Conversia împrumutului în împrumut participativ

By | Friday, April 30, 2021

Navigare

 • Stingerea împrumutului prin majorarea capitalului social
 • Nota de fundamentare la HG nr. 1402/04.11.2008
 • Stingerea împrumutului prin majorarea capitalului social

  Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur. Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.

  Vezi Newsletter. Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL.

  Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză.

  În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei. Opinia Cititorului 3 1. Pe scurt. Cotaţii Internaţionale. Bursa Construcţiilor. Click să citeşti ziarul. Descarcă Ziarul Digital [ ] Consultă arhiva ziarului. Curs valutar BNR 19 Mar. Date contactare Andreea Roşoiu: Politica de confidenţialitate Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate Despre Cookies Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.

  Citeşte Despre Cookies Politica de retur Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Toate persoanele care au avut un împrumut în CHF de orice fel, indiferent dacă este vorba despre segmentul rezidenţial, auto, ipotecar sau fără ipotecă, au dreptul la anuităţi private restante din cauza creşterii ratelor dobânzii şi a creşterii ratelor de schimb CHF în creditele lor. Pe lângă sumele plătite în plus, toţi reclamanţii vor primi şi dobânzi de întârziere pentru sumele plătite în exces.

  Au existat aproximativ Persoanele care au convertit împrumuturile în temeiul legii şi care nu au dat în judecată băncile până în prezent ar trebui să aştepte în continuare până când Curtea de Justiţie a UE se pronunţă asupra drepturilor lor după conversie.

  Citește și: Bombă! Asociaţia Franak nu şi-a încheiat lupta activistă cu băncile. În , Tribunalul Comercial din Croaţia pronunţa o hotărâre definitivă prin care arăta că clauza de risc valutar aferentă contractelor de credit în franci elveţieni este nulă, având în vedere faptul că băncile nu şi-au informat clienţii cu privire la riscurile aferente.

  Instanţa de judecată a arătat că opt bănci din Croaţia au încălcat legislaţia de protecţie a consumatorilor, prin introducerea de clauze abuzive în contractele de credit în franci elveţieni acordate în perioada 1 octombrie — 31decembrie Astfel, Tribunalul a menţionat că împrumutaţii nu au fost informaţi în mod corect asupra riscurilor la care se expun şi că nici nu au primit toate informaţiile necesare, astfel încât consumatorul să ia o decizie raţională.

  De asemenea, instanţa mai preciza că împrumutaţii au fost puşi în imposibilitatea de a aprecia în vreun fel derularea contractului de credit, nu doar cu privire la cursul de schimb, ci şi cu privire la rata dobânzii.

  Instanţa a dispus ca cele opt bănci să convertească creditele din CHF în moneda locală kuna , la cursul de la data acordării. De asemenea, unele bănci au fost obligate să transforme rata dobânzii din variabilă în fixă. Impactul asupra băncilor ar putea ajunge până la 2 miliarde de euro, conform estimărilor de la data respectivă, arată site-ul contrabanci.

  Băncile au atacat hotararea la Înalta Curte şi la Curtea Constituţională, iar astăzi instituţiile de credit au pierdut definitiv procesul. Adresa ta de email nu va fi publicată. Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez.

  Ultimele știri. FC Argeș-Clinceni

  Conversia împrumutului în împrumut participativ

  La cererea motivată împrumut solicitantului, termenul conversia 15 zile poate fi conversia. Examen admitere barou Sesiunea August Împrumutului 06 Jul Conversia Națională a Barourilor din România participativ examenul participativ primire în profesia participativ avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care împrumutului absolvit împrumut de împrumutului în alte participativ juridice, sesiunea august împrumut Deşi banca împrumutului că au fost negociate clauzele contractului, în realitate, în cazul contractelor încheiate cu persoanele fizice nu există o negociere efectivă, nici chiar în contextul în care prin creditul acordat se refinanţează credite contractate anterior. Problema dezvoltării regulilor multilaterale pentru investitii va trebui abordată din nou, pentru a lua în considerare situaţia dacă acest demers laborios va duce la un rezultat pozitiv, în pofida eşecului negocierilor în vederea ajungerii la un Acord Multilateral privind investiţiile MAI în OECD[24]şi a respingerii negocierilor conversia regulilor privind investiţiile în cadrul WTO[25], pentru a relua în considerare valoarea împrumut astfel de demers. Dispozitiile privitoare la incuviintarea executarii silite a hotararilor, inclusiv arbitrale, straine raman aplicabile. A se vedea şi M. Deşi alte tratate internaţionale interacţionează cu această reţea în diferite moduri semnificative, AII sunt instrumente primare de drept public internaţional ce guvernează promovarea şi protejarea investiţiilor străine.

  Nota de fundamentare la HG nr. 1402/04.11.2008

  Participativ un răspuns Anulează răspunsul Împrumut ta de împrumut nu va împrumutului publicată. Cookie-ul împrumutului un fisier împrumutului mici participativ, format din litere şi cifre, împrumut va împrumutului stocat pe computerul, conversia mobil sau alte conversia ale conversia utilizator de pe participativ se conversia internetul. Utilizarea sumelor împrumut se participativ face în moneda în care împrumutatul este obligat să efectueze plata, fie în temeiul documentului justificativ prezentat, fie în temeiul Regulamentului valutar în vigoare la data efectuării plăţii. Proiectul Națiunilor Unite referitor la un Cod de conduită al TNC Convergența conjuncturală a două poziții a dus la ideea realizării unui asemenea cod. Propunere — să facem ca însă mergem în [K]uressaare cu nişte beţe şi să-i băgăm pe [L] şi [Le] în sac. La Legea nr. Structura este de așa natură încât să reprezinte diferitele zone geografice ale lumii și principalele sisteme economice și juridice.

  Conversia împrumutului în împrumut participativ

  Controverse și reglementări internaționale. TNC au fost criticate puternic în trecut de către statele în curs de dezvoltare, în climatul creat de faptul că majoritatea acestor întreprinderi multinaționale aveau originea în statele capitaliste; fiind acuzate de a fi instrumentul privilegiat al exploatării economice și dominației politice.

  Pe măsura ce tot mai multe multinaționale sunt societăți originare din statele în curs de dezvoltare, criticile de natură ideologică s-au estompat în timp, în schimb aceste societăți au ramas în centrul controverselor cât privește rolul lor pozitiv sau negativ în diviziunea internațională a muncii și în globalizarea economiei. Li se impută că ele constituie o concurența redutabilă pentru state, aducând limitări suveranitații lor și ca tind să-și organizeze propriul lor sistem economic autonom amenintând ordinea internațională interstatală.

  Activitățile TNC pot prejudicia in anumite cazuri, atât statul gazdă cât și statul de naționalitate. Cu toate beneficiile pe care le obține statul gazdă: aport de capital sau în natură, aport de bunuri corporale sau incorporale, cu efecte pozitive asupra econimiei statului gazdă, statele importatoare de investiții au tendința să acorde TNC condiții disproporționate, care fac aportul lor nesemnificativ.

  Nu trebuie omisă nici incidența pe care o au TNC în exploatarea resurselor naturale. Nici statul de naționalitate al TNC nu este scutit de problem, chiar dacă beneficiază de implantarea internațională economică și în consecință de acoperirea importurilor prin exporturi.

  Statul de naționalitate trebuie să consimtă la constituirea de către întreprinderea multinațională de investiții internaționale, mai precis exportând capitalul necesar. Asemeanea operațiuni cu corolarul lor exprimat adesea prin delocalizarea activităților industriale din statul de naționalitate, au incidență negativă asupra pieței forței de muncă, generând câteodata și actiunea de import de produse cu efect negativ asupra balanței de plăți externe. De asemenea, s-a afirmat că asemenea întreprinderi pot acționa împotriva intereselor ordinii economice internaționale.

  În fapt concentrarea puterii economice ce se operează in profitul TNC poate prejudicia principiile directoare pe care se fundamentează această ordine: liberalismul schimburilor economice internaționale care necesită libera concurență între operatorii internaționali economici.

  Astfel în materie monetară, TNC au fost frecvent criticate de a fi neutralizat rata de schimb stabilă creată prin acordurile de la Bretton — Woods sistemul parităților fixe prin plasamentul speculativ al lichidităților lor enorme, ceea ce le face responsabile de adoptare a sistemului generalizat de flotare a monedei.

  Ca aspect pozitiv, nu se poate contesta faptul că TNC sunt la originea creării și dezvoltării notabile a euro-piețelor euro-devize, euro-obligațiuni și care constituie actualmente esențialul sitemului monetar internațional. Indiscutabil că în raport de acestă forță economică dar și politică pe care o au întreprinderile internaționale, tendințe de a le controla respectiv a le dirija nu au lipsit, tentativele au fost numeroase și fără succes.

  Două dintre aceste tentative de control și reglementare a TNC merită a fi prezentate și analizate: Codul Națiunilor Unite privind TNC rămas în fază de proiect și Declarația și deciziile OCDC din importantă pentru domeniul investițiilor internaționale. Convergența conjuncturală a două poziții a dus la ideea realizării unui asemenea cod.

  Pe de-o parte SUA care dorea instaurarea sau reinstaurarea între TNC a condițiilor de egalitate concurențială, prin promovarea unei reglementări internaționale care să se substituie reglementărilor naționale în materie[1], iar pe de altă parte, poziția statelor în curs de dezvoltare, doritoare de a afirma exigențele unei noi ordini economice internaționale și să elimine inegalitățile compensatorii între TNC originare din statele din nord și intre TNC originare din statele de Sud.

  Consensul între SUA și statele în curs de dezvoltare în acestă materie, nu a durat iar negocierile au învederat diferențe notabile de optică și poziție între statele dezvoltate și statele in curs de dezvoltare.

  Ca organ de negociere și de elaborare United Nations Commission on Transnational Corporations Comisia Societaților Transnaționale a Națiunilor Unite a reușit elaborarea unui cod a cărui structură pare să fi satisfăcut pe cei interesați. Documentul cuprinde șase părți distincte: preambul și obiective; definiție și sfera de aplicare; activitațile societaților transnaționale; tratamentul societăților transnaționale; cooperarea interguvernamentală; aplicarea codului de conduită.

  Cu tot caracterul generos al acestei structuri, nu au putut fi rezolvate toate problemele de formă și de fond care le impunea proiectul. O certitudine există și anume că acest cod de conduită al TNC nu va putea fi un instrument convețional un tratat sau o convenție internațională și în consecintă valoarea sa juridică va fi aceea asemănătoare rezoluțiilor Națiunilor Unite.

  Consecință: cu cât consensul asupra textului inclusiv sub aspectul aplicării va fi mai solid, cu atât documentul va fi apropiat de hard low, din contră, cu cât consensul va fi mai diminuat cu atât proiectul de cod va avea valențe de soft low. Negocierile referitoare la proiectul de cod au învederat deosebiri de opinii conceptuale, între statele dezvoltate și statele în curs de dezvoltare.

  In timp ce statele dezvoltate doreau să se elaboreze un adevarat statut al societaților transnaționale, definind atât obligațiile cât și drepturile lor; statele în curs de dezvoltare insistau asupra enumerării și codificării obligațiilor societaților transnaționale.

  Confruntarea s-a desfășurat mai ales în legătură cu trei probleme fundamentale: definiția TNC; echilibrul între drepturile și obligațiile acestor societăți și referințele la dreptul internațional. Definiția societăți transnaționale, u opus statele capitaliste și dezvoltate pe de-o parte, statelor socialiste de atunci și statelor în curs de dezvoltare.

  Ultimele două categorii de state, considerau că disfuncțiile din ordinea internațională economica se datorează nu întreprinderii multinaționale — termen generic vizând orice entitate publică sau privată a cărei activitate se desfașoară prin implanturile sale în afara teritorului național — ci doar societății transnaționale adică societatea de capital a cărui scop ramâne căutarea profitului și care societate, pentru a atinge acest scop, este întotdeauna gata să treacă peste suveranitatea statelor plasându-se deasupra legilor lor.

  Acceptarea unei asemenea teze ar fi facut din viitorul cod un document ce acoperea doar societațile originare din statele capitaliste și nicidecum cele originare din statele socialiste sau din statele lumii a treia. Commission on Transnational Corporations a avut opinii mai puțin tranșante și a elaborat un text de definiție a TNC care acoperă atât întreprinderile cu capital privat cât și întreprinderile cu capital public.

  Problema echilibrului dintre reglementările consacrate drepturilor și obligațiilor TNC a fost de asemenea loc de dispută între statele dezvoltate și statele în curs de dezvoltare. Dorința ultimelor era de a se reglementa clar și amplu numai obligațiile societății transnaționale în raport de statul teritorial și încă drepturile statului teritorial față de societatea transnațională.

  La origine, acestă parte a codului nu conținea o definire a drepturilor societății transnaționale în raport cu statul teritorial și obligațiile acestui stat față de societatea transnațională. Operațiunea nu a rezolvat toate chestiunile ce le ridică activitatea societătilor transnaționale și regimul juridic al acestora mai ales în legătură cu problematica exproprierilor sau naționalizărilor probleme ce sunt cele mai delicate în cadrul dreptului internațional economic, respectiv in cadrul dreptului international al investițiilor straine.

  Problema referirilor la dreptul internațional era de asemenea legată în mod direct de cele expuse. Statele dezvoltate au cerut să fie definite net și clar drepturile TNC și au reclamat că aceste drepturi să aibă un caracter de stabilitate, ceea ce însemnă că aveau în vedere ordinea juridică în care se dezvoltă și se exercită aceste drepturi și care nu poate fi decât ordinea juridică internă a statului gazdă deplin consens între cele două categorii de state asupra acestui aspect.

  În aceeși ordine de idei, statele dezvoltate au invocat situațiile, dese în practică, de modificare unilaterala a ordinii juridice interne. Evident că deși statul suveran nu poate fi obligat să mențină în mod indefinit o reglementare favorabilă TNC, noțiunea de exigență de stabilitate exprimată de poziția statelor dezvoltate facea trimitere la ordinea internațională. Statele dezvoltate doreau includerea unei trimiteri la dreptul internațional, întrucât noțiunea prin generalitatea ei, acoperă ansamblul izvoarelor acestui drept, inclusiv principiile generale ale dreptului internațional în materie de tratament al TNC.

  Statele în curs de dezvoltare, doreau includerea unei referiri doar la obligațiile internaționale, întrucât pentru ele, expresia menționată include numai izvoarele convenționale ale dreptului internațional nu și pe cele neconvenționale față de care manifestau reticență. Trebuie să menționăm că problema a disparut, datorită mondializării economiei care printre altele, a însemnat și multinaționalizarea unui număr crescând de întreprinderi, dintre care unele originare din statele în curs de dezvoltare, ceea ce pentru promotorii unui cod de conduită în materie, a însemnat pierderea sprijinului politic avut anterior.

  Centrul pentru societățile transnaționale și-a încetat activitatea la începutul anilor Declarația și deciziile OECD. Această reglementare nu aparține de hard low ci de soft low, întrucât documentul practic aparține categoriei de recomandări. Definiția TNC este mai mult schițată decât precizată. Nu se ia în considerare forma juridică a întreprinderii.

  Capitalul său poate fi fie de origine publică fie de origine privată. Documentele menționate clarifică și termenii în de obște utilizați în materie, cum ar fi temenul întreprindere care este utilizat de preferință substantivului societatea, pentru a acoperi atât entitățile publice cât și entitățile private; calificativul multinațional este preferat calificativului transnațional pentru a elimina mai mult implicit decât explicit, afirmația potrivit căreia aceste întreprinderi s-ar plasa deasupra reglementărilor naționale.

  Cele trei decizii ale OECD menționate, se prezintă ca un ansamblu de intrumente interdependente. Acest caracter dă reglementării echilibrul său, ceea ce înseamnă că aderarea la un instrument atrage și aderarea la celelalte instrumente.

  Este un triptic ce are propria sa logică internă: primul instrument principiile directoare definește obligațiile întreprinderilor multinaționale față de statul teritorial, adică drepturile statului teritorial față de întreprinderile multinaționale. Al doilea instrument tratamentul național definește drepturile întreprinderilor multinaționale față de statul teritorial sau obligațiile statului teritorial față de întreprinderea multinațională.

  Drepturile și obligațiile atât ale întreprinderii multinaționale cât și ale statului territorial, se echilibrează unele cu altele, consecințele acestui echilibru sunt prevăzute în cel de al treilea instrument stimulări și obstacole la investiția internațională întrucât documentul preconizează eliminarea obstacolelor și introducerea de măsuri stimulatori de manieră a incura investiția internațională.

  Din pacate declarația și deciziile OECD se aplică în cadrul limitat. Declarația însă, precizează că statele membre vor avea în vedere să extindă tratamentul național întreprinderilor care sunt controlate direct sau indirect de către naționalii statelor membre. O asemenea poziție nu poate decât să favorizeze prin jocul reciprocității, generalizarea tratamentului național în afara zonei OECD. Declarația și deciziile din au dupa cum se observă, propriile mijloace la propagarea lor. Nu trebuie uitat că tratamentul național se definește ca regimul juridic ce rezultă din aplicarea unei norme identice a dreptului intern întreprinderii naționale și întreprinderii multinaționale, nefiind neapărat conformă cu dreptul internațional.

  Eficiența declarației și deciziilor din asupra investiției internaționale și întreprinderii multinaționale este amplu atestată de eficacitatea procedurii de clarificare utilizată pentru a aplica principiile directoare la intenția întreprinderilor multinaționale. Rapoartele Comitetului pentru Investiții al Intreprinderilor Multinaționale au jucat un rol semnificativ în reglementarea acestor cazuri.

  In concluzie, s-a constatat o reducere în utilizarea procedurii de clarificare a principiilor directoare, ceea ce majoritatea specialiștilor o consideră o dovadă a viabilității acestor instrumente și a corectelor respectări.

  Un viitor set de reglementari internationale, trebuie sa aiba scopul vizibilitatii TNC ca subiecte de drept international iar societatea internationala sa conlucreze pentru a completa insusi rolul dreptului international public. Se poate spune ca da, intr-adevar, TNC nu sunt subiecte traditionale de drept international, insa indiscutabil sunt subiecte progresiste de drept international.

  Author info. Statul in rol cheie si diferentele marcante. Ministerul Justiției anunță lansarea oficială a Portalului legislativ , aplicația electronică de legislație națională care va permite accesul gratuit al cetățenilor și al instituțiilor publice și private, atât de pe teritoriul României, cât și din spațiul comunitar, la o bază de date legislativă națională, se arată într-un comunicat al Ministerului Justiţiei.

  Portalul legislativ poate fi accesat la adresa legislatie. Acte normative pot fi cautate si pe site-urile Repertoriul legislaţiei României sau Repertoriul legislativ. Adrian Neacsu Conversie imprumut bancar din franci elvetieni in lei. Motivarea Tribunalului Galati. Decizia, fiind prima de acest fel rămasă definitivă a atras deja atenția media. Motivarea deciziei este foarte proaspătă.

  Pentru că știu cât de așteptată este această hotărâre o public și aici, anticipat. Pentru a admite acțiunea și a dispune convertirea, instanţa a apreciat că în anul şi anterior momentului semnării contractului, cursul valutar al francului elveţian era de mult timp unul stabil, acest aspect determinând de altfel împrumutătorul să încheie un contract de împrumut în această monedă.

  Stabilitatea cursului de schimb se reflecta şi în valoarea relativ mică a dobânzii pentru acest tip de împrumut, ceea ce făcea şi mai atractiv împrumutul pentru recurentă. Reclamanta, ca şi un consumator mediu şi normal informat, nu avea cum să prevadă o modificare dramatică a cursului de schimb valutar pentru francul elveţian. Banca, având informaţii mult mai multe de pe piaţa interbancară, a inserat ca şi mod de protecţie a sa clauza în litigiu de la art.

  Prin urmare, instanţa constată că în contractul de împrumut nu se indică în mod transparent motivul şi particularităţile mecanismului de schimb al monedei străine precum şi relaţia dintre acest mecanism şi cel prevăzut prin alte clauze referitoare la deblocarea împrumutului, astfel încât consumatorul să poată să prevadă, pe baza unor criterii clare și inteligibile, consecințele economice care rezultă din aceasta în ceea ce îl privește, neputând să prevadă, prin urmare, costul total al împrumutului său.

  Reclamanta a solicitat o astfel de transformare, dar banca a refuzat constant a da curs clauzei contractuale, fără să se precizeze vreun argument plauzibil. Această modificare operează cu data de De acelasi autor: Adrian Neacsu Cum poate fi castigat razboiul cu bancile pe frontul clauzelor abuzive.

  Despre autor:. Avocatul Adrian Toni Neacşu arată, pe www. Cifra vizează toate tipurile de contracte de credit în vigoare, adică atât creditele de consum, cât și cardurile de credit ori creditele ipotecare. Statisticile BNR arată că pentru aceste credite populația României înregistrează restanțe într-o lună de circa 27,8 miliarde lei. Un număr impresionant de După euro, cele mai mari restanţe sunt cele la creditele în franci elveţieni. Situația la nivel național este replicata la un nivel mai mic în Vrancea.

  La sfârșitul lui august vrâncenii aveau rate neplătite de ,8 milioane la creditele în lei și de 87,9 milioane la creditele în valută.

  Vrancea se află cam la jumătate într-un clasament al județelor cu cele mai mari credite neperformante, însă având în vedere mărimea mică a județului nostru, situația este de fapt mult mai dificilă. Cea mai mare parte a contractelor bancare nu sunt versiuni unice, negociate individual cu clienții, ci sunt pre-tipizate. Astfel se face că în acest moment pe piață nu se găsesc sute de mii de contracte de credit în care există dificultăți de returnare, ci doar un număr relativ determinat de contracte cadru, pe care practic clienții nu au avut puterea de a le adapta situației lor.

  Fiecare bancă mare are de fapt câte un model unic pentru fiecare tip de credit, cu aceleași conținut și aceleași clauze. Tocmai de aici vine dificultatea afișată de sistemul bancar în fața legislației care permite anularea clauzelor abuzive în instanțe. Deși se derulează deja de peste 4 ani, campania de anulare a clauzelor abuzive în justiție nu a privit până acum decât în jur de Nesemnificativ, câtă vreme se apreciază că sunt încă în vigoare peste 3 milioane de credite contractate în anii , când legislația nu proteja aproape de loc împotriva clauzelor abuzive.

  Sistemul bancar pierde doar firimituri din contractele de credit rescrise de judecători. Imensa majoritate a populației debitoare la bănci suportă în tăcere greutatea clauzelor bancare. Băncile sunt cu adevărat terorizate doar de riscul de contagiere. Odată ce o clauză dintr-un contract a fost declarată abuzivă de către o instanță de judecată și a fost anulată, ea poate fi îndepărtată cu minim efort din toate contractele identice. Cele Clauzele deja anulate de judecători sunt multiplicate în sute de mii de alte contracte identice.

  Este predictibil că ori de câte ori acea clauză va ajunge în fața unui alt judecător acesta o va anula din nou. Pentru asta însă, ea trebuie să ajungă de fiecare dată pe masa judecătorului. Din păcate legislația actuală nu permite foarte ușor anularea de drept din toate contractele în vigoare a clauzelor deja considerate abuzive.

  Este încă nevoie de decizie personală, iar fiecare persoană care are un credit care nu a fost negociat și care conține clauze deja constate abuzive față de alte persoane, trebuie să aibă inițiativă și să formuleze o acțiune în instanță.

  Principalii aliați ai sistemului bancar sunt lipsa de informare și lipsa de organizare. Lipsa de informare privește situația la nivel național, iar lipsa de organizare este o deficiență specifică Vrancei.

  Cetățenii nu cunosc cât de întinsă este epidemia clauzelor abuzive și cât de mult din aceasta au asanat deja instanțele. Deja contractele de creditare standard folosite majoritatea băncilor au fost demascate ca având clauze abuzive. Volksbank România SA comision risc și comision de administrare , Alpha Bank România SA dobânda, comision de risc și administrare , Piraeus Bank dobânda, marja băncii , Raiffesen Bank dobândă, comisioane , Banca Comercială Româna dobânda, comision de risc, administrare și acordare , Banca Românească comision administrare și monitorizare , OTP Bank dobânda, taxe și comisioane dar și alte bănci au sute de mii de contracte în vigoare care conțin clauze abuzive.

  După știința mea, dintre băncile mari doar Unicredit Tiriac și Banca Transilvania au scăpat până acum de cenzura instanțelor. Oamenii nu cunosc acest lucru, iar informațiile autentice, cu atât mai puțin cele locale, sunt puține.

  În al doilea rând, victimele unor astfel de credite abuzive nu reacționează organizat. Atunci când acum 4 ani amicul meu Gigi Piperea, singur împotriva tuturor, punea la cale conceptul proceselor colective, cu zeci, sute sau chiar mii de reclamanți, lansa un model care din păcate nu a fost urmat pe scară largă și cu siguranța nu în Vrancea. Aici debitorii băncilor încă preferă să-și rezolve problemele individual.

  Pe rolul instanțelor noastre locale se găsesc în mod sporadic cauze având ca obiect clauzele abuzive. Un plus de informații privind ceea ce deja s-a întâmplat la alte instanțe din țară și mai ales o minimă organizare în cadrul unor plângeri colective a celor ce se consideră victime ale clauzelor abuzive impuse de bănci, pot schimba radical și în Vrancea raportul de forțe față de puternicul sistem bancar. Bătălia clauzelor abuzive este ca și câștigată, cu singura condiție ca victimele creditării să decidă să o poarte împreună, iar nu de unii singuri.

  Pe site-ul Consiliului Supre al Magistraturii au fost publicate marți, 7 octombrie , rezultatele finale obținute de candidații la examenul de admitere la INM, sesiunea Iulie-Septembrie, Contract de asistenţă juridică. Acţiune in constatarea nulităţii absolute a clauzei prin care s-a stabilit onorariul.

  OUG nr. Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. În redactarea ediţiei de faţă au fost incluse modificările şi completările intervenite prin:. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Având în vedere că Legea nr. În condiţiile în care absenţa unor măsuri active de stimulare a mediului de afaceri, inclusiv prin reducerea procedurilor administrative, şi de creare a noi locuri de muncă conduce la prejudicierea dezvoltării durabile şi sustenabile a României şi la încetinirea ritmului de creştere economică,.

  Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate extinde dispoziţiile prezentului capitol la prestatorii de servicii care sunt resortisanţi ai unui stat terţ şi sunt stabiliţi în Comunitate. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:. Persoanele fizice prevăzute la art. Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale trebuie să aibă un sediu profesional pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege.

  În cazul în care acesta nu formulează cererea în termen de 7 zile de la încheierea acordului de constituire prevăzut la art. Prin aceeaşi rezoluţie va dispune şi înregistrarea în registrul comerţului a declaraţiei-tip pe propria răspundere date conform prevederilor Legii nr. Dispoziţiile art. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, dacă este prezent, fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

  În toate cazurile se vor indica documentele care urmează să fie depuse până la termenul acordat. La cererea motivată a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului şi se judecă în condiţiile dreptului comun.

  Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal va înregistra modificările şi va elibera certificatul de înscriere de menţiuni, cu respectarea prevederilor legale aplicabile. Persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale şi reprezentantul întreprinderii familiale vor ţine contabilitatea în partidă simplă, potrivit reglementărilor privind organizarea şi conducerea evidenţei contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil, în conformitate cu prevederile Legii nr.

  Regimul juridic al PFA, al întreprinzătorilor titulari ai întreprinderilor individuale şi al întreprinderilor familiale. În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

  PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege. Ea nu poate cumula şi calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale. II şi ale art. Regimul juridic al întreprinzătorului persoană fizică titular al întreprinderii individuale. Întreprinderea individuală nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului.

  Întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale este comerciant persoană fizică de la data înregistrării sale în registrul comerţului.

  Pentru organizarea şi exploatarea întreprinderii sale, întreprinzătorul persoană fizică, în calitate de angajator persoană fizică, poate angaja terţe persoane cu contract individual de muncă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, potrivit legii, şi poate colabora cu alte PFA, cu alţi întreprinzători persoane fizice titulari ai unor întreprinderi individuale sau reprezentanţi ai unor întreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.

  Persoana fizică titulară a întreprinderii individuale răspunde pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolvenţă, va fi supusă procedurii simplificate prevăzute de Legea nr. Când sunt mai mulţi moştenitori, aceştia îşi vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activităţii economice ca întreprindere familială.

  Activitatea va putea fi continuată sub aceeaşi firmă, cu obligaţia de menţionare în cuprinsul acelei firme a calităţii de succesor. De asemenea, aceştia pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel în care şi-au organizat întreprinderea familială.

  Acordul de constituire va stipula numele şi prenumele membrilor, reprezentantul, data întocmirii, participarea fiecărui membru la întreprindere, condiţiile participării, cotele procentuale în care vor împărţi veniturile nete ale întreprinderii, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale şi condiţiile de retragere, sub sancţiunea nulităţii absolute. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

  Dacă membrii întreprinderii convin în unanimitate, cotele de participare pot fi diferite de cele prevăzute pentru participarea la veniturile nete sau pierderile întreprinderii.

  Membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului şi răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare prevăzute la art. Bunurile dobândite sunt coproprietatea membrilor în cotele prevăzute la art.

  II şi prin intermediul birourilor de asistenţă şi reprezentare. Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, prevederile Legii nr. Persoanele prevăzute la art. Dispoziţiile cap. II se aplică în mod corespunzător. Împotriva rezoluţiei se poate formula plângere, în condiţiile art. La Ordonanţa Guvernului nr. La Legea nr. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:.

  Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA. Carte de identitate sau paşaport - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

  Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc. Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.

  Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării întreprinderii individuale.

  Carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării întreprinderii familiale. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul.

  Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului, care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.

  Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele: La data de Delegarea fusese dispusă prin ordinul din De asemenea, s-a dispus, începând cu data de Prin ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încetare a delegării celor doi procurori din funcţiile de conducere ale Secţiei de combatere a corupţiei, nu au fost aduse la cunoştinţa conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie motivele care au stat la baza acestei dispoziţii.

  Activitatea profesională a procurorilor şefi, a căror delegare a fost încetată prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a remarcat prin rigoare şi rezultate remarcabile şi nu există motive care să justifice încetarea exercitării funcţiilor de conducere. Începând cu aceeaşi dată, Potrivit dispoziţiilor art. UNBR a dat publicitatii rezultatele obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie Cauza priveste trei dosare conexate, legate de evenimentele din iunie , si a fost initial solutionată de o Cameră de sapte judecători, care, pe 13 noiembrie , a decis că statul român se face vinovat de: - incalcarea articolului 2 dreptul la viata din Conventia europeană sub aspect procedural, datorită ineficientei anchetei legate de decesul sotului doamnei Anca Mocanu - incalcarea articolului 6 paragraful 1 in cazul Asociatiei 21 Decembrie datorita lungimii procedurii penale in care aceasta reclamanta s-a constituit parte civila.

  În privinta reclamantului Marin Stoica, ce a fost supus la rele tratamente în iunie , CEDO a decis ca articolului 3 dreptul de a nu fi torturat sau supus unor tratamente inumane sau degradante nu a fost incalcat, deoarece plângerea sa penala a fost adresată autoritătilor interne abia in anul Cererea sa a fost acceptata de un complet de cinci judecatori pe data de 29 aprilie , ceea ce va duce la rejudecarea fondului cauzei.

  Sursa: Apador CH. In baza Hotărârii nr. Masa rotunda, Miercuri, 13 martie Efectele informarii obligatorii prevazute de Noul Cod de procedura civila - la o luna de la intrarea în vigoare - Agenda conferinţei disponibilă pe www.

  Nu se percepe taxă de participare şi nici nu este necesară confirmarea participării pentru persoanele interesate. Lucrările prezentate urmează să fie publicate în nr. Pentru realizarea lucrărilor, autorii vor respecta condiţiile de redactare disponibile pe site-ul www. Partener media : www. Pentru detalii suplimentare legate de seria de mese rotunde despre mediere, realizate în cadrul Masteratului de Integrare şi Afaceri Europene , puteţi lua legătura cu Lector univ.

  Dragos Marian Rădulescu mediator , dmradulescu yahoo. Revista Română de ADR A lternative D ispute R esolution are ca obiectiv promovarea specialiştilor, a tinerilor cercetători şi a lucrărilor acestora spre atenţia unui public avizat, naţional şi internaţional, prin plasarea revistei în baze de date internaţionale, în măsura în care se dovedeşte a fi un produs cu un conţinut ştiinţific ridicat, garantat de calitatea lucrărilor publicate care vor trece prin filtrul unui consiliu ştiinţific format din profesori universitari, judecători, avocaţi şi mediatori, alături de specialişti în negociere şi tranzacţii internaţionale.

  Conducerea redacţională va fi asigurată de domnul lector univ. Rădulescu Dragoş Marian , un specialist al sistemelor ADR, cu o bogată activitate ştiinţifică desfăşurată în mediul universitar.

  Revista Română de ADR A lternative D ispute R esolution va fi structurată pe mai multe secţiuni de cercetări în domeniul soluţionării conflictelor Mediere; Arbitraj; Negociere , având apariţii trimestriale, fiind văzută ca un spaţiu de dezbateri constructive şi echidistante pentru dezvoltarea spiritului moral şi a responsabilităţii civice a fiecăruia dintre noi.

  Revista Română de ADR A lternative D ispute R esolution va putea fi achiziţionată de la punctele de difuzare a cărţilor şi revistelor de specialitate la preţul de 25 Ron, precum şi online de pe site-ul editurii www. Fac obiect de examinare şi modificările Codului de procedură civilă cuprinse în Legea nr. Numarul total al somerilor inregistrati in evidentele agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca a fost de Scaderi ale ratei somajului se inregistrează in 14 de judete şi in municipiul Bucureşti, cele mai importante scaderi ale ratei somajului fiind in: Bacau, cu 0, 27 pp, Iasi, cu 0,24 pp, Sibiu, cu 0,17 pp, Mures, cu 0,16 pp şi Braila cu 0,14 pp.

  In municipiul Bucuresti, rata somajului a scazut cu 0,03 pp. Din totalul somerilor inregistrati la nivel national, Numarul somerilor indemnizati a scazut cu 1. UNBR a anuntat ca examenele de admitere in barou se vor organiza in perioada octombrie Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar în perioada 07 octombrie - 19 octombrie Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen aprobat prin Hotărârea nr.

  Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. Persoanele care au convertit împrumuturile în temeiul legii şi care nu au dat în judecată băncile până în prezent ar trebui să aştepte în continuare până când Curtea de Justiţie a UE se pronunţă asupra drepturilor lor după conversie.

  Citește și: Bombă! Asociaţia Franak nu şi-a încheiat lupta activistă cu băncile. În , Tribunalul Comercial din Croaţia pronunţa o hotărâre definitivă prin care arăta că clauza de risc valutar aferentă contractelor de credit în franci elveţieni este nulă, având în vedere faptul că băncile nu şi-au informat clienţii cu privire la riscurile aferente. Instanţa de judecată a arătat că opt bănci din Croaţia au încălcat legislaţia de protecţie a consumatorilor, prin introducerea de clauze abuzive în contractele de credit în franci elveţieni acordate în perioada 1 octombrie — 31decembrie Astfel, Tribunalul a menţionat că împrumutaţii nu au fost informaţi în mod corect asupra riscurilor la care se expun şi că nici nu au primit toate informaţiile necesare, astfel încât consumatorul să ia o decizie raţională.

  De asemenea, instanţa mai preciza că împrumutaţii au fost puşi în imposibilitatea de a aprecia în vreun fel derularea contractului de credit, nu doar cu privire la cursul de schimb, ci şi cu privire la rata dobânzii.

  Instanţa a dispus ca cele opt bănci să convertească creditele din CHF în moneda locală kuna , la cursul de la data acordării. De asemenea, unele bănci au fost obligate să transforme rata dobânzii din variabilă în fixă. Impactul asupra băncilor ar putea ajunge până la 2 miliarde de euro, conform estimărilor de la data respectivă, arată site-ul contrabanci. Băncile au atacat hotararea la Înalta Curte şi la Curtea Constituţională, iar astăzi instituţiile de credit au pierdut definitiv procesul.

  Adresa ta de email nu va fi publicată. Sit web. Clauza privind restituirea împrumutului în aceeaşi monedă în care împrumutul a fost contractat care transpune dispoziţia legală naţională din art. Excluderea prevăzută la art. Sunt excluse din domeniul de aplicare al directivei clauzele contractuale care reflectă dispoziţii din reglementarea naţională care guvernează o anumită categorie de contracte, nu doar în cazuri în care contractul încheiat de către părţi aparţine acestei categorii de contracte, ci şi în ceea ce priveşte alte contracte cărora li se aplică respectiva reglementare în conformitate cu o dispoziţie din dreptul naţional.

  Prin sentinţa nr. A constatat caracterul abuziv al clauzei de la punctul 5. A obligat pârâta CEIIFNSA să restituie reclamantului suma achitată cu acest titlu, CHF în lei, ce se va indexa cu indicele de inflaţie, începând cu data introducerii acţiunii până la data plăţii efective.

  A respins cererea cu privire la constatarea caracterului abuziv al clauzei de la punctul 5. A constatat caracterul abuziv al clauzei de la pct 6. A dispus achitarea ratelor de rambursare a creditului în moneda naţională, la cursul de schimb valabil la momentul semnării contractului, pe întreaga perioadă de derulare a acestuia. A dispus restituirea către reclamant a sumelor reprezentând diferenţa de curs valutar, raportat la cursul de la data semnării contractului, sens în care a obligat pârâta CEIIFN SA să restituie sumele achitate de reclamant, peste cursul valutar de la data semnării contractului, până la data de A obligat pârâtele să plătescă reclamantului cheltuielile de judecată în sumă de 1.

  Analizând actele şi lucrările dosarului, au fost respinse excepţiile invocate în cauză, după cum urmează: excepția de netimbrare a cererii a fost apreciată ca nefondată în raport de prevederile art.

  Astfel, pe fondul cauzei, instanța a contatat și a reținut că între părți la M, cu două camere și suprafaţa de 33,74 mp. Capătul de cerere ce vizează constatarea caracterului abuziv al clauzelor referitoare la perceperea comisionului de acordare credit - pct. Reclamantul a solicitat şi restituirea sumelor percepute cu titlu de comision de acordare credit și comision de administrare, cerere care a fost admisă în parte și obligată Banca la restituirea sumelor reprezentând comision de acordare de la data perceperii sumelor, deoarece clauza de la art.

  Este de notorietate utilizarea de către bănci, deci și de pârâta din acțiune, a contractelor standard preformulate, care nu permit negocierea efectivă, împrumutatul având posibilitatea semnării convenției în forma și condițiile inserate de bancă sau a necontractării deloc.

  Consumatorul, parte în contractele de adeziune, nu poate în nici un mod să influențeze clauzele din contract, fiind încălcat principiul egalității părților ce trebuie să caracterizeze contractele civile.

  Potrivit art. Dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens. În speță, din examinarea clauzelor reclamate ca fiind abuzive, cu referire la comisionul de acordare, se constată că sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de legiuitor, deoarece Banca, percepe dobândă, percepe comision de administrare și comision de acordare a creditului — acesta din urmă fiind abuziv, deoarece se constituie într-o dobândă mascată, ceea ce evident constituie o clauză abuzivă.

  Legea nr. Nu este suficient ca o clauză să fie corectă gramatical și logic atâta timp cât finalitatea inserării ei în contract este perceperea unor sume în plus față de prețul contractului, în lipsa oricărei negocieri, ceea ce creează dezechilibru între drepturile și obligațiile părților.

  Astfel, a reţinut tribunalul că sunt lovite de nulitate absolută clauzele abuzive din contractele încheiate de persoanele fizice cu profesioniștii, că aceasta este sancțiunea care li se aplică, așa cum s-a stabilit constant în practica ÎCCJ și în jurisprudența CJUE, judecătorul național având dreptul de a le constata abuzive din oficiu și de a le îndepărta din contract, chiar dacă poartă asupra obiectului principal al contractului, din moment ce ele creează o discrepanță majoră între contraprestații și chiar dacă sunt exprimate într-un limbaj inteligibil.

  Întrucât aceste clauze abuzive sunt lovite de nulitate absolută, tot ceea ce s-a plătit în temeiul lor trebuie să se restituie. De altfel, potrivit considerentelor de la pct. Prin adoptarea OUG nr.

  În acest sens, prin Hotărârea din data de In aceasta privinţă, Curtea subliniază că cerinţa respectivă nu se limitează la o claritate şi la o inteligibilitate formale şi pur gramaticale. Prin al doilea capăt de cerere, reclamantul a solicitat să se constate caracterul abuziv al clauzei de la art.

  Utilizarea sumelor trase se va face în moneda în care împrumutatul este obligat să efectueze plata, fie în temeiul documentului justificativ prezentat, fie în temeiul Regulamentului valutar în vigoare la data efectuării plăţii. În ce priveşte rambursarea ratelor de credit, s-a arătat că aceasta se va face în valuta în care a fost acordat creditul, menţionându-se modalităţile de achitare, respectiv direct prin depunere de numerar în valuta creditului, prin ordin de plată, prin debitare directă, din conturile împrumutatului deschise la CEB R SA, prin intermediul mandatarului creditorului, respectiv C EB R SA.

  În ceea ce priveşte clauzele contractuale prin care se stipulează efectuarea oricăror plăţi în moneda creditului şi suportarea de către consumator a diferenţelor de curs valutar, la momentul încheierii convenţiei, raportat la circumstanţele economice din acel moment, anul , precum şi la posibilităţile de a cunoaşte efectele unor astfel de credite şi implicaţiile clauzelor contractuale pe termen lung, contractarea creditului în franci elveţieni se prefigura a fi mai avantajoasă faţă de alte oferte de creditare în lei sau în euro, tocmai în considerarea stabilității CHF reclamantul optând pentru această monedă — care nu era efectiv în circulație prin comparație cu EURO care fluctua în permanență ca și curs.

  Creditul în franci elveţieni era un produs nou pe piaţă şi în lipsa unor informaţii corespunzătoare cu privire la moneda în care au contractat împrumuturile, respectiv cu privire la istoricul evoluţiei francului elveţian şi riscurile generate de variaţiile cursului de schimb valutar, reclamantul s-a obligat să returneze sumele împrumutate la termenele şi în cuantumurile menţionate în contract, având ca premisă cursul de schimb valutar CHF - leu din perioada respectivă 1,9 - 2,1.

  Prin urmare, au caracter abuziv clauzele contractuale ce prevăd suportarea în întregime a riscului valutar de către reclamant, risc valutar care nu este reglementat în nici un fel în contract, obligaţia de a rambursa creditul în moneda CHF, indiferent de evoluţia parităţii acestei monede străine cu moneda naţională, ducând la un efort financiar enorm din partea acestuia, plătind o rată lunară ce reprezintă în lei mai mult decât dublu în prezent, faţă de data încheierii contractului de credit.

  Este evident că nu aceasta a fost situaţia pe care reclamantul a acceptat-o atunci când a semnat contractul şi când s-a format acordul de voinţă, reclamantul a acceptat să semneze convenţia pentru că ea prevedea un curs valutar de aproximativ 2,1, mai ales că în contract nu se prevede nicio clauză care să reglementeze această situaţie, care să pună în sarcina împrumutatului suportarea integrală și singur a riscului valutar. Reclamantul nu a fost complet și corect informat de bancă, nu a primit nici un fel de lămuriri cu privire la riscul unui astfel de contract, în condițiile în care acesta nu are cunoştinţe în domeniul financiar ori banca, fiind un profesionist în domeniu, avea toate resursele necesare pentru a gestiona o astfel de situaţie, ea avea obligaţia de a informa clienţii cu privire la eventualele creşteri ale cursului valutar, dincolo de o evoluţie normală a pieţei valutare.

  Cu atât mai mult cu cât banca nu a prevăzut nici în contract clauze referitoare la acest gen de situaţii, astfel că împrumutatul trebuie să suporte singur toate implicaţiile dezastruoase ale situaţiei în care cursul valutar a explodat şi nu mai există nici un fel de echilibru contractual. Un minim discernământ obligă consumatorul să nu încheie un contract de credit care să îi afecteze viața prin imposibilitatea restituirii ratelor, ori în speță, în cazul contractelor încheiate în CHF așa s-a întâmplat, banca cu bună știință sau din neglijență încheind un astfel de contract.

  Reclamantul la încheierea acestui contract de credit a fost indus în eroare de condiţiile care au fost prezentate de bancă drept atractive referitor la stabilitatea CHF în raport cu moneda națională fără să i se atragă însă atenţia asupra posibilităţii de schimbare a acestor condiţii contractuale într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, precum şi a faptului că, dacă aceste condiţii se vor schimba în rău, doar împrumutatul va suporta supraaprecierea CHF, fără ca banca să fie atinsă de aceste schimbări de curs valutar.

  Dimpotrivă, pentru a avea cât mai mulţi clienţi, banca a ascuns aceste probleme, prezentând situaţia împrumutaţilor în mod denaturat şi determinându-i să accepte acest tip de credit deosebit de riscant, fiind evidentă reaua credinţă a băncii. Clauzele de efectuare a plăţilor în moneda creditului, cu suportarea exclusivă a riscului valutar de către împrumutaţi nu au fost negociate direct cu consumatorul-reclamant din cauza pe rol, având în vedere caracterul prestabilit şi impus consumatorilor, al contractelor de credit, consumatorii exprimându-şi adeziunea la aceste contracte tipizate, fără a avea posibilitatea de a influenţa natura lor.

  Singura posibilitate a consumatorilor era aceea de a alege între creditele existente pe piaţă, însă în toate cazurile contractele erau tipizate, singura opţiune fiind aceea de a semna sau nu contractul pentru tragerea creditului. Banca nu a acţionat cu bună credinţă, aceasta având obligaţia de a explica riscurile clienţilor, de a le pune la dispoziţie informaţiile necesare, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a evalua consecinţele economice ale contractării creditelor.

  În lipsa informării în mod complet, corect şi precis a reclamanților cu privire la aspectele esenţiale ale serviciului oferit, aceștia nu au avut posibilitatea de a determina consecinţele economice ale clauzelor contractuale în baza unor criterii clare şi precise. Având în vedere obligaţia de transparenţă contractuală instituită în sarcina operatorilor economici, care se circumscrie exigenţelor de informare şi protecţie inerente dreptului consumatorului, în scopul garantării dreptului acestuia de a înţelege prevederile şi efectele pe termen lung ale contractului pe care îl încheie, fiecare beneficiar al unui credit în valută trebuie să cunoască riscurile pe care şi le asumă prin contractarea unui asemenea produs.

  Omisiunea băncii de a informa consumatorul asupra riscului de hipervalorizare a CHF, fenomen care era previzibil pentru experţii financiari ce activează în cadrul acestora, dat fiind faptul că CHF-ul este o monedă instabilă, iar la momentul încheierii contractului valoarea acestei monede era la un minim istoric, creşterea valorii faţă de moneda naţională fiind inevitabilă, constituie o încălcare a obligaţiei de consiliere, sancţionată în dreptul european şi naţional întrucât este de natură să angajeze din punct de vedere juridic un consumator plecând de la o imagine deformată a întinderii drepturilor şi obligaţiilor asumate.

  De asemenea, în considerarea unei clauze ca fiind abuzive, trebuie să se ia în calcul şi aptitudinea de a îndrepta conţinutul contractului în favoarea părţii care a impus clauza, riscul valutar materializându-se în obţinerea de către bancă a unui câştig injust în detrimentul consumatorului, contrar principiului echităţii şi bunei-credinţe, principii ce trebuie să guverneze relaţiile contractuale.

  Suma împrumutată, dobânda şi comisioanele percepute pentru credit sunt plătite în franci elveţieni la cursul de schimb din momentul plăţii, determinând astfel, pe fondul dublării valorii de schimb a francului elveţian, un dezechilibru major între drepturile şi obligaţiile asumate de către părţi, respectiv creşterea nejustificată a beneficiilor băncii, în dauna consumatorilor, cu toate consecinţele negative asupra posibilităţii de respectare a obligaţiile contractuale.

  Articolul 4 alin.

  Persoanele care au conversia împrumuturile în temeiul legii conversia care nu au dat în împrumutului băncile împrumutului în prezent împrumut trebui să aştepte participativ continuare până participativ Curtea de Împrumut a UE se pronunţă asupra drepturilor lor după conversie. La nivel național, crește rata de infectare cu coronavirus. Motivarea Tribunalului Galati. In concluzie, s-a constatat o reducere în utilizarea procedurii de clarificare a principiilor directoare, ceea ce majoritatea specialiștilor o consideră o dovadă a viabilității acestor instrumente și a corectelor respectări. A obligat pârâtele să plătescă reclamantului cheltuielile de judecată în sumă de 1.

  Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA. Carte de identitate sau paşaport - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. Document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional, precum contract de închiriere, comodat, certificat de moştenitor, contract de vânzare-cumpărare, declaraţie de luare în spaţiu sau orice alt act juridic care conferă dreptul de folosinţă etc.

  Declaraţie pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii. Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale.

  Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experienţa profesională, dacă este cazul. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării întreprinderii individuale.

  Carte de identitate sau paşaport al titularului întreprinderii individuale - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării întreprinderii familiale. Carte de identitate sau paşaport al fiecărui membru - fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul. Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului, care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii.

  Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele: La data de Delegarea fusese dispusă prin ordinul din De asemenea, s-a dispus, începând cu data de Prin ordinele procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încetare a delegării celor doi procurori din funcţiile de conducere ale Secţiei de combatere a corupţiei, nu au fost aduse la cunoştinţa conducerii Direcţiei Naţionale Anticorupţie motivele care au stat la baza acestei dispoziţii.

  Activitatea profesională a procurorilor şefi, a căror delegare a fost încetată prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a remarcat prin rigoare şi rezultate remarcabile şi nu există motive care să justifice încetarea exercitării funcţiilor de conducere.

  Începând cu aceeaşi dată, Potrivit dispoziţiilor art. UNBR a dat publicitatii rezultatele obtinute de candidatii la Examenul de primire în profesie - sesiunea septembrie la proba eliminatorie tip grilã, susţinutã în data de 16 septembrie Cauza priveste trei dosare conexate, legate de evenimentele din iunie , si a fost initial solutionată de o Cameră de sapte judecători, care, pe 13 noiembrie , a decis că statul român se face vinovat de: - incalcarea articolului 2 dreptul la viata din Conventia europeană sub aspect procedural, datorită ineficientei anchetei legate de decesul sotului doamnei Anca Mocanu - incalcarea articolului 6 paragraful 1 in cazul Asociatiei 21 Decembrie datorita lungimii procedurii penale in care aceasta reclamanta s-a constituit parte civila.

  În privinta reclamantului Marin Stoica, ce a fost supus la rele tratamente în iunie , CEDO a decis ca articolului 3 dreptul de a nu fi torturat sau supus unor tratamente inumane sau degradante nu a fost incalcat, deoarece plângerea sa penala a fost adresată autoritătilor interne abia in anul Cererea sa a fost acceptata de un complet de cinci judecatori pe data de 29 aprilie , ceea ce va duce la rejudecarea fondului cauzei.

  Sursa: Apador CH. In baza Hotărârii nr. Masa rotunda, Miercuri, 13 martie Efectele informarii obligatorii prevazute de Noul Cod de procedura civila - la o luna de la intrarea în vigoare - Agenda conferinţei disponibilă pe www.

  Nu se percepe taxă de participare şi nici nu este necesară confirmarea participării pentru persoanele interesate. Lucrările prezentate urmează să fie publicate în nr. Pentru realizarea lucrărilor, autorii vor respecta condiţiile de redactare disponibile pe site-ul www.

  Partener media : www. Pentru detalii suplimentare legate de seria de mese rotunde despre mediere, realizate în cadrul Masteratului de Integrare şi Afaceri Europene , puteţi lua legătura cu Lector univ. Dragos Marian Rădulescu mediator , dmradulescu yahoo.

  Revista Română de ADR A lternative D ispute R esolution are ca obiectiv promovarea specialiştilor, a tinerilor cercetători şi a lucrărilor acestora spre atenţia unui public avizat, naţional şi internaţional, prin plasarea revistei în baze de date internaţionale, în măsura în care se dovedeşte a fi un produs cu un conţinut ştiinţific ridicat, garantat de calitatea lucrărilor publicate care vor trece prin filtrul unui consiliu ştiinţific format din profesori universitari, judecători, avocaţi şi mediatori, alături de specialişti în negociere şi tranzacţii internaţionale.

  Conducerea redacţională va fi asigurată de domnul lector univ. Rădulescu Dragoş Marian , un specialist al sistemelor ADR, cu o bogată activitate ştiinţifică desfăşurată în mediul universitar. Revista Română de ADR A lternative D ispute R esolution va fi structurată pe mai multe secţiuni de cercetări în domeniul soluţionării conflictelor Mediere; Arbitraj; Negociere , având apariţii trimestriale, fiind văzută ca un spaţiu de dezbateri constructive şi echidistante pentru dezvoltarea spiritului moral şi a responsabilităţii civice a fiecăruia dintre noi.

  Revista Română de ADR A lternative D ispute R esolution va putea fi achiziţionată de la punctele de difuzare a cărţilor şi revistelor de specialitate la preţul de 25 Ron, precum şi online de pe site-ul editurii www.

  Fac obiect de examinare şi modificările Codului de procedură civilă cuprinse în Legea nr. Numarul total al somerilor inregistrati in evidentele agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca a fost de Scaderi ale ratei somajului se inregistrează in 14 de judete şi in municipiul Bucureşti, cele mai importante scaderi ale ratei somajului fiind in: Bacau, cu 0, 27 pp, Iasi, cu 0,24 pp, Sibiu, cu 0,17 pp, Mures, cu 0,16 pp şi Braila cu 0,14 pp. In municipiul Bucuresti, rata somajului a scazut cu 0,03 pp.

  Din totalul somerilor inregistrati la nivel national, Numarul somerilor indemnizati a scazut cu 1. UNBR a anuntat ca examenele de admitere in barou se vor organiza in perioada octombrie Uniunea Naţională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar în perioada 07 octombrie - 19 octombrie Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen aprobat prin Hotărârea nr.

  Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. Pe aceeasi tema, www. Home Despre noi Contact. Recent adaugate. Crescatoria de Gaste Pretul nostru: Taierile de formare si intretinere pentru pomi si arbusti fructiferi si ornamentali Autori: Jean-Yves Prat, Denis Retournard Pretul nostru: Organizarea si Exercitarea Profesiei de Avocat.

  Teste-grila de drept procesual penal Examen de licenta, admitere in profesie, definitivat, promovare Autor: Amalia Andone-Bontas Pretul nostru: Teste-grila pentru examenele de admitere si definitivat in profesiile juridice procedura civila Autor: Noni-Emil Iordache Pretul nostru: Teste-grila pentru examenele de admitere in profesiile juridice.

  Drept procesual civil. Noul Cod de procedura penala comentat. Editia a 2-a Autori: N. Volonciu s. Pretul nostru: Organizarea si exercitarea profesiei de avocat Pretul nostru: Teste Grila — Drept civil.

  Drept penal. Procedura penala Pret intreg: Drept civil - Ed. II Autor: F. Motiu s. Examen admitere barou Sesiunea August 06 Jul Codificarea in dreptul international al investitiilor straine, schematizare in contextul existentei unei multitudini de cutume internationale 13 Feb Subscribe View all news. Examen admitere barou Sesiunea August Date: 06 Jul Uniunea Națională a Barourilor din România organizează examenul de primire în profesia de avocat pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde de întrebări din toate materiile de examen.

  Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

  Examenul se susține în cadrul I. Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. Taxa de examen este de lei și se va achita în contul I. Candidatii se pot inscrie in intervalul 9 iulie ora 8. Dumitru Raureanu nr. Luni-vineri intre orele 9. Conditiile de inscriere, cererea-tip, continutul dosarului, regulamentul de examen, informatii privind taxa de examen, sunt cele aprobate prin Hotărârea nr.

  Relatii suplimentare la telefon nr. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:. În cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul , se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:. In conformitate cu dispozitiile art.

  La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc, suplimentar, condiţiile prevăzute la art.

  Evaluarea psihiatrica poate fi emisa de orice medic specialist psihiatru. In vederea asigurării unor condiţii civilizate pentru înscrierea candidaţilor, s-a pus la dispoziţia acestora un spaţiu generos pentru desfăşurarea operaţiunilor de înscriere, respectiv Sala de Festivităţi "Flavius Teodosiu", de la etajul VI, dotată cu aer condiţionat, suficiente scaune şi apă potabilă. Programul zilnic de primire a documentelor este de natură a oferi timp suficient celor care doresc să se înscrie, nefiind necesară înscrierea pe liste prealabile.

  In scopul derulării fără incidente a înscrierii la examen, se recomanda candidatilor sa se asigure că prezintă dosare complete, conform Regulamentului de examen, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al formei, respectând cerinţele privind natura documentelor depuse acte originale, copii legalizate, copii simple, certificate conform cu originalul, după caz.

  Keywords: simplification, foreign investment, international law, treaty, investment protection La prima vedere, imaginea care reprezinta cel mai bine normele internationale in domeniul investitiilor straine, este aceea a unui mozaic [1] complex, disputat si insetat mai mult ca oricand de simplificare, cu toate ca experienta preluata din dreptul international public, a furnizat doctrinei materiale deosebit de utile pentru studiul codificarii dreptului international al investitiilor straine.

  Spre exemplu, eforturile de codificare ale ILC [2] , inclusiv cele ce fac referire la responsabilitatea statului, la conventiile privind dreptul marii, la succesiunea si imunitatea statelor, precum si alte norme de drept international public, s-au constituit intr-o parte semnificativa de izvoare de drept international al investitiilor straine 1.

  Controverse și reglementări internaționale TNC au fost criticate puternic în trecut de către statele în curs de dezvoltare, în climatul creat de faptul că majoritatea acestor întreprinderi multinaționale aveau originea în statele capitaliste; fiind acuzate de a fi instrumentul privilegiat al exploatării economice și dominației politice.

  Proiectul Națiunilor Unite referitor la un Cod de conduită al TNC Convergența conjuncturală a două poziții a dus la ideea realizării unui asemenea cod. Author info Av.

  Moran Author info Av. Legea nr. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Alineatul 1 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

  Alineatele 3 si 4 ale articolului se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Daca instantele sunt de grad diferit, conexarea dosarelor se va face la instanta superioara in grad. Dispozitiile art. Dispozitiile privitoare la necompenta si conflictele de competenta se aplica prin asemanare. Alineatul 2 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

  Se excepteaza de la aceasta sanctiune obligatia de a se desemna un reprezentant comun, caz in care sunt aplicabile dispozitiile art. Articolul se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Inregistrarea sedintei Art. Partile pot cere citirea notelor si, daca este cazul, corectarea lor. In caz de contestare de catre participantii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate si, eventual, completate ori rectificate pe baza inregistrarilor din sedinta de judecata.

  Alineatul 3 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Incheierea data asupra cererii de suspendare este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata. La articolul , dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4 , cu urmatorul cuprins:. Alineatul 9 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Alineatul 13 al articolului se abroga. Daca hotararea arbitrala se executa silit, verificarile prevazute in prezentul alineat vor fi efectuate de catre instanta, in cadrul procedurii de investire cu formula executorie.

  In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, executorul judecatoresc va proceda, la cererea creditorului, la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri. Pot fi puse in executare hotararile arbitrale investite cu formula executorie, chiar daca sunt atacate cu actiunea in anulare, precum si alte hotarari ale organelor cu atributii jurisdictionale ramase definitive, ca urmare a neatacarii lor in fata instantei judecatoresti competente, daca sunt investite cu formula executorie.

  La articolul alineatul 1 , punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului se afla in strainatate, creditorul va putea depune cererea de investire si la judecatoria in circumscriptia careia se afla domiciliul sau ales. Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul Aici urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu pentru care s-a pronuntat prezenta incheiere de investire cu formula executorie.

  Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii.

  Urmeaza semnatura presedintelui completului si a grefierului ". Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu este in tara, este competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului, iar daca acesta nu se afla in tara, judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul biroului executorului judecatoresc investit de creditor.

  Alineatele 2 si 3 ale articolului se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. La articolul , litera b a alineatului 1 si alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:.

  Alineatul 4 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Tot astfel, organele fiscale sunt obligate sa comunice, in aceleasi conditii, datele si informatiile pe care le administreaza potrivit legii. La cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, instanta de executare poate lua masurile prevazute la art. De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc va dispune inregistrarea acesteia.

  Motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare. Incuviintarea executarii silite produce efecte pe intreg teritoriul tarii. De asemenea, incuviintarea executarii silite se extinde si asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviintate. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare.

  Alineatele 5 si 6 ale articolului se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. Comunicarea actelor de procedura in cadrul executarii silite se poate face de catre executorul judecatoresc fie personal, fie prin intermediul agentului sau procedural, iar, daca aceasta nu este posibila, potrivit dispozitiilor legale privind citarea si comunicarea actelor de procedura, care se aplica in mod corespunzator.

  Dovada comunicarii prin agent procedural are aceeasi forta probanta cu dovada comunicarii efectuate de catre executor insusi. Instanta se pronunta, de urgenta, in camera de consiliu, cu citarea tertului care detine bunul, prin incheiere executorie care nu este supusa niciunei cai de atac. Alineatul 7 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:.

  Incheierea nu este supusa niciunei cai de atac. Cautiunea depusa potrivit prezentului alineat ramane indisponibilizata chiar daca cererea de suspendare provizorie este respinsa si este deductibila din cautiunea finala stabilita de instanta, daca este cazul.

  Alineatul 8 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Instanta analizeaza cererea de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor. In cursul acestui termen, executorul judecatoresc poate proceda din nou la valorificarea acestor bunuri; in acest caz, pretul de incepere a licitatiei va fi fixat, prin incheiere, de catre executorul judecatoresc si va fi egal cu pretul de incepere de la ultima licitatie organizata pentru bunul mobil respectiv.

  Daca nici dupa expirarea acestui termen bunurile nu pot fi valorificate, iar creditorul refuza sa le preia in contul creantei, ele se restituie din oficiu debitorului sau unui reprezentant al sau. Despre masura luata va fi instiintat si debitorul, caruia i se va comunica, in copie, adresa de infiintare a popririi, la care se vor atasa, in copie certificata, incheierea de incuviintare a executarii si titlul executoriu, in cazul in care acestea din urma nu i-au fost anterior comunicate.

  Alineatul 6 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Acesta si cel care refuza in mod expres insarcinarea vor fi inlocuiti de indata cu alta persoana prin incheiere data de executorul judecatoresc, fara citarea partilor.

  Dispozitiile prezentului alineat nu se aplica in situatia in care administrator-sechestru a fost numit debitorul sau, dupa caz, tertul dobanditor.

  Articolul se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Instiintarea debitorului si tertului dobanditor Art. Daca se urmareste numai cota-parte apartinand debitorului din imobilul aflat in proprietate comuna pe cote-parti, copii de pe incheierea de incuviintare a executarii vor fi comunicate si coproprietarilor, cu invitatia de a-si exercita dreptul ce le este recunoscut potrivit art. La articolul , dupa alineatul 5 se introduce un nou alineat, alineatul 6 , cu urmatorul cuprins:.

  In caz de refuz, procesul-verbal intocmit de executorul judecatoresc va tine loc de predare-primire si va fi comunicat potrivit dispozitiilor privitoare la procedura de comunicare a citatiilor si a altor acte de procedura.

  Publicatia, in extras, sau in intregul ei, va fi publicata, sub sanctiunea nulitatii, si in Registrul electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite si, de asemenea, va putea fi publicata, si in ziare, reviste si alte publicatii existente care sunt destinate vanzarii unor imobile de natura celui scos la licitatie, inclusiv pe alte pagini de internet deschise in acelasi scop.

  Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare ce va cuprinde pretul oferit si conditiile de plata. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotita de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei.

  Pentru noul termen, care nu poate fi mai lung de 20 de zile de la data fixata pentru prima vanzare, se vor reface formalitatile de publicitate incalcate, potrivit art. In acest din urma caz, sub sanctiunea nulitatii licitatiei, este suficient ca publicatiile de vanzare prevazute de art.

  Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia. In continutul publicatiei de vanzare intocmite pentru cel de-al doilea termen vor fi inserate, sub sanctiunea nulitatii, toate aceste mentiuni privind modul de stabilire a pretului de adjudecare a imobilului la al doilea termen. Litera j a articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Litera l a articolului se abroga. Un exemplar de pe actul de adjudecare se va preda adjudecatarului spre a-i servi ca titlu de proprietate, iar in cazul in care imobilul a fost vandut cu plata pretului in rate, un exemplar va fi predat creditorului urmaritor si, dupa caz, debitorului, spre a le servi acestora drept titlu executoriu impotriva adjudecatarului, daca acesta nu plateste diferenta de pret.

  Articolul se abroga. In cazul in care dreptul dobandit de adjudecatar era inscris in mod provizoriu, nu se va dispune decat inscrierea provizorie. Alineatul 5 al articolului se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La cererea creditorului, daca se justifica o nevoie urgenta sau exista pericol ca debitorul sa se sustraga de la urmarire, sa ascunda, sa distruga ori sa deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanta de executare va putea sa dispuna ca executarea silita sa se faca de indata si fara somatie.

  Instanta analizeaza cererea, de urgenta, in camera de consiliu, fara citarea partilor. La articolul , denumirea marginala si alineatul 1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:. In toate cazurile, la cererea creditorului, instanta va avea in vedere si prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunavoie a obligatiei, inainte ca aceasta sa devina imposibil de executat. La articolul , dupa alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 7 , cu urmatorul cuprins:.

  Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. Dupa articolul 20 din Legea nr. La articolul 23 din Legea nr. Legea contenciosului administrativ nr. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Totodata, prin aceeasi hotarare, instanta va stabili, in conditiile art. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Daca hotararea a fost pronuntata de curtea de apel ea va fi supusa, in acelasi termen, recursului.

  Articolul 1. Citatia trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii acesteia, pe langa elementele prevazute de Codul de procedura civila, si precizarea ca, daca succesibilul nu si-a exercitat dreptul de a accepta mostenirea in termenul de decadere prevazut la art.

  Alineatul 1 al articolului 2. Cererea de investire intrerupe prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. In acest din urma caz, sub rezerva prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita, creditorul ipotecar va putea oricand urmari, in conditiile legii, bunurile mobile sau imobile ipotecate, insa numai in limita valorii acestor bunuri.

  Daca prin lege nu se prevede altfel, dispozitiile art. Intampinarea nu este obligatorie in incidentele procedurale, daca prin lege nu se prevede altfel. Prin sintagma «presedintele instantei» din cuprinsul art. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. Dreptul la actiunea ipotecara prevazut de art. Dispozitiile Codului de procedura civila privitoare la prescriptia dreptului de a obtine executarea silita raman aplicabile.

  XIV alin. XV alin. Termenul prevazut la art. Intampinarea trebuie redactata si semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar raspunsul la intampinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. La articolul 10, litera a a alineatului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 26, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3 , cu urmatorul cuprins:.

  Recursul impotriva hotararii pronuntate in actiunea in anulare se timbreaza potrivit art. Alineatul 2 al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:. La articolul 20, dupa alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3 , cu urmatorul cuprins:. Hotararile arbitrale sau ale altor organe cu atributii jurisdictionale, cu exceptia hotararilor judecatoresti, precum si alte inscrisuri pronuntate sau, dupa caz, intocmite inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, pot fi puse in executare silita numai daca au fost investite cu formula executorie prevazuta de Codul de procedura civila.

  Dispozitiile privitoare la incuviintarea executarii silite a hotararilor, inclusiv arbitrale, straine raman aplicabile. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. Motivarea Tribunalului Galati Date: 16 Oct Probabil se cunoaște că în prezent administrez publicația de specialitate care reușește să publice cel mai rapid și mai fidel hotărâri judecătorești ale instanțelor. Se numește Monitorul Jurisprudenței și face ceea ce îi spune numele, adică monitorizează cele mai recente hotărâri ale instanțelor judecătorești.

  Într-un an de zile de când o editez am depășit 1. Astfel, acordând numai băncii dreptul de a opera o astfel de modificare, fără a permite şi împrumutatului să beneficieze de o astfel de protecţie şi fără a stabili criterii transparente care să fie cunoscute de ambele părţi şi pe baza cărora banca să ia hotărârea de a converti creditul din CHF în RON, în contract s-a inserat o clauză abuzivă. Astfel, s-a îngreunat voit situaţia debitorului, în timp ce banca nu avea nimic de pierdut dintr-o astfel de transformare, pe care şi-a asumat-o ca pe un beneficiu.

  Din a fost numit judecător la Judecătoria Focșani, iar din a promovat ca judecător la Tribunalul Vrancea. A activat atât în secțiile penale cât și în secțiile civile. Începând cu anul a exercitat prin concurs două mandate de președinte al Tribunalului Vrancea.

  În a fost ales reprezentant în Consiliul Superior al Magistraturii al celor 1. În prezent este avocat. S-a implicat activ în mișcările asociative ale judecătorilor, în calitate de organizator și lider. Este creatorul proiectului Jurindex — indexul jurisprudenței naționale, proiectul național de publicare integrală pe internet a hotărârilor judecătorești și fondatorul Romanian Legal Institute Information RoLII care este succesorul instituțional al acestui proiect original.

  Punerea în aplicare a cadrului de mediu elaborat de ANDZM ca bază a implementării proiectului în scopul atenuării oricăror consecinţe ecologice sau sociale neprevăzute. Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cat şi pe termen lung pe 5 ani. Aplicarea prevederilor actului normativ propus pentru aprobare, respectiv pentru implementarea schemei, nu aduc modificări ale indicatorilor bugetului de stat şi bugetelor locale aşa cum sunt nominalizate la punctele în primii 5 ani.

  Proiectul de act normativ promovează finanţarea obiectivelor de investiţii din etapa I-a, partea a doua, a programului de infrastructură. Prin acesta, sumele încasate din împrumut vor contribui la creşterea fondurilor guvernamentale destinate reconstrucţiei şi dezvoltării unor localităţi miniere şi a zonelor înconjurătoare cel mai puternic afectate de restructurarea sectorului minier, în vederea transformării acestora în poli de dezvoltare economică.

  Se estimează că obiectivele de investiţii ce urmează a fi aprobate însumează o valorile ilustrate în tabelul următor:. Contravaloarea fondurilor destinate acoperirii datoriei publice interne, aferentă împrumutului, va fi asigurată din sumele alocate anual cu această destinaţie de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor.

  În bugetul pe anul al Ministerului Economiei şi Finanţelor, respectiv al ANDZM, sunt cuprinse sume corespunzătoare finanţării obiectivelor de investiţii din etapa I a programului de infrastructură.

  Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitara în materie. Proiectul de act normativ propus respecta legislaţia comunitara cu incidenţă în materie. Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării şi data publicării.

  La punerea în aplicare a hotărârii Guvernului, respectiv a implementării obiectivelor de investiţii, vor fi promovate decizii ale directorului general al ANDZM pentru numirea comisiilor de evaluare a ofertelor şi negociere a contractelor în conformitate cu prevederile din manualul de operare pentru infrastructură municipală şi a ghidului băncii. Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ. Rezultatul consultării s-a concretizat în dezbaterea actului normativ şi exprimarea acordului cu forma propusă.

  Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ.

  Confederaţiile sindicale nominalizate anterior au fost alese pentru că proiectul de act normativ are impact asupra intereselor persoanelor reprezentate de acestea. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.

  Rezultatul consultării s-a concretizat în dezbaterea proiectului de act normativ în trei runde, proiect al actului cu care după completare şi modificare au fost de acord. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Proiectul a fost dezbătut în Grupul de lucru pentru corelarea acţiunilor şi resurselor în efortul de regenerare socio-economică a zonelor cel mai grav afectate de reforma sectorului minier constituit în baza deciziei nr.

  Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice. În cadrul procesului de transparenţă decizională societatea civilă a fost informată cu privire la impactul pozitiv al proiectului de act normativ prin instrumentele de informare publică dezvoltate de ANDZM ca sarcină în realizarea obiectului de activitate a acesteia.

  Pentru implementarea proiectului vor fi folosite următoarele aranjamente: a prin UMP-RSE se vor selecta în baza procedurilor de achiziţii ale BIRD şi a unui proces transparent de participare a membrilor comunităţilor: i furnizorii de AT proiectare şi dirigenţie ; şi ii antreprenorii de lucrări, conform proiectului tehnic; b prin UMP-RSE se vor încheia contractele cu furnizorii de AT proiectare şi dirigenţie şi antreprenorii de lucrări; c prin UMP-RSE se vor efectua plăţile către contractori: i aferente valorii grantului de împrumut; şi ii aferente contribuţiei locale, APL şi cetăţeni , din contul escrow; d ANDZM împreuna cu reprezentanţii desemnaţi de comunitate va monitoriza realizarea obiectivelor programului de infrastructură şi a utilizării fondurilor în conformitate cu manualul de operare pentru infrastructură, într-un proces participativ.

  În derularea programului de infrastructură se vor angaja consultanţi locali care să contribuie la elaborarea studiilor de fezabilitate, inclusiv a evaluărilor asupra mediului, pentru subproiectele care urmează să fie finanţate precum şi pentru proiectele tehnice şi caietele de sarcini pentru licitaţia de contractori.

  Toate etapele de promovare a subproiectului, de la contractarea proiectului tehnic până la recepţia finală, vor face obiectul dezbaterilor publice, în adunări cetăţeneşti, în scopul asigurării maximei transparenţe. De asemenea, prin comitetul cetăţenesc de urmărire a execuţiei lucrărilor, comunitatea va fi prezentă în toate etapele de implementare.

  Pe toată durata implementării proiectului va fi asigurată coordonarea acţiunilor şi resurselor instituţiilor implicate în program cu iniţiativele finanţatorului şi altor donori pentru a armoniza procedurile de achiziţii publice. Guvernul recunoaşte că acest proiect reprezintă o prioritate.

  Angajamentul Guvernului privind implementarea reformei sectorului minier este reflectat prin: i elaborarea, promovarea şi actualizarea Strategiei industriei miniere pentru perioada ; ii includerea finanţării măsurilor prevăzute în Strategie în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor destinat finanţării sectorului minier pe ; iii implicarea activă şi responsabilă a Guvernului în relaţia cu sindicatele în vederea obţinerii sprijinului acestora pentru continuarea restructurării.

  Ca atare a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre de guvern pentru aprobarea listei unor obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa I-a, partea a doua , a programului de infrastructură prevăzut prin Legea nr. Faţă de cele prezentate, prin prezentul act normativ se prevede aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestora din etapa I, partea a doua a Programului de infrastructură municipală prevăzut în Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socio-economică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie Toate persoanele care au avut un împrumut în CHF de orice fel, indiferent dacă este vorba despre segmentul rezidenţial, auto, ipotecar sau fără ipotecă, au dreptul la anuităţi private restante din cauza creşterii ratelor dobânzii şi a creşterii ratelor de schimb CHF în creditele lor.

  Pe lângă sumele plătite în plus, toţi reclamanţii vor primi şi dobânzi de întârziere pentru sumele plătite în exces. Au existat aproximativ Persoanele care au convertit împrumuturile în temeiul legii şi care nu au dat în judecată băncile până în prezent ar trebui să aştepte în continuare până când Curtea de Justiţie a UE se pronunţă asupra drepturilor lor după conversie. Citește și: Bombă! Asociaţia Franak nu şi-a încheiat lupta activistă cu băncile.

  În , Tribunalul Comercial din Croaţia pronunţa o hotărâre definitivă prin care arăta că clauza de risc valutar aferentă contractelor de credit în franci elveţieni este nulă, având în vedere faptul că băncile nu şi-au informat clienţii cu privire la riscurile aferente.

  Instanţa de judecată a arătat că opt bănci din Croaţia au încălcat legislaţia de protecţie a consumatorilor, prin introducerea de clauze abuzive în contractele de credit în franci elveţieni acordate în perioada 1 octombrie — 31decembrie Astfel, Tribunalul a menţionat că împrumutaţii nu au fost informaţi în mod corect asupra riscurilor la care se expun şi că nici nu au primit toate informaţiile necesare, astfel încât consumatorul să ia o decizie raţională. De asemenea, instanţa mai preciza că împrumutaţii au fost puşi în imposibilitatea de a aprecia în vreun fel derularea contractului de credit, nu doar cu privire la cursul de schimb, ci şi cu privire la rata dobânzii.

  Instanţa a dispus ca cele opt bănci să convertească creditele din CHF în moneda locală kuna , la cursul de la data acordării. De asemenea, unele bănci au fost obligate să transforme rata dobânzii din variabilă în fixă. Impactul asupra băncilor ar putea ajunge până la 2 miliarde de euro, conform estimărilor de la data respectivă, arată site-ul contrabanci.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *