Contract de împrumut de folosinţă comodat codul civil

By | Friday, April 30, 2021

Navigare

 • Comentarii despre Art. 2146 Noul cod civil Noţiune Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut
 • Partenerii noștri
 • CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT)
 • Art. 2146 Noul cod civil Noţiune Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut
 • Comentarii despre Art. 2146 Noul cod civil Noţiune Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut

  Contractul de comodat este un împrumut de folosinţă prin care una din părţi, numită comodant, remite, cu titlu gratuit, un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acel bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

  Daca nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant. Sub această rezervă, acest tip de contract poate fi încheiat, evident, şi între două persoane juridice. Spre exemplu, dacă o societate deţine bunul în baza unui contract de comodat, aceasta în calitate de comodatar nu poate permite unui terţ să folosească bunul decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.

  Dacă societatea respectivă deţine bunul în baza unui contract de închiriere sau locaţiune fără interdicţia subînchirierii, societatea comercială poate încheia contractul de comodat cu un terţ, fără a fi necesară aprobarea proprietarului. In cazul in care am cumparat un produs in rate pe persoana fizica altfel nu puteam si il folosesc pentru firma care o am Intreprindere Individuala pot incheia un contract de comodat intre mine si firma mea pentru a baga rata lunara care o platesc pe cheltuielile firmei,bunul fiind folosit stict pt firma?

  Detin o proprietate compusa din 2 apartamente. Proiectul casei este individual si nu impartit pe apartamente. Am decis sa inchiriez apartamentul de la etaj si incerc sa pun contoare separate pentru gaz si electricitate. Automat, doresc sa despart incalzirea apartamentelor alocand fiecaruia propriul sistem de incalzire pe gaz. Proiectantul ma sfatuieste sa fac un act de comodat intre mine proprietar unic si mama mea pentru ca nu poate face 2 proiecte pentru centrala pe acelasi nume la aceeasi adresa.

  Va rog sa ma sfatuiti, deorece nu stiu cat de corect este. In urma contractului de comodat este posibil sa fac contract de inchiriere cu posibilul chirias? Contractul pe casa este contract de vanzare cumparare cu clauza de uzufruct, care din punctul meu de vedere deja ii ofera mamei mele dreptul de a lua decizii asupra bunului ceea ce ar face si un contract de comodat.

  Salvează-mi numele, emailul pentru următoarea dată când voi lasa un comentariu. Sunt de acord cu Termeni și condiții. Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

  Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Password recovery. Ți-ai uitat parola? Cere ajutor.

  Acasă Juridic Contractul de comodat. CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator. Decizie ÎCCJ: Gradație de merit şi majorarea salariului de bază de care beneficiază personalul didactic. Excepție de neconstituționalitate respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice. Este interzis contractul de comodat intre doua persoane juridice? Bună ziua, Contractul de comodat este un împrumut de folosinţă prin care una din părţi, numită comodant, remite, cu titlu gratuit, un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acel bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

  Ma interesează dacă contractul de comodat pentru locuința trebuie legalizat la notar. Buna ziua. Please enter your comment! Please enter your name here.

  You have entered an incorrect email address! La expirarea prezentului contract, părţile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:.

  Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

  Prevederile prezentului capitol, articol, alineat Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt în sarcina comodatarului. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Încheiat astăzi Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: Bunurile prevăzute la punctul 2.

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de Predarea bunurilor va avea loc la data de Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen.

  Contract de împrumut de folosinţă comodat codul civil

  Comodantul poate cere restituirea anticipată a bunului, înainte de termenul convenit, atunci când are el însuşi o nevoie urgentă şi neprevăzută de bun, atunci când comodatarul decedează sau atunci când acesta îşi încalcă obligaţiile. În situaţia în care comodatarul nu înţelege să restituie bunul, sau apartamentul — dacă acesta este cazul — atunci este bine de ştiut că, în ceea ce priveşte obligaţia de restituire , contractul de comodat încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă constituie titlu executoriu , în condiţiile legii, în cazul încetării prin decesul comodatarului sau prin expirarea termenului.

  Dacă nu s-a stipulat un termen pentru restituire, contractul de comodat constituie titlu executoriu numai în cazul în care nu se prevede întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul ori întrebuinţarea prevăzută are un caracter permanent. Contractul de comodat este un împrumut de folosinţă prin care una din părţi, numită comodant, remite, cu titlu gratuit, un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acel bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

  Daca nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoană care are dreptul de a folosi bunul poate fi comodant. Sub această rezervă, acest tip de contract poate fi încheiat, evident, şi între două persoane juridice. Spre exemplu, dacă o societate deţine bunul în baza unui contract de comodat, aceasta în calitate de comodatar nu poate permite unui terţ să folosească bunul decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.

  Dacă societatea respectivă deţine bunul în baza unui contract de închiriere sau locaţiune fără interdicţia subînchirierii, societatea comercială poate încheia contractul de comodat cu un terţ, fără a fi necesară aprobarea proprietarului. In cazul in care am cumparat un produs in rate pe persoana fizica altfel nu puteam si il folosesc pentru firma care o am Intreprindere Individuala pot incheia un contract de comodat intre mine si firma mea pentru a baga rata lunara care o platesc pe cheltuielile firmei,bunul fiind folosit stict pt firma?

  Detin o proprietate compusa din 2 apartamente. Proiectul casei este individual si nu impartit pe apartamente.

  Am decis sa inchiriez apartamentul de la etaj si incerc sa pun contoare separate pentru gaz si electricitate. Automat, doresc sa despart incalzirea apartamentelor alocand fiecaruia propriul sistem de incalzire pe gaz. Proiectantul ma sfatuieste sa fac un act de comodat intre mine proprietar unic si mama mea pentru ca nu poate face 2 proiecte pentru centrala pe acelasi nume la aceeasi adresa. Va rog sa ma sfatuiti, deorece nu stiu cat de corect este. In urma contractului de comodat este posibil sa fac contract de inchiriere cu posibilul chirias?

  Contractul pe casa este contract de vanzare cumparare cu clauza de uzufruct, care din punctul meu de vedere deja ii ofera mamei mele dreptul de a lua decizii asupra bunului ceea ce ar face si un contract de comodat.

  Salvează-mi numele, emailul pentru următoarea dată când voi lasa un comentariu. Sunt de acord cu Termeni și condiții.

  Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Password recovery. Ți-ai uitat parola? Cere ajutor. Acasă Juridic Contractul de comodat.

  CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator. Decizie ÎCCJ: Gradație de merit şi majorarea salariului de bază de care beneficiază personalul didactic. Excepție de neconstituționalitate respinsă: Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice.

  Este interzis contractul de comodat intre doua persoane juridice? Bună ziua, Contractul de comodat este un împrumut de folosinţă prin care una din părţi, numită comodant, remite, cu titlu gratuit, un bun mobil sau imobil celeilalte părţi, numită comodatar, pentru a se folosi de acel bun, cu obligaţia de a-l restitui după un anumit timp.

  Ma interesează dacă contractul de comodat pentru locuința trebuie legalizat la notar. Buna ziua. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de La expirarea prezentului contract, părţile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract.

  Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

  Prevederile prezentului capitol, articol, alineat Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. Taxele şi onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract sunt în sarcina comodatarului.

  Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Încheiat astăzi Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: Bunurile prevăzute la punctul 2. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de Predarea bunurilor va avea loc la data de

  Partenerii noștri

  Codul Email. Civil contract încetează de contract drept, fără a mai folosinţă necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în comodat în care una dintre împrumut. Log into your account. Civilă Vechiul Cod de Proc. Legislaţie IT şi internet. In urma contractului de comodat este posibil sa fac contract de inchiriere cu posibilul chirias? Dacă, însă, contractul a fost încheiat pentru o asociaţie, aşa cum am prespus la început, răspunderea este a asociaţiei.

  CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ (COMODAT)

  Contract de împrumut de folosinţă comodat codul civil

  Legislaţie sănătate. Legislaţie construcţii. Legislaţie IT şi internet. Publicitate Cookies Colaboratori. Comentarii despre Art. Stefanescu Daniela 28 Martie bună seara, Aș dori sa aflu daca 2 persoane, care vor sa se constituie ,una in pfa-antrenor fitness și cealaltă în pers fizica având colaborare in asigurări ,pot încheia contracte de comodat pe același imobil ,un apartament cu 2 camere.

  Practica notariala 26 Martie Încheierea unui contract real. Remiterea autoturismului spre folosinţă gratuită este un element necesar pentru existenţa comodatului iar nu pentru executarea contractului în situaţia în care proprietarul autoturismului înmatriculat în România doreşte să-i cedeze în mod gratuit folosinţa către o altă persoană, poate face o ofertă de comodat sau, dacă ambele părţi sunt prezente, un contract de comodat, făcându-se aplicarea dispoziţiilor art.

  Astfel ia naştere un contract real în care se stabilesc obligaţiile comodatarului. Dacă părţile nu se pot prezenta împreună, contractul de comodat se poate perfecta, după cum s-a arătat, prin întocmirea unei oferte de a contracta, în condiţiile arătate de art.

  Proprietarul ar putea solicita autentificarea unei oferte de împrumut a autoturismului iar comodatarul, oriunde acesta s-ar afla, va putea să accepte oferta dacă autoturismul i-a fost deja remis; convenţia actele juridice unilaterale ale ofertei şi acceptării poate fi finalizată şi prin îndeplinirea procedurii de legalizare a semnăturii părţilor.

  Ionita Cristina 15 Februarie Reglementarea anterioară: C. Comodatul este un contract prin care cineva împrumută altuia un lucru spre a se servi de dânsul, cu îndatorire de a-l înapoia C. Momentul încheierii contractului de împrumut îl constituie deci predarea efectivă a bunului, şi nu cel al încheierii contractului în formă autentică E.

  Safta-Romano, Contracte civile. Polirom, laşi, , p. Este, de asemenea, un contract cu titlu gratuit, acest caracter juridic rezultând chiar din dispoziţia legală.

  Caracterul gratuit al contractului de împrumut stabileşte ca regulă faptul că acesta nu poate îmbrăca forma unui contract cu titlu oneros. Gratuitatea contractului ţine atât de natura, cât şi de esenţa comodatului G. Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii, p. Gratuitatea contractului nu se opune însă stipulării în contract a unei sume de bani, care să reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosinţei.

  Suportarea contravalorii uzurii de către comodatar, în cazul lucrurilor susceptibile de uzură prin folosinţă, nu transformă comodatul într-un contract cu titlu oneros, ci reprezintă o concretizare a obligaţiei de restituire a lucrului în starea în care a fost predat Fr. Deak, Contracte speciale, , p.

  Chiar dacă pe parcursul derulării contractului se pot naşte obligaţii şi în sarcina comodantului, contractul rămâne unilateral, deoarece obligaţia este extracontractuală D.

  Chiricâ, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vânzarea şi schimbul, Ed. Beck, Bucureşti, , p. Consecinţa caracterului netranslativ de proprietate al comodatului este aceea că şi după încheierea contractului, comodantul rămâne proprietarul lucrului, comodatarul dobândind numai detenţiunea lucrului D. Macovei, I. Cadariu, Drept civil. Contracte, Ed. Junimea, laşi, , p. Safta-Romano, op.

  Deşi există o oarecare asemănare cu uzufructul, deoarece atât uzufructuarul, cât şi comodatarul folosesc bunul altuia, deosebirile sunt evidente. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de Încheiat astăzi Comodantul acordă comodatarului, sub formă de împrumut următoarele bunuri: Bunurile prevăzute la punctul 2.

  Părţile au convenit să încheie prezentul contract de comodat pe termen de Predarea bunurilor va avea loc la data de Prin acordul părţilor, prezentul contract poate să înceteze şi înainte de termen. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de Dacă în termen de Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului 6 dacă acesta nu a putut prevedea pericolul, dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei şi dacă nu le-a restituit comodantului la termenul prevăzut de prezentul contract.

  În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire A. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

  Prezentul contract s-a încheiat într-un singur exemplar care rămâne la comodant. Adresa ta de email nu va fi publicată. Sit web. Salvează-mi numele, emailul și situl web în acest navigator pentru data viitoare când o să comentez. Categories ~ Modele cereri, contracte.

  Art. 2146 Noul cod civil Noţiune Împrumutul de folosinţă Contractul de împrumut

  Legislaţie împrumut. Chiricâ, Tratat codul drept civil. Contract nu civil pentru pierderea ori comodat bunului civil numai din folosinţa contract scopul căreia folosinţă i-a fost împrumutat. Comodat dacă pe împrumut derulării contractului se pot naşte codul şi în folosinţă comodantului, contractul rămâne unilateral, deoarece obligaţia este extracontractuală D. Stefanescu Daniela 28 Martie bună seara, Aș dori sa aflu daca 2 persoane, care vor sa se constituie ,una in pfa-antrenor fitness și cealaltă în pers fizica având colaborare in asigurări ,pot încheia contracte de comodat pe același imobil ,un apartament cu 2 camere. In cazul in care am cumparat un produs in rate pe persoana fizica altfel nu puteam si il folosesc pentru firma care o am Intreprindere Individuala pot incheia un contract de comodat intre mine si firma mea pentru a baga rata lunara care o platesc pe cheltuielile firmei,bunul fiind folosit stict pt firma?

  Boroi, L. Stănciulescu, Instituţii, p. Gratuitatea contractului nu se opune însă stipulării în contract a unei sume de bani, care să reprezinte echivalentul uzurii suferite de lucru din cauza folosinţei. Suportarea contravalorii uzurii de către comodatar, în cazul lucrurilor susceptibile de uzură prin folosinţă, nu transformă comodatul într-un contract cu titlu oneros, ci reprezintă o concretizare a obligaţiei de restituire a lucrului în starea în care a fost predat Fr.

  Deak, Contracte speciale, , p. Chiar dacă pe parcursul derulării contractului se pot naşte obligaţii şi în sarcina comodantului, contractul rămâne unilateral, deoarece obligaţia este extracontractuală D. Chiricâ, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vânzarea şi schimbul, Ed. Beck, Bucureşti, , p. Consecinţa caracterului netranslativ de proprietate al comodatului este aceea că şi după încheierea contractului, comodantul rămâne proprietarul lucrului, comodatarul dobândind numai detenţiunea lucrului D.

  Macovei, I. Cadariu, Drept civil. Contracte, Ed. Junimea, laşi, , p. Safta-Romano, op. Deşi există o oarecare asemănare cu uzufructul, deoarece atât uzufructuarul, cât şi comodatarul folosesc bunul altuia, deosebirile sunt evidente. Astfel, în timp ce uzufructuarul beneficiază de un drept real, comodatarul are doar un drept personal; uzufructul poate fi şi oneros, iar comodatul nu poate fi decât gratuit; comodatarul nu va putea, asemenea uzu-fructuarului, să cedeze dreptul său altuia.

  Comodatul nu se confundă cu donaţia, deoarece acest din urmă contract transferă proprietatea, pe când comodatul, nu E.

  Obiectul contractului de comodat poate fi orice bun mobil sau imobil, cu excepţia acelora pentru care se prevede prin dispoziţii legale interdicţia înstrăinării sau obligaţia de a fi deţinute de anumite persoane sau în anumite condiţii spre exemplu, armele şi muniţiile, al căror regim juridic este reglementat de Legea nr.

  Comodatul poate avea ca obiect numai lucruri nefungibile individual determinate , întrucât urmează să fie restituite în natură, în individualitatea lor.

  Astfel fiind, pot constitui obiectul contractului lucrurile neconsumptibile a căror folosire nu implică, la prima întrebuinţare, consumarea substanţei ori înstrăinarea lor. Prin voinţa lor, părţile nu vor putea însă să considere ca fiind fungibile bunurile certe, deoarece s-ar ajunge la schimbarea naturii convenţiei. De exemplu, dacă se împrumută un autoturism, iar părţile convin să fie remis un alt autoturism, vom fi în prezenţa unui contract de schimb E.

  Sub această rezervă, acest tip de contract poate fi încheiat, evident, şi între două persoane juridice. Spre exemplu, dacă o societate deţine bunul în baza unui contract de comodat, aceasta în calitate de comodatar nu poate permite unui terţ să folosească bunul decât cu aprobarea prealabilă a comodantului.

  Dacă societatea respectivă deţine bunul în baza unui contract de închiriere sau locaţiune fără interdicţia subînchirierii, societatea comercială poate încheia contractul de comodat cu un terţ, fără a fi necesară aprobarea proprietarului.

  In cazul in care am cumparat un produs in rate pe persoana fizica altfel nu puteam si il folosesc pentru firma care o am Intreprindere Individuala pot incheia un contract de comodat intre mine si firma mea pentru a baga rata lunara care o platesc pe cheltuielile firmei,bunul fiind folosit stict pt firma? Detin o proprietate compusa din 2 apartamente. Proiectul casei este individual si nu impartit pe apartamente. Am decis sa inchiriez apartamentul de la etaj si incerc sa pun contoare separate pentru gaz si electricitate.

  Automat, doresc sa despart incalzirea apartamentelor alocand fiecaruia propriul sistem de incalzire pe gaz. Proiectantul ma sfatuieste sa fac un act de comodat intre mine proprietar unic si mama mea pentru ca nu poate face 2 proiecte pentru centrala pe acelasi nume la aceeasi adresa. Va rog sa ma sfatuiti, deorece nu stiu cat de corect este.

  In urma contractului de comodat este posibil sa fac contract de inchiriere cu posibilul chirias? Contractul pe casa este contract de vanzare cumparare cu clauza de uzufruct, care din punctul meu de vedere deja ii ofera mamei mele dreptul de a lua decizii asupra bunului ceea ce ar face si un contract de comodat.

  Salvează-mi numele, emailul pentru următoarea dată când voi lasa un comentariu. Sunt de acord cu Termeni și condiții. Sunt de acord cu Politica de confidențialitate. Nume Email Continuând, acceptați Politica privind securitatea datelor cu caracter personal. Log into your account. Politica privind securitatea datelor cu caracter personal.

  Password recovery. Ți-ai uitat parola? Cere ajutor. Acasă Juridic Contractul de comodat. CJUE: Perioada minimă de repaus dacă se încheie mai multe contracte de muncă cu același angajator.

  Obligaţiile comodatarului sunt următoarele:. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioadă de La expirarea prezentului contract, părţile vor putea, de comun acord, să prelungească perioada pentru care s-a încheiat prezentul contract. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:.

  Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. Prevederile prezentului capitol, articol, alineat Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

  În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *