Centrul de împrumut al secţiei pedagogice i.c petrescu

By | Friday, April 30, 2021

Navigare

 • I. C. Petrescu
 • cataloage/baze de date
 • evenimente actuale
 • BIBLIOstand
 • I. C. Petrescu

  Colecții Filiale. Valori bibliofile. Acces la serviciile bibliotecii. Împrumut documente. Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. Întreabă un bibliotecar. Servicii oferite în Unitatea Centrală. Servicii oferite în bibliotecile filiale. Vizite documentare. Tururi ghidate. Notificare de confidenţialitate privind datele cu caracter personal. Cerere exercitare drepturi. Dezvoltare Profesională. Activitate editorială. Statistici evenimente.

  Săptămâna Facultăţii de Geografie. Teologie Ortodoxă. Vizita Ambasadorului Regatului Belgiei. Vizita la BCU, 1aprilie Vizite la BCU. Vrei să vorbim despre Amos Oz? Arhivă Achiziții. Biblioteca de istorie. ACS Publications. Banca Mondială.

  Calendarul cursurilor online. Cambridge Journals. Central and Eastern European Online Library. Clarivate Analytics. De Gruyter. Emerald Management. Encyclopædia Britannica. Oxford English Dictionary. Oxford Journals. Sage eReference. Science Direct E-books. Science Direct Journals. SpringerLink E-books. SpringerLink Journals. Wiley Online Library. Biblioteca de Administrație și Afaceri. Biblioteca de Drept. Biblioteca de Geografie. Biblioteca de Geografie și Geologie.

  Biblioteca de Istorie. Biblioteca de Jurnalism și Științele Comunicării. Biblioteca de Limbi Romanice Clasice. Biblioteca de Matematică.

  Biblioteca de Romanice Clasice. Bătălia lor. Cercetarea istoriei: noi abordări, analize şi interpretări. Creştinismul românesc. De ce radeau. Fluviul imperiilor. Europa la apogeu. Fără titlu. Biblioteca de Litere. Biblioteca de Psihologie și Științele Educației iulie Biblioteca de Jurnalism. Biblioteca Facultăţii de Istorie. În studiile și lucrările sale încearcă să cuprindă fenomenul pedagogic în toată complexitatea lui.

  Cele mai importante studii și lucrări ale sale au ca scop punerea unor fundamente ale pedagogiei și clarificarea unor probleme esențiale ale acesteia.

  Între anii și a fost directorul Seminarului Pedagogic Universitar, obține titlul de profesor universitar și funcția de director de studii la Școala Normală Superioară din București. În periodada a îndeplinit funcția de profesor de pedagogie socială la Universitatea București. Participări la: Congresul internațional al asociațiilor pedagogice, Geneva, ; Congresul internațional al școlilor în aer liber, Freiburg, ; Congresul internațional pedagogic, Bruxelles, , ș.

  Alte funcții: profesor de psihologie și pedagogie la Academia de Înalte Studii Agronomice, la Școala Militară de Geniu; membru în comitetul de direcție al revistelor " Atheneum " și " Revista generală a învățământului "; unul din membrii fondatori ai revistei "Muscelul nostru" , care a apărut la Câmpulung între și ; membru al Institutului de Științe Sociale; membru titular al Academiei de Științe a României 6 iunie A fost subsecretar de Stat al Ministerului Cuturii naționale și Cultelor 4 decembrie 23 august A murit în anul la București, este înmormântat în satul Rădești, județul Argeș, alături de tatăl său și de alți membrii ai familiei.

  Toronțiu", București,

  Centrul de împrumut al secţiei pedagogice i.c petrescu

  Odată cu trecerea instituţiei în proprietatea statului, în anul , au fost pierdute colecţiile de manuscrise şi aceea de monede şi medalii. Deceniul opt al secolului trecut a însemnat reluarea preocupărilor pentru valorificarea potenţialului informativ şi formativ al fondului bibliofil şi, în consecinţă, o nouă politică de dezvoltare a sa. La acestea s-au adăugat piese ce vor alcătui colecţiile de corespondenţă, manuscrise, fotografii şi ex-libris-uri. Pentru buna desfăşurare a activităţilor de prelucrare şi valorificare a acestor valoroase fonduri, în , în structura BCU a fost înfiinţat un departament specializat.

  În incendiul care a mistuit B. După ianuarie , prin generoase donaţii şi eforturi financiare proprii a început activitatea de constituire a unei noi colecţii bibliofile. Pentru deplina valorificare a potenţialului informativ şi formativ deţinut de aceste fonduri s-au adoptat sisteme de prelucrare şi reflectare modernă şi complexă a documentelor ce le constituie. Cartea este descrisă după normele I.

  A şi se poate regăsi, pentru moment, în cataloagele alfabetic şi sistematic, de tip clasic, ale departamentului. Corespondenţa, manuscrisele şi ex-libris-urile sunt descrise după sisteme proprii ce urmăresc, în egală măsură, respectarea deprinderilor de investigare ale beneficiarilor specifici şi posibilitatea de a răspunde celor mai exigente şi complexe solicitări din spaţiul academic; aceste tipuri de documente se regăsesc în baza generală de date a bibliotecii ca urmare a posibilităţii de a le prelucra informatizat limitate pentru manuscrise.

  Vechimea documentelor, condiţiile de conservare avute înainte de intrarea în colecţiile bibliotecii au impus, pentru păstrarea permanenţei şi durabilităţii documentelor în parametrii optimi, înfiinţarea unui Laborator de Patologie şi Restaurare a Cărţii.

  Proiectat în concordanţă cu cele mai riguroase norme legale prevăzute pentru aceste activităţi laboratorul beneficiază de condiţii de încadrare, spaţiu, utilaje şi materiale în măsură să asigure cele mai bune abordări ale problematicii restaurării documentelor pe suport papiricol.

  Reversibilitatea materialelor şi tehnicilor, manualitatea acestora, asigură lucrări de înaltă calitate, atât pentru filele manuscriselor, cât şi pentru blocul sau legătura cărţilor.

  Întreg procesul de lucru este monitorizat printr-un sistem de dosare de restaurare cu un amplu şi complex conţinut ce include şi o bogată imagistică-martor; acest sistem se află în proces de informatizare. Începând din au fost restaurate volume. Din cele câteva mii de piese, ce alcătuiesc în prezent colecţia, se detaşează cartea susceptibilă să facă parte din patrimoniul cultural naţional. Carte românească - titluri Carte străină - titluri Manuscrise - titluri Corespondenţă - titluri Ex-libris-uri - titluri Colecţii Secţia Pedagogică Colecţii.

  Colecţiile Secţiei Pedagogice cuprind: monografii, manuale, metodici, didactici, cursuri universitare, dicţionare, enciclopedii, ghiduri, tratate, albume etc. Documente destinate împrumutului: Centrul de Împrumut al Secţiei Pedagogice pune la dispoziţia utilizatorilor un număr de peste Dreptul la împrumut aparţine cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetătorilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi doctoranzilor.

  Documente în acces direct: Sălile de lectură ale Secţiei Pedagogice oferă spre consultare peste 5. Colecţia de carte bibliofilă şi manuscrise este accesibilă cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor care elaborează lucrări de licenţă sau pentru realizarea unor seminarii speciale, în condiţiile prevăzute la art.

  Boteanu, nr. În perioada sesiunilor de examene şi a vacanţei se adoptă un program special. Acces Acces la - Baze de date ştiinţifice şi cărţi electronice Bazele de date ştiinţifice cuprind articole cu text integral, cărţi electronice, referinţe bibliografice sau informaţii bibliometrice şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor de la calculatoarele aflate în B. Căutaţi în: Catalog BN online. Fișiere de autoritate BNaR. Catalogul editurilor din România. Catalog tradițional virtual - Book-a-Book.

  Bibliografia naţională. Bibliografia CIP. Cataloage colective. Baze de date științifice. Digitizări recente Browser recomandat Internet Explorer. Spații libere pentru lectură. ROAD - Catalogul resurselor cu acces deschis. The European Library Căutare în 47 de biblioteci naţionale europene! Europeana — Biblioteca digitală, muzeu şi arhivă www. Eveniment 6 mai Eveniment 8 octombrie Evenimente Expozitia lunii Mai.

  Expoziţia lunii Mai. Expoziţie omagiala Carol I. Folosirea corectă a documentelor bibliotecii. Invitaţie de participare privind încheierea unui contract de servicii de curăţenie.

  Iulie Iunie Lansare Atlas Electoral. Lansare carte Prof. Victor Neumann. Mai Martie MS Regele Mihai. Noiembrie Noutăţi Oameni care ne-au fost aproape. Publicaţii Uniunea Europeană. Raport BCU Scrisoarea lui Titu Maiorescu. Secţia Pedagogică. Serbarea Pomului de Crăciun - 16 decembrie Mass Media.

  Săptămâna Facultăţii de Geografie. Teologie Ortodoxă. Vizita Ambasadorului Regatului Belgiei. Vizita la BCU, 1aprilie Vizite la BCU. Vrei să vorbim despre Amos Oz? Arhivă Achiziții. Biblioteca de istorie. ACS Publications. Banca Mondială. Calendarul cursurilor online. Cambridge Journals. Central and Eastern European Online Library. Clarivate Analytics. De Gruyter.

  Emerald Management. Encyclopædia Britannica. Oxford English Dictionary. Oxford Journals. Sage eReference. Servicii oferite în Unitatea Centrală. Servicii oferite în bibliotecile filiale. Vizite documentare. Tururi ghidate. Notificare de confidenţialitate privind datele cu caracter personal. Cerere exercitare drepturi. Dezvoltare Profesională. Activitate editorială. Statistici evenimente. Parteneriate - Recuperarea Anglisticii.

  Școala Altfel. Resurse educaționale ale BCU. Despre noi. Întrebări frecvente. Documente destinate împrumutului: Centrul de Împrumut al Secţiei Pedagogice pune la dispoziţia utilizatorilor un număr de peste

  cataloage/baze de date

  Secţiei la - Baze de date ştiinţifice şi centrul electronice Pedagogice de date împrumut cuprind articole i.c text integral, cărţi electronice, petrescu bibliografice sau informaţii bibliometrice şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor de la calculatoarele aflate în B. Ca rezultat al acestei participări, a fost organizată Sala de lectură Europa, care oferă acces la documente cu tematica europeană, şi a fost creată baza de date interinstituţională EUREF. Resurse educaționale ale BCU. Victor Neumann Literatură. Agronomie Bătălia lor.

  evenimente actuale

  Centrul de împrumut al secţiei pedagogice i.c petrescu

  Lansare Centrul Electoral. Școala Altfel. Pedagogice crearea unui ansamblu secţiei şi funcţional, petrescu care va urma se va caracteriza împrumut eforturi intense de reorganizare i.c bibliotecilor din facultãţi, seminarii, laboratoare şi cãmine. Marketing Educație Educație Europa la apogeu Filosofie. Rãdulescu Motru, Ion Clopoţel, C.

  BIBLIOstand

  Corp Fundaţie - Calea Victoriei, nr. Căutați pe acest site. Acasă Despre noi Prezentare generală. Echipa managerială. Strategii şi rapoarte. Informaţii de interes public. Instrucţiuni de utilizare. Catalog B. Catalog Secţia Pedagogică. Cataloage Filiale. Catalogul România. Catalog Rolinest. Colecții Unitatea Centrală. Colecţii Secţia Pedagogică. Colecții Filiale. Valori bibliofile. Acces la serviciile bibliotecii.

  Împrumut documente. Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. Întreabă un bibliotecar. Servicii oferite în Unitatea Centrală.

  Servicii oferite în bibliotecile filiale. Eveniment 6 mai Eveniment 8 octombrie Evenimente Expozitia lunii Mai. Expoziţia lunii Mai. Expoziţie omagiala Carol I. Folosirea corectă a documentelor bibliotecii. Invitaţie de participare privind încheierea unui contract de servicii de curăţenie. Iulie Iunie Lansare Atlas Electoral. Lansare carte Prof. Victor Neumann. Mai Martie MS Regele Mihai.

  Noiembrie Noutăţi Oameni care ne-au fost aproape. Publicaţii Uniunea Europeană. Raport BCU Scrisoarea lui Titu Maiorescu. Secţia Pedagogică. Serbarea Pomului de Crăciun - 16 decembrie Mass Media. Săptămâna Facultăţii de Geografie. Teologie Ortodoxă. Vizita Ambasadorului Regatului Belgiei. Vizita la BCU, 1aprilie Vizite la BCU. Vrei să vorbim despre Amos Oz? Arhivă Achiziții. Biblioteca de istorie.

  ACS Publications. Banca Mondială. Calendarul cursurilor online. Cambridge Journals. Central and Eastern European Online Library. Clarivate Analytics.

  De Gruyter. Emerald Management. Encyclopædia Britannica. Oxford English Dictionary. Oxford Journals. Sage eReference. Science Direct E-books. Science Direct Journals. SpringerLink E-books. SpringerLink Journals. Wiley Online Library.

  Biblioteca de Administrație și Afaceri. Biblioteca de Drept. Biblioteca de Geografie. Biblioteca de Geografie și Geologie. Biblioteca de Istorie. Biblioteca de Jurnalism și Științele Comunicării. Biblioteca de Limbi Romanice Clasice. Biblioteca de Matematică. Biblioteca de Romanice Clasice. Bătălia lor. Cercetarea istoriei: noi abordări, analize şi interpretări. Creştinismul românesc. De ce radeau. Fluviul imperiilor. Europa la apogeu. Fără titlu. Biblioteca de Litere. Biblioteca de Psihologie și Științele Educației iulie

  Raluca Turcan -te culci sanatos si te trezesti mort

  Datoritã impresionantei solidaritãţi umane întru spirit, în numai câţiva ani, cu excepţia documentelor unicat, prin schimburi şi donaţii, cea mai mare parte a fondului de publicaţii avea sã fie reîntregitã. S-au primit donaţii de peste Conferind noi temeiuri de continuitate tradiţiei, efortul reconstrucţiei are ca principală orientare proiectul de extindere şi modernizare a complexului arhitectonic, demers menit sã asigure o ambiţioasã abordare a celui de-al doilea secol de existenţã.

  În proiectul de extindere, complexul arhitectonic B. Necesara extindere a localului, are la bazã o mai veche idee şi iniţiativã a istoricului Nicole Iorga, care, în anul , în vederea aceluiaşi scop, sub tutela Ministerului Instrucţiunii Publice, a achiziţionat 1. Cu toate neajunsurile provizoratului, între şi , Unitatea Centralã şi-a continuat activitatea publicã în ansamblul de clãdiri din Calea Plevnei nr. Deşi perioada este caracterizatã de mari eforturi financiare dedicate reconstrucţiei şi informatizãrii, refacerea fondului de publicaţii avea sã rãmânã permanent în centrul atenţiei.

  Alãturi de donaţii şi schimb, achiziţionarea lucrãrilor de realã valoare de pe piaţa editorialã internã şi internaţionalã a constituit politica de bazã. Conform programului de modernizare, încã din anul , experţi UNESCO în colaborare cu specialişti ai bibliotecii au elaborat un proiect de informatizare a B. În cursul aceluiaşi an a fost configuratã pentru Unitatea Centrala şi baza de date a Centrului de Împrumut.

  Astfel, B. Întreaga perioadã este caracterizatã prin mobilizarea tuturor resurselor în vederea refunctionalizãrii şi deschiderii pentru public a complexului. Participarea B. Ca rezultat al acestei participări, a fost organizată Sala de lectură Europa, care oferă acces la documente cu tematica europeană, şi a fost creată baza de date interinstituţională EUREF.

  La eveniment au participat numeroase personalităţi ale lumii politice si culturale, atât din ţară cât şi din străinatate. Deschiderea unei noi filiale a B. Bălăceanu-Stolnici, Prof. În Unitatea Centrală au acces toate categoriile de utilizatori. În bibliotecile filiale au acces la centrul de împrumut numai studenţii şi profesorii de la facultăţile de care aparţin, iar în sălile de lectură pot citi toate categoriile de utilizatori.

  Învăţământ, cercetare, cultură În centrul universitar Bucureşti, B. Colecţii Întemeiate iniţial pe o orientare preponderent umanistă, colecţiile de documente ale B. Procesul de dezvoltare a bazei de documente este subordonat cerinţelor utilizatorilor specifici B.

  Strategia achiziţionării de pe piaţa editorială internă şi internaţională are în vedere criterii ferme de exigenţă.

  Infrastructura informatică B. Dezvoltarea continuă a performanţelor infrastructurii informatice oferă beneficiarilor posibilităţi de utilizare rapidă şi creativă a resurselor documentare. Conectarea la baze de date naţionale şi internaţionale de nivel academic asigură sincronizarea cu tendinţele contemporane ale cunoaşterii, oferind utilizatorilor un potenţial remarcabil pentru studiu şi cercetare.

  Extinderea infrastructurii în tot mai multe biblioteci din cadrul reţelei de 16 filiale configurează treptat un sistem complex de utilizare a resurselor documentare în întregul ansamblu B. Reţeaua de filiale În cadrul Universităţii din Bucureşti, B. Informatii colectii Colecțiile bibliotecii numără peste 2. Unitatea Centrală oferă spre consultare un număr de peste Colecțiile de carte rară, bibliofilă și manuscrise au un statut aparte, documentele fiind oferite spre consultare în condiții speciale, pe baza unei cereri adresată conducerii bibliotecii.

  Aceste colecții însumează aproximativ Tzigara-Samurcaş, Rolland Bonaparte, B. Bellio, ş. Odată cu trecerea instituţiei în proprietatea statului, în anul , au fost pierdute colecţiile de manuscrise şi aceea de monede şi medalii. Deceniul opt al secolului trecut a însemnat reluarea preocupărilor pentru valorificarea potenţialului informativ şi formativ al fondului bibliofil şi, în consecinţă, o nouă politică de dezvoltare a sa. La acestea s-au adăugat piese ce vor alcătui colecţiile de corespondenţă, manuscrise, fotografii şi ex-libris-uri.

  Pentru buna desfăşurare a activităţilor de prelucrare şi valorificare a acestor valoroase fonduri, în , în structura BCU a fost înfiinţat un departament specializat. În incendiul care a mistuit B. După ianuarie , prin generoase donaţii şi eforturi financiare proprii a început activitatea de constituire a unei noi colecţii bibliofile. Pentru deplina valorificare a potenţialului informativ şi formativ deţinut de aceste fonduri s-au adoptat sisteme de prelucrare şi reflectare modernă şi complexă a documentelor ce le constituie.

  Cartea este descrisă după normele I. A şi se poate regăsi, pentru moment, în cataloagele alfabetic şi sistematic, de tip clasic, ale departamentului. Corespondenţa, manuscrisele şi ex-libris-urile sunt descrise după sisteme proprii ce urmăresc, în egală măsură, respectarea deprinderilor de investigare ale beneficiarilor specifici şi posibilitatea de a răspunde celor mai exigente şi complexe solicitări din spaţiul academic; aceste tipuri de documente se regăsesc în baza generală de date a bibliotecii ca urmare a posibilităţii de a le prelucra informatizat limitate pentru manuscrise.

  Vechimea documentelor, condiţiile de conservare avute înainte de intrarea în colecţiile bibliotecii au impus, pentru păstrarea permanenţei şi durabilităţii documentelor în parametrii optimi, înfiinţarea unui Laborator de Patologie şi Restaurare a Cărţii. Proiectat în concordanţă cu cele mai riguroase norme legale prevăzute pentru aceste activităţi laboratorul beneficiază de condiţii de încadrare, spaţiu, utilaje şi materiale în măsură să asigure cele mai bune abordări ale problematicii restaurării documentelor pe suport papiricol.

  Reversibilitatea materialelor şi tehnicilor, manualitatea acestora, asigură lucrări de înaltă calitate, atât pentru filele manuscriselor, cât şi pentru blocul sau legătura cărţilor.

  Întreg procesul de lucru este monitorizat printr-un sistem de dosare de restaurare cu un amplu şi complex conţinut ce include şi o bogată imagistică-martor; acest sistem se află în proces de informatizare. Începând din au fost restaurate volume. Din cele câteva mii de piese, ce alcătuiesc în prezent colecţia, se detaşează cartea susceptibilă să facă parte din patrimoniul cultural naţional.

  Carte românească - titluri Carte străină - titluri Manuscrise - titluri Corespondenţă - titluri Ex-libris-uri - titluri Colecţii Secţia Pedagogică Colecţii. Colecţiile Secţiei Pedagogice cuprind: monografii, manuale, metodici, didactici, cursuri universitare, dicţionare, enciclopedii, ghiduri, tratate, albume etc. Documente destinate împrumutului: Centrul de Împrumut al Secţiei Pedagogice pune la dispoziţia utilizatorilor un număr de peste Dreptul la împrumut aparţine cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetătorilor din reţeaua Ministerului Educaţiei şi doctoranzilor.

  Documente în acces direct: Sălile de lectură ale Secţiei Pedagogice oferă spre consultare peste 5. Colecţia de carte bibliofilă şi manuscrise este accesibilă cercetătorilor, cadrelor didactice, doctoranzilor şi studenţilor care elaborează lucrări de licenţă sau pentru realizarea unor seminarii speciale, în condiţiile prevăzute la art.

  Boteanu, nr. Colecții Unitatea Centrală. Colecţii Secţia Pedagogică. Colecții Filiale. Valori bibliofile. Acces la serviciile bibliotecii. Împrumut documente. Drepturi şi obligaţii ale utilizatorilor. Întreabă un bibliotecar. Servicii oferite în Unitatea Centrală. Servicii oferite în bibliotecile filiale. Vizite documentare.

  Tururi ghidate. Notificare de confidenţialitate privind datele cu caracter personal. Cerere exercitare drepturi. Dezvoltare Profesională. Activitate editorială. Statistici evenimente. Parteneriate - Recuperarea Anglisticii. Școala Altfel. Resurse educaționale ale BCU. Despre noi.

  Întrebări frecvente. Documente necesare pentru eliberarea permisului: - cadre didactice preuniversitare, universitare, cercetători: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, legitimaţie de serviciu; - doctoranzi: carte de identitate, fotografie tip carte de identitate, adeverinţă de înscriere la doctorat. Utilizatorii au obligaţia : - Să prezinte permisul de bibliotecă pentru efectuarea oricărei tranzacţii de împrumut.

  Utilizatorii au obligaţia : - Să păstreze publicaţiile împrumutate în bună stare, să nu facă însemnări, sublinieri şi să nu le producă deteriorări, să restituie publicaţiile împrumutate la termenele stabilite. Utilizatorii au obligaţia : - Să restituie orice publicaţie împrumutată înaintea împlinirii termenului de restituire, în cazul operaţiunilor de inventariere, verificare şi control.

  Rezervarea publicaţiilor : - Pentru publicaţiile împrumutate altor utilizatori se pot solicita rezervări. Bcub Carol I, 25 iun. Tururi ghidate Notificare de confidenţialitate privind datele cu caracter personal Cerere exercitare drepturi Cercetare.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *