzătorii împrumutaţi au încheiat-o determinaţi de gravele probleme materiale pe care le aveau şi de care cumpărătorul a profitat, achiziţionând un bun de o valoare economică însemnată la un preţ derizoriu C.

  Ploieşti, s. Ploieşti , p.

  Forma de împrumut

  De asemenea, nu puține sunt situațiile când, din varii motive, împrumutul este acordat fără încheierea unui contract în acest sens sau când, deși se încheie un contract scris, nu se face referire la un termen exact, ceea ce poate determina o serie de provocări atunci când se pune probema restituirii sumei împrumutate. Astfel, chestiunea supusă analizei în cadrul acestui articol este reprezentată de identificarea unor soluții pentru recuperarea pe cale judiciară a sumelor de bani împrumutate, în cele două situații atipice: 1 lipsa totală a încheierii unui contract si 2 lipsa menționării unui termen privind restituirea împrumutului.

  Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie, după o anumită perioadă de timp, aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate.

  Este foarte important să se puncteze încă de la început că esențial în cadrul unui contract de împrumut este esențial pentru a se putea solicita restituirea sumei acordate, să fie stabilit și un termen de restituire, aspect ce comportă, de asemenea, o serie de specificități, mai ales în situația în care nu a fost stabilit un termen de la bun început.

  Pentru prima situație tratată, respectiv aceea în care nu există un contract scris, încheiat între părți, trebuie avută în vedere pornirea a unui număr de până la trei acțiuni în fața instanțelor judecătorești, astfel încât să se asigure restituirea împrumutului. În primă fază, trebuie să fie stabilită de către instanță, calitatea de împrumut a actului care a avut loc între părți. Astfel, primul demers procesual este formularea unei acțiuni prin care să se ceară instanței să stabilească faptul că între părți, împrumutator și împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut.

  În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Dacă însă, din dovezi, rezultă, de exemplu, doar transferul unei sume de bani prin bancă, acțiunea de stabilire a naturii contractului este esențială. Astfel, atât atunci când există un contract, cât și în situația tratată în precedentele paragrafe dacă lipsește termenul în care împrumutatul trebuie sa restituie împrumutul, atunci este necesar să se ceară instanței să fixeze acest termen, întrucât, așa cum arătam la început, în lipsa unui termen, nu se poate cere împrumutatului să achite împrumutul.

  Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut.

  Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C. Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6.

  Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D.

  Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr.

  Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G. Stănciulescu, Instituţii, p. Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare.

  Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art.

  Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de O condiţie de formă în plus este cerută de dispoziţiile art. Din textele invocate, rezultă inadmisibilitatea altor mijloace de probă în afara înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte lei ROL I.

  Remiterea sumei împrumutate reprezintă o condiţie de formă pentru încheierea valabilă a contractului de împrumut de consumaţiune, contract real condiţie ad validitotem , aceasta nefiind o modalitate de executare a contractului, de îndeplinire a obligaţiei. Bucureşti, s. Părţile în litigiu au încheiat în realitate un contract de împrumut, iar nu unul de vânzare-cumpărare, operaţiunea juridică fiind determinată de manoperele dolosive exercitate de procuratorul reclamantului, care, în mod frecvent, încheiase asemenea acte cu diverse persoane aflate în dificultate financiară.

  În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Dacă însă, din dovezi, rezultă, de exemplu, doar transferul unei sume de bani prin bancă, acțiunea de stabilire a naturii contractului este esențială. Astfel, atât atunci când există un contract, cât și în situația tratată în precedentele paragrafe dacă lipsește termenul în care împrumutatul trebuie sa restituie împrumutul, atunci este necesar să se ceară instanței să fixeze acest termen, întrucât, așa cum arătam la început, în lipsa unui termen, nu se poate cere împrumutatului să achite împrumutul.

  De asemenea, trebuie avut în vedere că această acțiune este una cu obiect unic, deoarece singura metodă de stabilire este prin procedura specială a ordonanței președințiale. Un alt aspect extrem de important este legat de termenul de prescripție al acțiunii privind fixarea termenului de plată, care este de 3 ani de la încheierea contractului , termen care însă nu comportă nicio întrerupere ori suspendare legată de acțiunea privind stabilirea naturii juridice a contractului.

  Astfel, pentru a evita prescripția, este recomandat ca acțiunea de calificare a contractului, dar și acțiunea de stabilire a termenului de plată să fie pornite la același moment evident, înăuntrul termenului de 3 ani de la încheierea contractului , urmând ca cea de-a doua acțiune să fie suspendată până la judecarea primei.

  În fine, abia după ce au fost stabilite, atât calitatea de împrumut a relației dintre părți, și doar în contextul în care rezultă că există un termen de plată, se va putea introduce cu succes acțiunea prin care se cere restituirea împrumutului. În concluzie, deși împrumutul pare o operațiune juridică simplă, în cazul în care părțile nu au încheiat un contract scris, este necesară o viziune de ansamblu cu privire la mijloacele procesuale de recuperare, precum și o coordonare foarte bună vis-a-vis de momentele de pornirea acțiunilor în justiție.

  Home Av. Alexandru Teodorescu Articole Contractul de împrumut neîncheiat în formă scrisă. Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6. Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D.

  Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr. Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G. Stănciulescu, Instituţii, p.

  Deak, Contracte speciale, , voi. Atunci când o persoană acordă un împrumut, fără a o face cu titlu profesional, nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare.

  Obiectul contractului de împrumut este reprezentat de obligaţiile reciproce ale părţilor: principala obligaţie a împrumutatului este de a restitui la scadenţă lucruri de acelaşi gen, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate art. Eventualele cheltuieli de conservare sunt în sarcina împrumutatului, ca proprietar. Faţă de acestea, rezultă cu evidenţă că, prin contractul în discuţie, părţile au înţeles să încheie în mod cert un contract de asociere în participaţiune, şi nicidecum un contract de împrumut, în speţă, un împrumut de bani, căci, în acest ultim caz, ar fi însemnat ca o persoană, numită împrumutător, să transmită în proprietatea unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani, cu obligaţia pentru împrumutat de a o restitui la scadenţă, ceea ce nu se poate vorbi în cauza de faţă, intimatele-pârâte stipulând expres obiectul contractului dintre ele.

  Suma de O condiţie de formă în plus este cerută de dispoziţiile art. Din textele invocate, rezultă inadmisibilitatea altor mijloace de probă în afara înscrisurilor pentru dovada actelor juridice a căror valoare depăşeşte lei ROL I. Remiterea sumei împrumutate reprezintă o condiţie de formă pentru încheierea valabilă a contractului de împrumut de consumaţiune, contract real condiţie ad validitotem , aceasta nefiind o modalitate de executare a contractului, de îndeplinire a obligaţiei.

  Bucureşti, s. Părţile în litigiu au încheiat în realitate un contract de împrumut, iar nu unul de vânzare-cumpărare, operaţiunea juridică fiind determinată de manoperele dolosive exercitate de procuratorul reclamantului, care, în mod frecvent, încheiase asemenea acte cu diverse persoane aflate în dificultate financiară.

  Convenţia părţilor se bazează pe o cauză ilicită, dovedindu-se că vânzătorii împrumutaţi au încheiat-o determinaţi de gravele probleme materiale pe care le aveau şi de care cumpărătorul a profitat, achiziţionând un bun de o valoare economică însemnată la un preţ derizoriu C. Ploieşti, s. Ploieşti , p. Ionita Cristina 15 Februarie Se poate interpreta in sensul ca datoria este mai greu sau imposibil de dovedit in instanta pentru ca nu este admisa proba cu martori la datorii mai mari de de lei.

  Civilă Vechiul Cod de Proc.

  PR3-CONTABILITATE-PRACTICĂ -Creditarea societății de către asociați- drtiktok.org Irimie Emil Popa

  October 19, By Grecu si Asociații No comments yet acțiunea de împrumut , calitatea de împrumut , contract , contract de împrumut , împrumutatul va plăti , restituirea împrumutului. Cu toții ne-am aflat cel puțin o dată în situația în care am primit, ori am acordat o sumă de bani cu titlu de împrumut, sumă care a trebuit să fie ulterior restituită. De asemenea, nu puține sunt situațiile când, din varii motive, împrumutul este acordat fără încheierea unui contract în acest sens sau când, deși se încheie un contract scris, nu se face referire la un termen exact, ceea ce poate determina o serie de provocări atunci când se pune probema restituirii sumei împrumutate.

  Astfel, chestiunea supusă analizei în cadrul acestui articol este reprezentată de identificarea unor soluții pentru recuperarea pe cale judiciară a sumelor de bani împrumutate, în cele două situații atipice: 1 lipsa totală a încheierii unui contract si 2 lipsa menționării unui termen privind restituirea împrumutului.

  Împrumutul de consumaţie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, iar împrumutatul se obligă să restituie, după o anumită perioadă de timp, aceeaşi sumă de bani sau cantitate de bunuri de aceeaşi natură şi calitate. Este foarte important să se puncteze încă de la început că esențial în cadrul unui contract de împrumut este esențial pentru a se putea solicita restituirea sumei acordate, să fie stabilit și un termen de restituire, aspect ce comportă, de asemenea, o serie de specificități, mai ales în situația în care nu a fost stabilit un termen de la bun început.

  Pentru prima situație tratată, respectiv aceea în care nu există un contract scris, încheiat între părți, trebuie avută în vedere pornirea a unui număr de până la trei acțiuni în fața instanțelor judecătorești, astfel încât să se asigure restituirea împrumutului.

  În primă fază, trebuie să fie stabilită de către instanță, calitatea de împrumut a actului care a avut loc între părți. Astfel, primul demers procesual este formularea unei acțiuni prin care să se ceară instanței să stabilească faptul că între părți, împrumutator și împrumutat, a fost încheiat un contract de împrumut. În funcție de probatoriul concret care este deținut de părți, este totuși posibil să nu fie neapărat necesară această acțiune, atunci când, deși contractul efectiv lipsește, dovezile indică un contract de împrumut fără nicio îndoială, ca de exemplu atunci când ne referim la o conversație pe e-mail sau prin sms, în care părțile convin în mod expres acțiunea de împrumut, când, dacă natura împrumutului reiese evident, se apreciază că nu mai este necesară stabilirea de către instanță a naturii contractului, în baza principiului libertății formei de a contracta.

  Ionut 14 August Daca imprumutatul nu respecta data de restituire ce cai de atac exista pentru recuperarea datoriei? Ionita Cristina 15 Februarie Reglementarea anterioară: C. Această specie a contractului de împrumut cunoscută şi sub denumirea de mutuum , reprezintă contractul prin care o persoană, numită împrumutător, transmite unei alte persoane, numite împrumutat, o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, cu obligaţia, ce cade în sarcina împrumutatului, de a le restitui după o anumită perioadă de timp, în aceeaşi cantitate, calitate şi de aceeaşi natură.

  Astfel, el este un contract unilateral, la fel ca şi comodatul, deoarece generează obligaţii doar în sarcina împrumutatului. Deşi există posibilitatea ca pe parcursul executării contractului să se nască obligaţii şi în sarcina împrumutătorului, acestea nu au un fundament contractual, ci vor fi soluţionate pe tărâm delictual C.

  Macovei, Contracte civile, p. Chiar dacă este cu titlu oneros, împrumutul rămâne unilateral, întrucât şi obligaţia de plată a dobânzilor aparţine tot împrumutatului G. Boroi, L. Stânciulescu, Drept civil. Curs selectiv.

  Teste grila, ed. Hamangiu, Bucureşti, , p. Predarea se poate face şi printr-un mandatar. S-a considerat că tradiţiunea va putea exista şi în cazul în care s-a convenit ca banii deţinuţi cu titlu de depozit să rămână în mâinile depozitarului cu titlu de împrumut. Un alt mod de a face predarea bunului este situaţia în care se permite împrumutatului să primească bunurile care se cuvin împrumutătorului; de asemenea, împrumutătorul dă mandat unei persoane să-i vândă un bun, iar suma realizată din vânzare să fie reţinută de mandatar cu titlu de împrumut £.

  Safta-Romano, op. El este un contract cu titlu gratuit act dezinteresat, iar nu liberalitate , dacă împrumutătorul nu condiţionează acordarea împrumutului de realizarea unei contraprestaţii, astfel că în acest ultim caz contractul dobândeşte un caracter oneros, fiind vorba de împrumutul cu dobândă C. Putem spune astfel că împrumutul de consumaţie este gratuit numai prin natura sa spre deosebire de comodat, care este esenţialmente gratuit 6.

  Stânciulescu, Instituţii, p. Datorită caracterului real al contractului, împrumutul de consumaţie nu poate avea ca obiect decât bunuri mobile, cele imobile nefiind susceptibile de tradiţiune C. Părţile vor putea, în cazul unor bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor, ca, prin convenţia lor, să le considere nefungibile şi neconsumptibile, caz în care contractul va căpăta forma comodatului.

  Bunurile respective vor trebui remise în individualitatea lor de exemplu, împrumutul unor legume şi fructe pentru ornarea unor vitrine etc. Pentru a forma obiect al contractului de împrumut de consumaţie, bunurile trebuie fie consumate de împrumutat D.

  Florescu, Contracte civile, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, , p. Această cerinţă se explică prin pericolul la care se expune împrumutatul de a fi obligat să restituie din patrimoniul său o valoare echivalentă Fr.

  Deak, Contracte speciale, ed. Cu privire la forma contractului de împrumut de consumaţie, sunt aplicabile dispoziţiile art. Dovada predării tradiţiunii , ca simplu fapt material, se va putea face prin orice mijloc de probă G.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *