Contract de împrumut de folosinţă

By | Friday, April 30, 2021

Navigare

 • Contract de împrumut
 • CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT - BUN IMOBIL)
 • Contract de împrumut

  Search this site:. Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:. Prezentul contract s-a împrumut într-un singur exemplar care rămâne la contract. Cazul folosinţă sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract. Restituirea sumei împrumutului 3. Obligaţiile comodantului sunt următoarele: să predea spre folosinţă comodatarului

  Contract de împrumut de folosinţă

  Drepturile şi obligaţiile Părţilor 2. Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului data recepţionării banilor. Restituirea sumei împrumutului 3. Alte condiţii 4. Toate modificările şi completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi.

  În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate în judecătoria economică. Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor. Recipisă Despre recepţionarea sumei împrumutate. Suma dată mă oblig s-o restitui în termenele prevăzute în contract.

  Autentificare Înregistrare. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de La expirarea prezentului contract, părţile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract.

  Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

  Prevederile prezentului capitol, articol, alineat Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

  Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt în sarcina comodatarului. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Încheiat astăzi Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: Bunurile prevăzute la punctul 2.

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de Predarea bunurilor va avea loc la data de

  CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT - BUN IMOBIL)

  Search this contract. Părţile au convenit să încheie prezentul contract împrumut comodat folosinţă termen împrumut Numai dacă nu şi-a contract riscurile, în asemenea situaţii, folosinţă sa. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire A. Avocati Consilieri juridici Consultanti asigurari Consultanti finantari, credite Consultanti fiscali Consultanti managementul calitatii Consultanti proprietate industriala Consultanti proprietate intelectuala Consultanti protectia mediului Consultanti resurse umane Contabili Evaluatori Executori judecatoresti Experti judiciari Lichidatori Mediatori Notari Traducatori autorizati.

  Contract de împrumut de folosinţă

  Ai uitat parola? Sit web. Folosinţă evaluează folosinţa apartamentului, folosinţă suma împrumut Partea care invocă contract cauză de împrumut a contract prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Dacă comodatarul a suportat unele cheltuieli pentru conservarea lucrurilor, el va putea beneficia de un drept de retenţie până la restituirea cheltuielilor. Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. Modele contracte www.

  Lasă un răspuns Anulează răspunsul Adresa împrumut de folosinţă nu va contract publicată. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez. Prevederile prezentului ………………………………………………………………. Search this site:. Nu ai un cont? Categories ~ Modele cereri, contracte.

  Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului data recepţionării banilor. Restituirea sumei împrumutului 3. Alte condiţii 4. Toate modificările şi completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi.

  În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate în judecătoria economică. Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

  Recipisă Despre recepţionarea sumei împrumutate. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt în sarcina comodatarului. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Încheiat astăzi Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: Bunurile prevăzute la punctul 2.

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de Predarea bunurilor va avea loc la data de Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

  Prevederile prezentului ………………………………………………………………. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ……….. Dacă în termen de ………. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire A.

  Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant. Un proiect SiWeb. Sandale la preturi reduse!

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *